Startpagina rubrieken.com

Basisschool, school, christelijke, onderwijs, openbare, kind, leerlingen, kinderen

Academische basisschool Amersfoort Utrecht - De academische basisschool Utrecht Amersfoort is een initiatief van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) en de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort en omstreken (KPOA), in samenwerking met Hogeschool Domstad, KPC Groep en het Universitair OnderzoeksCentrum Groningen (UOCG). www.academischebasisschool.nl
Algemene Basisschool te Middelburg - Neutraal bijzondere basisschool met algemene informatie, schoolgids, nieuws, activiteiten, groepen en foto's. www.absmiddelburg.nl
Algemene Hindoe Basisschool Den Haag - Onze school heet de Algemene Hindoe Basisschool. Het bevoegde gezag is de Vereniging Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland (VAHON). Alle stromingen binnen het Hindoeïsme die de liberale filosofie uitdragen, zijn vertegenwoordigd op onze school. www.vahon.nl
Aloysiusschool Weerselo - De Aloysiusschool heeft aan de St.Remigiusstraat een hoofdgebouw met 12 lokalen, een noodgebouw met 2 lokalen en een bijzonder grote en kindvriendelijke speelplaats. Het hoofdgebouw omvat verder een speelzaal voor de groepen 1 en 2, een handvaardigheidlokaal, een gemeenschapsruimte en drie ruimtes voor meervoudig gebruik (remedial teaching, logopedie, e.d.). www.alows.nl
Anna Van Burenschool Enschede : Christelijke basisschool voor daltononderwijs - Wij zijn een school voor christelijk onderwijs, d.w.z. dat wij werken vanuit de ideeën van Jezus van Nazareth. Wij werken vanuit Gods opdracht: "maak de aarde bewoonbaar". Dat is geen simpele opdracht in deze tijd, waarin de maatschappij zo snel verandert. www.avbschool.nl
Basisschool 't Holthuus Huissen - 't Holthuus heeft altijd een grote verbinding gehad met wat er in de maatschappij leeft. Dit komt waarschijnlijk omdat de school in 1979 gestart is vanuit een ouderinitiatief. www.holthuus.nl
Basisschool 't Rendal te Lierop - Basisschool 't Rendal te Lierop. Onze school is midden in Lierop gelegen omgeven door het vele groen van het vroegere kloosterpark. Beschut en veilig gesitueerd is er geen hinder van verkeerslawaai. Er zijn geen doorgaande wegen, waar kinderen rechtstreeks via de uitgangen van de school op uitkomen. www.rendal.nl
Basisschool 't Span Drunen - Wij zijn een school die een afspiegeling is van de huidige maatschappij, en vormen een onderdeel van die maatschappij. Een maatschappij die voor veel kinderen en hun ouders vaak erg complex is. www.bs-t-span.nl
Basisschool Antonius Buggenum - De Antoniusschool is een Rooms-Katholieke school, hetgeen we tot uiting willen laten komen in het klimaat van de school, de omgang van de leerkrachten met de leerlingen, de omgang tussen de leerlingen onderling, de aandacht voor catechese in ons onderwijs en de deelname aan kerkelijke vieringen en feesten. www.basisschoolantonius.nl
Basisschool Barnewiel Oudkarspel - Openbare basisschool Barnewiel in Oudkarspel, gemeente Langedijk, provincie Noord-Holland in Nederland. www.barnewiel.nl
Basisschool Bocholtz - Onze school is een katholieke bijzondere school. Het is een vorm van bijzonder onderwijs (in tegenstelling tot openbaar onderwijs, dat beheerd wordt door de overheid). www.bsbocholtz.nl
basisschool Coninxhof Venray - Coninxhof is een school waar ieder kind kleurrijk mag zijn, een plek waar we alle moeite doen om niemand uit te sluiten van ons onderwijsaanbod. We willen kinderen leren zelfverantwoordelijkheid te dragen en zelfsturing te geven aan hun eigen leerproces. www.coninxhof.nl
Basisschool d'n Hazennest Tilburg - Basisschool d'n Hazennest ligt in het midden van de wijk Quirijnstok, het meest oostelijke gedeelte van Tilburg-Noord. De school is mooi ruim gelegen in de woonwijk en wordt grotendeels omgeven door een vrij toegankelijk speelterrein. www.hazennest.nl
Basisschool de Ark Hulst - Basisschool "de Ark" in Hulst is een goede en gezellige onderwijsvoorziening in de meest Vlaamse stad van Nederland. www.basisschooldeark.com
Basisschool de Beemden, Boxtel - De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In deze jaren wordt de basis gelegd, waarop in de jaren daarna verder kan worden gebouwd. Gedurende een aantal uren per dag vertrouwt u uw kind toe aan de school. Samen met u werken wij in deze jaren aan de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. www.bs-debeemden.nl
Basisschool De Bongerd Venray - De Bongerd is in 1985 ontstaan uit een fusie van de voormalige lagere scholen St. Clara en St. Franciscus met kleuterschool 't Beukenhöfke. www.bongerdvenray.nl
Basisschool de Dobbelsteen Ulft (Gelderland) - De Dobbelsteen wil zich de komende jaren gaan ontwikkelen tot een daltonschool. De aanleiding is dat we een zeer ambitieus, energiek en leergierig team hebben, die het allerbeste onderwijs wil realiseren voor uw kind. www.basisschooldobbelsteen.nl
basisschool de Driesprong te Chaam - Als we naar jonge kinderen kijken hoe de ontwikkeling verloopt, kunnen we al veel zien door het spel van het kind te observeren. Spelen is één van de belangrijkste manieren om tot ontwikkeling te komen en dus ook te leren. www.bs-driesprong.nl
Basisschool De Egelantier – De Zilk - De Egelantier is een basisschool voor katholiek basisonderwijs in De Zilk vlakbij Noordwijkerhout en Hillegom. www.rkbsegelantier.nl
Basisschool De Hazesprong Nijmegen - In 1985 kwam er een nieuwe wet op het basisonderwijs, waardoor ook 4 en 5 jarigen op onze school werden toegelaten. Er ontstond toen een volwaardige basisschool voor 4 tot 12 jarige leerlingen. Daarmee veranderde ook de naam van onze school; de Antoniusschool werd Basisschool de Hazesprong, verwijzend naar de ligging in de wijk Hazenkamp. www.hazesprong.nl
Basisschool de Hoeksteen Enkhuizen - Katholieke basisschool de Hoeksteen uit Enkhuizen. www.dehoeksteen-enkhuizen.nl
Basisschool De Hooiberg Borne - Basisschool "De Hooiberg" is een neutraal bijzondere school en is één van de drie scholen van de Stichting BSV. Borne kent geen openbaar onderwijs. www.de-hooiberg.nl
Basisschool de Kringloop, Arnhem - De Kringloop is een katholieke basisschool voor kinderen vanaf 4 jaar. Het is een sfeervolle school gelegen in het hart van de wijk Elderveld in Arnhem. www.dekringloop.nl
Basisschool De Leeuwerik Guttecoven - Scholen kunnen verschillen in manier van werken, in sfeer, in het omgaan met zorgkinderen, in aandacht schenken aan regels in normen en waarden, in kwaliteitsnorm en in wat kinderen leren. www.bsdeleeuwerik.nl
Basisschool De Meent – Waalre - Alle kinderen hebben hun eigen capaciteiten die ze op hun eigen manier en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Heterogeen onderwijs met kinderen van twee verschillende leeftijdsgroepen bevordert dit principe. www.basisschool-demeent.nl
Basisschool de Meridiaan Simpelveld - De bedoeling is dat we een heel nieuw schoolgebouw gaan krijgen. Het zal dan een brede school worden, waarbinnen niet alleen onze basisschool gehuisvest wordt, maar ook de peuterspeelzaal en een afdeling van de bibliotheek. www.bsdemeridiaan.nl
Basisschool de Mussenberg Horn - De website van basisschool De Mussenberg, een ideale manier om ouders, leerlingen en andere belangstellenden op de hoogte te brengen en te houden, van het wel en wee op onze school. www.mussenberg.nl
Basisschool De Opstap Brunssum - De Opstap ligt gunstig in de Kloosterstraat in het centrum van Brunssum, grenzend aan de rustige, groene kloostertuin vlak achter het zwembad de Bronspot. We hebben op ons eigen terrein een gymzaal met alles erop en eraan. Daarnaast hebben de kleuters van groep 1 en 2 de beschikking over een eigen speelzaal. www.bsdeopstap.nl
Basisschool De Poorte te Woensdrecht - Wat wij als school als onze belangrijkste taak zien, is uiteraard de zorg voor goed onderwijs. En dan: onderwijs in de breedste zin van het woord! Ons staat als school de totaalontwikkeling van het kind voor ogen. www.depoorte.nl
Basisschool De Schakel Leiderdorp - De naam van onze school is "De Schakel". Het "geschakeld" verbonden zijn aan kinderen, ouders en leerkrachten geeft de school een eigen gezicht. Iedere schakel telt mee en vormt met de anderen een stevig gesloten ketting. www.deschakelleiderdorp.nl
Basisschool de Stappen Tilburg - Basisschool de Stappen heeft idealen. Allereerst willen we dat onze leerlingen plezier hebben in de lessen op school en zich betrokken voelen bij het onderwijs. We willen onderwijs geven, dat aansluit bij iedere leerling. www.bsdestappen.nl
Basisschool de Tandem Nederasselt - Basisschool de Tandem Nederasselt, de school staat te boek als een kleine dorpsschool in één van de kerkdorpen van de gemeente Heumen. www.tandemnederasselt.nl
Basisschool de Toorts Didam - Ons onderwijs beoogt een brede ontwikkeling van leerlingen. Dit betekent dat het onderwijs zich richt op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling van de leerlingen, op het tot ontwikkeling brengen van hun creativiteit en op het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. www.detoorts.nl
basisschool De Tweemaster in Nieuwleusen - Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Wij informeren u over belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. www.2master.nl
Basisschool De Vrijheit Wijk aan Zee - Basisschool de Vrijheit, een neutraal bijzondere school, is in 1993 ontstaan uit een fusie van twee basisscholen in Wijk aan Zee, namelijk De Duinpan, een openbare basisschool en De Branding, een katholieke basisschool. De Vrijheit is een echte dorpsschool. Er zijn geen andere scholen voor basisonderwijs in Wijk aan Zee. www.devrijheit.nl
Basisschool de Wilakkers Eindhoven - Er werken op dit moment 28 mensen op de Wilakkers. 24 daarvan hebben een onderwijskundige taak. De school is onderverdeeld in een onder- en een bovenbouw die beide een bouwcoördinator hebben. 2 interne begeleiders zijn verantwoordelijk voor de zorg aan onze leerlingen. www.wilakkers.nl
Basisschool De Wilderen Waalre - Onze school ligt in het westelijke deel van Waalre-dorp, omringd door plantsoenen en een sportpark. Met ongeveer 600 leerlingen zijn we de grootste school binnen de SKOzoK-organisatie. Het team met 54 collega's voelt zich medeverantwoordelijk voor de persoonlijkheidsontwikkeling en het welzijn van ieder kind. www.dewilderen.nl
Basisschool De Wilge Hilversum - Basisschool de Wilge is een katholieke school met als doel een veilige sfeervolle leeromgeving scheppen waarin kinderen, ouders en medewerkers respectvol omgaan met verschillen. www.dewilge.nl
Basisschool de Windroos Valkenswaard - De Windroos is afgestapt van het leerstofjaarklassensysteem en brengt het onderwijs weer meer terug naar het kind, daar waar dat mogelijk is. We volgen het kind op leerlijnen. Dit gebeurt in samenwerking met het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) uit Utrecht. www.basisschooldewindroos.nl
Basisschool De Zon De Kwakel - We streven bij ons op school naar een groepsgrootte van 25 leerlingen. Er is moeilijk een feitelijk maximum en minimum aantal leerlingen voor een groep vast te stellen. Dit zal per jaar en per groep bekeken moeten worden. www.basisschooldezon.nl
Basisschool Dommelrode Sint-Oedenrode - Basisschool Dommelrode ligt aan de Mater Lemmensstraat 31 te Sint-Oedenrode in de gelijknamige wijk Dommelrode, tussen twee markante 'Rooise' gebouwen: de ODA-flat (Ahrend) en kasteel Henkenshage. BS Dommelrode is sinds augustus 1985 een samenvoeging van de vroegere kleuterschool Dommelrodes Kleuterhof en de lagere school Dommelrode. www.bsdommelrode.nl
Basisschool Drie-eenheid katholiek onderwijs Oldenzaal - Samen met ouders, verzorgers, verantwoordelijk willen zijn voor de ontwikkelingvan het kind: zo zien wij de driehoek kind, ouders en school. We zijn een laagdrempelige school voor iedereen, werkend vanuit een visie op mens en samenleving, gevoed vanuit de tradities van het katholiek onderwijs. konot.schoolwebsite.nu/sites/bsdrieeenheid/
Basisschool Essesteijn – Voorburg - In onze samenwerkingsschool willen we kinderen bijeen brengen van verschillende levens-beschouwelijke stromingen als voorbereiding op de hedendaagse maatschappij. Die open houding is kenmerkend voor de manier waarop de school het onderwijs inricht en voor de manier waarop allen die bij de school betrokken zijn kinderen, ouders, personeel en bestuur met elkaar omgaan. www.essesteijn.nl
Basisschool Heeckeren Goor - De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. U vertrouwt uw kind een groot deel van de dag toe aan de zorg van leerkrachten van de basisschool. Een school kies je daarom heel bewust. Bs Heeckeren valt onder het bestuur: Stichting Katholiek Onderwijs Twente Achterhoek. www.heeckeren.nl
basisschool Hulsberg - De basisschool Hulsberg is ontstaan uit de lagere scholen St. Clemens en St. Jozef en de kleuterschool Prins Willem Alexander. Er werken nu 25 personeelsleden met zo'n 330 leerlingen. Een vrij grote en veilige school met een goed pedagogisch klimaat. www.bs-hulsberg.nl
Basisschool Kadoes Albergen - Basisschool Kadoes is de enige school in het kerkdorp Albergen (ruim 3500 inwoners) behorend tot de gemeente Tubbergen. Onze school is gebouwd in 1990 en in plaats gekomen van de voormalige St. Aloysiusschool. www.kadoes.nl
Basisschool Meander uit Brunssum - De leerkrachten volgen samen met elk kind een lang en gedetailleerd leerproces. Het is van groot belang dat er wordt bijgehouden of het kind het leerproces kan volgen. In de groepen 1 tot en met 8 volgen wij onze leerlingen met het in onderwijsland zeer bekende Cito Leerlingvolgsysteem. www.bsmeander.net
Basisschool Megelsheim in Meerlo - Basisschool Megelsheim ligt in Meerlo, in Noord-Limburg. Megelsheim is een Rooms-Katholieke school. Wij vinden het belangrijk dat leerkrachten en kinderen goed en eerlijk met elkaar omgaan, aandacht en respect hebben voor elkaar en voor ontwikkelingen die zich voordoen in de maatschappij. www.megelsheim.nl
Basisschool Mobiel Amsterdam Zuidoost - Onze basischool zet zich in voor een cultuur waarin Samen Leren en Samen Leven in Amsterdam Zuidoost centraal staat. In dat kader wordt ruim aandacht gegeven aan de levensbeschouwelijke vorming van kinderen. mobiel.bijzonderwijs.nl
Basisschool Moerschans Hulst - De school makt deel uit van Stichting katholiek onderwijs Hulst. www.bsmoerschans.nl
Basisschool Narcis Querido Amsterdam - De Narcis-Querido is gevestigd in het stadsdeel Bos en Lommer van Amsterdam en bestaat vanaf 1934. In de loop der jaren heeft de school verschillende fusies doorgemaakt. De Narcis was vroeger een kleuterschool en de Israël Querido een lagere school. www.narcisquerido.nl
Basisschool Nobelhorst Hulst - Basisschool Nobelhorst is een katholieke basisschool, die onder het bestuur valt van de Stichting Katholiek Onderwijs-Hulst en waaronder nog twee katholieke scholen ressorteren n.l. Basisschool Moerschans en Basisschool St. Willibrordus. www.nobelhorst.nl
Basisschool Oudendijk - Via deze site willen we U kennis laten maken met de enige neutrale school op algemene grondslag in het Land van Heusden en Altena. U kunt ons vinden in het zeer landelijk gelegen Oudendijk, gemeente Woudrichem. www.bsoudendijk.nl
Basisschool Panningen-Zuid Panningen - Op basisschool "Panningen-Zuid" zijn alle kinderen welkom, ongeacht afkomst, gezindte of levensbeschouwing. Wij zijn een basisschool met volop aandacht voor duidelijkheid, rust en regelmaat en we bieden de kinderen zoveel mogelijk een uitnodigende en betekenisvolle leeromgeving. www.panningenzuid.nl
Basisschool Piet Hein Amsterdam - De Piet Hein is een school die kiest voor kwaliteit en kunst en cultuur als speerpunt heeft. Op de Piet Hein denken we in kansen en geloven we in ieders talent. In augustus 2002 zijn wij van start gegaan. www.basisschoolpiethein.nl
Basisschool Rode Schouw Halsteren - Onze school is een algemeen bijzondere school, hetgeen betekent dat ons onderwijs niet uitgaat van, of gebaseerd is op, een bepaalde geloofs- of levensovertuiging. www.rodeschouw.nl
Basisschool Sancta Maria Lettele - De school is gelegen aan de Bathmenseweg 39 in Lettele en werd gebouwd in 1938. We zijn een basisschool met een katholieke identiteit. Echter, ieder kind, ongeacht overtuiging, is bij ons op school welkom en dient de ruimte te hebben om – vanuit de eigen achtergrond en met wederzijds respect – zichzelf te kunnen zijn en zich deel te weten van de groep. www.basisschoollettele.nl
Basisschool Sint-Oda Ysselsteyn (Venray) - Sinds december 2000 is dit de webpagina van Basisschool Sint-Oda, de enigste basisschool, in de plaats Ysselsteyn, in de gemeente Venray. Op dit moment is het een 13-klassige school met ruim 300 leerlingen. www.odaschool.nl
Basisschool Sinte Maerte Breda - Hoe gaat het met mijn kind op school? De leerkrachten vinden het erg plezierig als u interesse toont in datgene waar uw kind op school mee te maken krijgt. Komt u gerust even langs om een praatje te maken. Mocht de leerkracht op dat moment geen tijd hebben, dan kunt u altijd een afspraak maken. www.sintemaerte.nl
Basisschool St. Augustinus Landsmeer - Sinds januari 2007 hebben we een nieuw schoolgebouw waar we heel trots op zijn! De school valt onder het bestuur van de ASKO, Amsterdamse Stichting Katholiek Onderwijs. www.askoscholen.nl/scholen/staugustinus/
Basisschool St. Jan Leende-Strijp - Een kleine school waarin zorg op maat bovenaan staat en we veel investeren in de ontwikkeling van onze leerlingen. www.stjanleende.nl
Basisschool St. Lambertus – Vessem - De St. Lambertusschool is een gezellige, eigentijdse en sfeervolle school, met goed en gestructureerd onderwijs in een prachtige omgeving. We kiezen voor een school met een "open klimaat". Je wordt uitgenodigd om te zeggen wie je bent en er wordt van je verlangd dat je respect opbrengt voor de ander, diens gewoonten en gebruiken, mening en overtuiging. www.bsvessem.nl
Basisschool St. Nicolaas Lierderholthuis - De school in Lierderholthuis is al meer dan 90 jaar oud. In 1906 besloot de toenmalige pastoor samen met het kerkbestuur om een school te laten bouwen. Dit was het begin van onderwijs in Lierderholthuis. www.bssintnicolaas.nl
Basisschool Steltloper, Kerkrade - Basisschool Steltloper is een rooms-katholieke reguliere basisschool gelegen in Kerkrade, in de wijk Chevremont. Wij proberen op een boeiende manier les te geven met allerlei werkvormen die uiteindelijk moeten leiden tot hogere opbrengsten. www.bssteltloper.nl
Basisschool Tangram, Eijsden - Basisschool Tangram in Eijsden is een school die gestoeld is op een neutrale grondslag en via elementen van het vernieuwingsonderwijs kinderen sociaal en cognitief voor te bereiden op de maatschappij. www.tangramschool.nl
Basisschool Tarcisius Heerlen - Al meer dan 50 jaar is Tarcisius een begrip in de wijk Aarveld/Bekkerveld. www.bs-tarcisius.nl
Basisschool Torenschouw Oosterhout - Het team wil samen met de kinderen, ouders, MR, OV en DB werken aan een leerzaam en gezellig schooljaar voor iedereen die betrokken is bij onze school. www.bstorenschouw.nl
Basisschool Triangel, Linne - Basisschool Triangel werd in 1986 gevormd door een jongensschool, een meisjesschool en een kleuterschool samen te voegen tot één school en is sinds augustus 1990 gehuisvest in een modern gebouw aan de Linnerhof in Linne. De school kan als een echte dorpsschool gekenmerkt worden. www.triangel-linne.nl
Basisschool Visser 't Hooft Castricum - De school is gelegen in de wijk Noordend. Uit Noordend, de wijk Kooiweg-Noord, Vlek-H en Albertshoeve komen de meeste leerlingen. De school bevindt zich op één locatie aan de Kemphaan. De school telt 215 kinderen die verdeeld zijn over 8 lokalen. Er zijn 14 leerkrachten en twee vakleerkrachten aan de school verbonden. visserthooft.tabijn.nl
Basisschool Vondel Roosendaal - Onze school is een katholieke school waarop, na een positief intakegesprek, ieder kind van harte welkom is. De katholieke identiteit wordt mede inhoud gegeven door het Veerkracht-denken. Onze school ligt op de grens van de wijken Kroeven-Noord en Tolberg op een ruime, groene en rustige locatie. www.vondelkpo.nl
Basisschool Zeehonk Noordwijk aan Zee - Zeehonk is een Protestants Christelijke Basisschool te Noordwijk aan Zee. Het gebouw ligt in een oude woonwijk, een paar minuten lopen van het strand verwijderd. www.zeehonk.nl
Berg en Bosschool openbare basisschool Apeldoorn - In de fraaie wijk Berg en Bos aan de westkant van Apeldoorn ligt de Berg en Bosschool. Het onderwijs echter wordt op een moderne manier gestalte gegeven waarbij het kind centraal staat. www.bergenbosschool.nl
Bs de Korenaer Oss - De leerlingen op onze school zijn verdeeld over 8 groepen. In de groepen 1 en 2 zitten de kinderen van 4, 5 en 6 jaar, ook wel jongste kleuter, tussenklasser en oudste kleuter genoemd. De nieuwe 4-jarigen komen in een zogenaamde 'instroomgroep'. Dat zijn de jongste kinderen, die na hun vierde verjaardag voor het eerst naar school komen. In de jaargroepen 3 tot en met 8 zitten de overige kinderen. www.korenaer-oss.nl
cbs De Brug, Hellevoetsluis - Een tweetalige basisschool (Nederlands-Engels) in Hellevoetsluis. Sowieso is tweetalig onderwijs op een basisschool een hele grote uitzondering. Cbs De Brug is zo'n uitzondering. www.cbs-debrug.nl
CBS de Rank Zwaag - Het onderwijskundig uitgangspunt van de school laat zich het best omschrijven als ontwikkelingsstimulerend onderwijs in een groepsgerichte situatie. Ons onderwijs is gebaseerd op opvattingen over ontwikkeling en leren die tot gerichte consequenties voor het onderwijs leiden. www.rankkids.nl
Chr. Basisschool Opmaat in Getsewoud-Noord Nieuw-Vennep - Als u een basisschool zoekt voor uw kind(eren) moet u beslist eens komen kijken. U bent van harte welkom in een ruime, moderne school, waarbij de indeling van de verschillende ruimtes effectief onderwijs voor uw kind mogelijk maakt. www.basisschoolopmaat.nl
Christelijke Basisschool CBS Ichthus Zeist - Ons geloof is De Hoeksteen van ons leven. De verhalen uit de Bijbel zijn de inspiratiebron voor ons dagelijks leven. We bieden ruimte aan ieder individu en respecteren ieders mening en inbreng. Ons onderwijs is niet neutraal, maar betrokken op mens wereld. Dat wordt zichtbaar in de omgang met elkaar, in de taal die gesproken wordt en in de sfeer die op school heerst. www.ichthus-zeist.nl
Christelijke Basisschool de Lage Engh uit Bunnik - Hier vindt u informatie, nieuwsberichten, een kalender, foto's en werkstukken van de kinderen van de Lage Engh. www.delageengh.nl
Christelijke Basisschool de Tonne Abbenes - Basisschool De Tonne ligt in het landelijke dorpje Abbenes, even ten zuiden van Nieuw Vennep. De school heeft ongeveer 70 leerlingen en werkt met combinatiegroepen. www.detonne.nl
Christelijke Basisschool De Zonheuvel Driebergen - De Zonheuvel is een middelgrote school. Er zijn ongeveer 245 leerlingen en 10 groepen. Zeventien leerkrachten zijn aan de school verbonden. De meeste groepen hebben twee leerkrachten. Verdere versnippering gaan we zoveel mogelijk tegen. www.zonheuvel.nl
Christelijke Basisschool J.D. van Arkel Broek op Langedijk - Onze school is een protestants-christelijke school. We vertellen de kinderen bijbelverhalen, verhalen over God en de mensen, verhalen met een geheim en een verwachting. We zingen en bidden en we vinden het belangrijk om over de bijbelverhalen te praten. arkel.tabijn.nl
Christelijke Basisschool Oostergeest Warmond - Wij zijn een christelijke basisschool in Warmond met ongeveer 120 leerlingen. De school ligt aan de landelijke Laan van Oostergeest. www.oostergeest.net
Crayenester Basisschool te Heemstede - De Crayenesterbasisschool is een openbare basisschool voor 4- tot 12-jarigen. Openbaar onderwijs houdt in, dat de school zich baseert op de gelijkwaardigheid van levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen. www.crayenester.nl
Daltonschool De Tandem te IJsselstein (Utr) - De Tandem is als één van de vele Daltonscholen in Nederland aangesloten bij de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). In principe vormt de NDV een soort waarborg voor gekwalificeerd Daltononderwijs: men bezoekt de Daltonscholen, geeft (nascholings-) cursussen, enzovoort. www.de-tandem.nl
Damiaanschool Zeist : Katholieke school voor basisonderwijs - Onze school draagt pas sinds augustus 1995 toen de fusie tussen de voormalige Mariaschool en de St. Paulusschool een feit was, de naam Damiaanschool. Een jonge naam, voor een school met een lange geschiedenis. www.damiaanschool.nl
De Appelhof openbare basisschool Druten - De Appelhof is een openbare basisschool waar kinderen in een veilig pedagogisch klimaat, met ouders als partner, gestimuleerd worden hun talenten te ontwikkelen om zo voorbereid te worden op hun toekomst.
De Klimroos, Pr. Chr. Basisschool Westervoort - De Klimroos is een christelijke school. Ze staat onder verantwoording van de Vereniging van Voorstanders van P.C. onderwijs in Westervoort. De visie die wij hebben op onderwijs en opvoeding, kind en maatschappij komt tot uitdrukking in de naamgeving van onze school. Door onze school naar Christus te noemen, zeggen we dat we proberen Hem na te volgen in omgang, opvoeding en onderwijs. www.klimnet.nl
de Ouverture – Christelijke basisschool Naaldwijk - Onze school is een Protestant Christelijke basisschool met ongeveer 430 leerlingen gelegen op een prachtige plek in het centrum van Naaldwijk aan de Naaldwijkse vaart. Een gebouw waar we proberen om onze identiteit (leren met plezier) waar te maken. In de directe omgeving is het busstation en een vestiging van Albert Heijn. www.ouverture.nl
De Prinsenakker – openbare basisschool Bennekom - De Prinsenakker is de enige openbare basisschool in Bennekom en telt twee locaties met een volledig en eigentijds onderwijsaanbod. Er wordt gewerkt met moderne methoden waarnaast gebruik wordt gemaakt van verdiepingsstof, extra oefenstof, de belevingswereld van de kinderen en een uitstekend computernetwerk. www.prinsenakker.nl
de Smithoek protestants christelijke basisschool in Den Ham - De leukste en best bekeken basisschoolsite van Nederland. Veel informatie, foto's en spelletjes. www.de-smithoek.nl
De Toermalijn openbare basisschool Bavel - De Toermalijn is een openbare basisschool waar alle kinderen, ongeacht godsdienst, levensovertuiging of wat voor kenmerken dan ook, welkom zijn. Filosofie van de openbare school is: Niet apart, maar samen. Niet de een of de ander, maar de een en de ander. www.obsdetoermalijn.nl
De Tunnel Openbare Basisschool Schore - De Tunnel is gehuisvest in een modern gebouw, bestaande uit twee leslokalen, een speellokaal en een grote gemeenschapsruimte. www.obsdetunnel.nl
Pagina 2