Startpagina rubrieken.com

Buurtvereniging, wijkvereniging, wijk, dorpsbelangen, buurtcentrum, wijkcentrum

Alifa – Enschede - Alifa staat voor levenslust. De jonge, dynamische welzijnsorganisatie is verantwoordelijk voor het wijkwerk, jongerenwerk, speeltuinwerk en peuterspeelzaalwerk in Enschede en bundelt de kennis, ervaring en betrokkenheid van honderden vaste medewerkers en meer dan duizend vrijwilligers. www.alifa-welzijn.nl
Bewoners Vereniging Hulst, Geldrop (Noord-Brabant). - Bewoners kunnen elkaar ontmoeten tijdens activiteiten in en om de wijk. Bewoners benaderen elkaar tijdens bijzondere gelegenheden namens de wijk. www.bvhgeldrop.nl
Bewonersoverleg Marsdijk Assen - Het bewonersoverleg van Marsdijk (BOM) bevordert in algemene zin de leefbaarheid van de Wijk Marsdijk. Het BOM heeft zich als doel gesteld:"Het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk voor nu en in de toekomst…". www.bewonersoverlegmarsdijk.nl
Bewonersvereniging Fluitersmaat, Renkum - 28 augustus 1978 was de oprichting van de bewonersvereniging Fluitersmaat een feit. Activiteiten voor onze wijkbewoners zijn belangrijk om onze doelstelling te verwezenlijken. www.fluitersmaat.nl
Buurt- en Belangen Vereniging Pitteloo, Assen - De BBVP is opgericht in 1972. De BBVP is uitgever van de wijkkrant. Het lidmaatschap per gezin kost € 15.00 per jaar. Elke maand organiseert de Buurt- en Belangen Vereniging Pitteloo activiteiten. www.pittelo.nl
Buurtcentrum d'Evelaer Heemskerk - Buurtcentrum d'Evelaer is een zelfstandige stichting voor sociaal cultureel werkin de Heemskerkse wijk "Van Duin tot Dorp". Wij zijn een buurtcentrum dat steunt op een grote betrokkenheid van de bewoners in de wijken. www.evelaer.nl
Buurtcentrum de Brink Lelystad - Buurtcentrum de Brink is het buurtcentrum waar u de gelegenheid krijgt om uw eigen activiteiten te ontwikkelen. Op basis van een goed plan van aanpak (wat wil ik), wat heb ik er voor nodig (ruimte, middelen, faciliteiten) en een onuitputtelijk enthousiasme kunt u bij ons terecht voor het ontplooien van uw wens om een eigen activiteit te leiden. www.buurtcentrum-debrink.nl
Buurtcentrum De Joon Lelystad - Buurtcentrum De Joon staat midden in de Zuiderzeewijk. Het Buurtcentrum is voor de bewoners van de wijk, waar men met vragen of problemen betreffende de woonomgeving of persoonlijke vragen terecht kan. Er zal dan getracht worden om tot een oplossing te komen. www.dejoon.nl
Buurtcentrum De Mel Velsen - Buurtcentrum De Mel is een centrale ontmoetings- en activiteitenplaats in Velsen Noord. Velsen Noord is een van de zeven woonkernen van de gemeente Velsen en valt op door zijn bijzondere ligging: dichtbij Beverwijk en gescheiden van de rest van de gemeente door het Noordzeekanaal. www.demel.nl
Buurtcentrum de Rondweg Eindhoven - U kunt in het Buurtcentrum de Rondweg terecht voor het huren van diversen zalen en lokalen voor het houden van: feesten en partijen, cursussen en workshops. www.derondweg.nl
Buurtcentrum Hunzeborgh - Buurtcentrum Hunzeborgh is het buurtcentrum van de wijken de Hunze en Van Starkenborgh in de stad Groningen. www.hunzeborgh.nl
Buurtcentrum Overwhere Purmerend - In Buurtcentrum Overwhere is van alles te doen! Op deze site kunt u alles lezen over de vele cursussen die hier plaatsvinden en de clubs die wekelijks bij ons repeteren en oefenen. www.bcoverwhere.nl
Buurthuis De Dukdalf Lelystad - Ons buurthuis staat in eerste instantie ten dienste van de bewoners van de Kustwijk, dit zijn de wijken: Punter, Jol, Galjoen. Ook de wijken Stadseiland, Karveel, Boeier, Golfpark, Flevo Golf Resort Parkhaven, en Suydersee Boulevard kunnen gedeeltelijk tot het verzorgingsgebied gerekend worden. www.buurthuis-de-dukdalf.nl
Buurtlink.nl – Je buurt op internet - Op de website kun je via de postcode kennis maken met de eigen buurt en nieuws en meningen delen met andere buurtbewoners. Hierdoor wordt het alleen maar gezelliger in jouw buurt. buurtlink.nl
Buurtvereniging 't Lange End, Oude Bildtzijl - 't Lange End is de buurtvereniging van de Nieuwebildtdijk en de Koedijk. Liggend aan het wad boven Oudebildtzijl. Onze buurtvereniging is opgericht op 12 oktober 2000. www.nijesyl.nl
Buurtvereniging 't WAR te Franeker - Onze buurtvereniging bestaat uit kaatsers en ruimtewezens, verenigd onder de naam 't WAR. De buurtvereniging organiseert allerlei activiteiten waarover u op de site meer kunt lezen. www.t-war.nl
Buurtvereniging Arkens Franeker - Buurtvereniging Arkens te Franeker is opgericht op 2 februari 1973 en heeft zich ten doel gesteld de leef- en woonomstandigheden in de wijk Schalsumerplan te bevorderen en het behartigen van belangen van de bewoners in deze wijk. www.bv-arkens.nl
Buurtvereniging Baarloseweg Helden - De doelstelling is nog steeds het bevorderen van de saamhorighied, gezamenlijke aktiviteiten en aandacht voor de ouderen, zieken en kinderen. www.baarloseweg.nl
Buurtvereniging Beuseberg - Doel van de vereniging is om activiteiten te organiseren buiten de vaste activiteiten van het Paasvuur en het Voorjaarsfeest om. Leden worden actief betrokken bij de organisatie van allerlei activiteiten. www.beuseberg.nl
Buurtvereniging Blomenhof Brachterbeak, kerkdorp van Maasgouw - De leukste buurtvereniging van Maasbracht. Naast de autoweg A2, op werpafstand van de Maas en in de luwte van de Clauscentrale ligt binnen de gemeente Maasbracht het grondgebied van buurtvereniging "Blomenhof". De groene met rust omgeven buurt is een waar kinderparadijs waar nog ouderwets op straat gespeeld kan worden. www.buurtvereniging-blomenhof.nl
Buurtvereniging Borculoseweg te Neede - Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom bij onze vereniging. Er zijn eigenlijk geen regels, echter u dient wel woonachtig te zijn aan de Borculoseweg, de Oude Borculoseweg, Willem Sluiterstraat of de Höfteweg te Neede. www.bvborculoseweg.nl
Buurtvereniging Buytenrode te Zoetermeer - Buurtvereniging Buytenrode te Zoetermeer heeft o.a. de werkgroepen Badminton, Computerclub, Country dance, Tafeltennis, Postzegelbeurs, Bingo, Dance Experience, Dart, Knutselclub, Model Vliegtuigbouw, Ouderengym, Volksdansen en Yoga. www.buytenrode.nl
Buurtvereniging De Bosrand Bergeijk - Buurtvereniging "De Bosrand" bestaat sinds 1986 en is met 382 leden op 130 adressen een van de grootste buurtvereniging in de gemeente Bergeijk. Met een gevarieerd jaarprogramma zijn de activiteiten ontmoetingsmomenten van buurtbewoners van het jongste lid tot en met het oudste lid. www.bvbosrand.nl
Buurtvereniging de Retsers Beneden Leeuwen - Buurtvereniging De Retsers heeft een drukke agenda als het om activiteiten gaat. Toch staan wij als bestuur van deze vereniging altijd open voor nieuwe ideeën. www.deretsers.nl
Buurtvereniging De Senne Wolvega - Het doel van de buurtvereniging is om de bewoners door middel van sport, spel en vermaakwat dichter bij elkaar te brengen en een ieder gelegenheid te geven om contacten te leggenin een gemoedelijke en gezellige sfeer. Ook het sociale gebeuren in onze buurt krijgt volop aandacht van de buurtvereniging. www.desenne.nl
Buurtvereniging De Weemerhof in Neede (gemeente Berkelland) - Op onze site vindt u informatie zoals: activiteiten, foto's, nieuws, aanmeldingsformulieren etc. www.weemerhof.nl
Buurtvereniging Den Driesprong Reusel - De Buurtvereniging, opgericht in april 1966, heeft als doel gezellig samen zijn door middel van het organiseren van activiteiten met als gevolg het bevorderen van contacten. www.dendriesprong.nl
Buurtvereniging Den Dullaert Hulst - Buurtvereniging Den Dullaert is de buurtvereniging van de Dullaertwijk in het zeeuwse stadje Hulst. We organiseren verschillende activiteiten in onze buurt. www.buurtverenigingdendullaert.nl
Buurtvereniging Ezelsdijk Utrecht - De Ezelsdijk is een kleine buurt in Utrecht Noordoost. De buurt is een onderdeel van de Huizingabuurt. www.ezelsdijk.nl
Buurtvereniging Graetheide Born - De Graetheide is een gebied dat zich ruwweg bevindt tussen Sittard en de Maas, en tussen Geleen en Born. Het gebied behoort tot het historische Land van Zwentibold, in de tegenwoordige overgangszone van Zuid- naar Midden-Limburg. www.graetheide.nl
Buurtvereniging Hegge (Genèk) een straat in het Limburgse Schinnen - Met deze portal willen we iedereen die zich betrokken voelt met de buurtvereniging op de hoogte houden van de laatste gebeurtenissen in de straat en de vereniging. www.buurtvereniginghegge.nl
Buurtvereniging Heivelden, Best - Buurtvereniging Heivelden organiseert activiteiten voor en verstrekt info aan de bewoners van de woonwijk Heivelden in Best. www.heivelden.nl
Buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek Arnhem - In 1978 kreeg de buurt Hoogstede Klingelbeek een prijs van de Koninklijke Nederlandse Heidemij in het kader van de landelijke wedstrijd: 'Een kern waar pit in zit'. Toen ook werd deze buurtvereniging opgericht, officieel op 29 december 1978. www.hoogstede.nl
Buurtvereniging Hoogveld Sittard - Buurtvereniging Hoogveld heeft als doel het bevorderen van de contacten tussen de bewoners van Hoogveld. Hoogveld is een buurt in de gemeente Sittard-Geleen en maakt deel uit van de wijk Limbrichterveld-Hoogveld. Hoogveld wordt op natuurlijke wijze begrensd door de Hasseltsebaan in het westen, de Dr. Nolenslaan in het noorden, de spoorlijn Sittard-Roermond in het oosten en de spoorlijn Sittard-Born in het zuiden. www.hoogveld-sittard.nl
Buurtvereniging Huisturf - Onze buurtvereniging omvat het volgende gebied: Den Oosterhuis, De Mulderij, Sponturfwijk, Strooiendorp, Het Rak, De Pol en omgeving, en een stukje Den Kaat. Deze straten liggen gedeeltelijk in Balkbrug en gedeeltelijk in Dedemsvaart. Wij zijn dus een grensoverschrijdende buurtvereniging. www.huisturf.nl
Buurtvereniging Hulshorst - Buurtvereniging Hulshorst is een vereniging die de belangen behartigt van de inwoners van Hulshorst. Naast het behartigen van de belangen organiseert de buurtvereniging het eitje tikken, Koninginnedag, de wiekdagen, sinterklaas en het kerstconcert. www.buurtvereniginghulshorst.nl
Buurtvereniging Klein Rotterdam uit Heesch - Buurtvereniging "Klein Rotterdam" is de oudste buurtvereniging van de kern Heesch een kern van de gemeente Bernheze. De leden van "Klein Rotterdam" wonen allemaal in de dr. Saal van Zwanenberglaan in Heesch. www.kleinrotterdam.nl
Buurtvereniging Klinkerkwartier Landgraaf - Buurtvereniging Klinkerkwartier is een jonge en dynamische vereniging te Landgraaf, die jaarlijks een aantal activiteiten houdt t.b.v. de sociale cohesie van de buurt. De vereniging is voorts een partner van de gemeente Landgraaf m.b.t. de ontwikkeling zowel binnen als buiten de buurtgemeenschap. www.klinkerkwartier.nl
Buurtvereniging Luneven Boxmeer - Buurtvereniging Luneven is een vereniging die het leefklimaat voor de mensen in deze buurt doet bevorderen door: Het verzorgen van activiteiten en evenementen ten behoeve van haar leden. Het zo nodig informeren van de bewoners omtrent werkzaamheden en activiteiten in de buurt. Contacten onderhouden met de wijkraad van Luneven omtrent buurtbelangen. www.luneven.nl
Buurtvereniging Morgenweide (Ypenburg) Den Haag - Onder het motto "voor en door Morgenweide" is begin 2001 een aanzet gedaan richting de Buurtvereniging Morgenweide. Vergroten van de betrokkenheid, elkaar leren kennen, gezamelijk problemen aanpakken, leuke dingen organiseren, een aanspreekpunt richting de gemeente en andere instanties waren de belangrijkste redenen om de buurtvereniging in het leven te roepen. morgenweide.ypenburg.nu
Buurtvereniging Nieuw Wassenaar - Nieuw Wassenaar is de buurt in Wassenaar, begrensd door Wittenburgerweg, Stoeplaan, van der Oudermeulenlaan, Rijksstraatweg en Zijdeweg. Deze buurt staat ook wel bekend als Wassenaar Zuid. De Buurtvereniging 'Nieuw Wassenaar' werd opgericht op 14 november 1927. www.nieuw-wassenaar.nl
Buurtvereniging Noord Oostzaan - Het doel van de vereniging is de saamhorigheid te vergroten door activiteiten te organiseren, die liggen op het gebied van recreatie en sociale contacten. www.bvn-oostzaan.nl
Buurtvereniging Noordervenne Hippolytushoef - Buurtvereniging Noordervenne te Hippolytushoef, gemeente Wieringen is opgericht op 3 april 1991 en heeft zich ten doel gesteld de leef- en woonomstandigheden in de wijk "Noordervenne" te bevorderen en het behartigen van belangen van de bewoners in deze wijk. www.noordervenne.nl
Buurtvereniging Oranjebuurt Groningen - De buurtvereniging heeft een aparte commissie die een aantal vaste activiteiten organiseert, zoals Koninginnedag en de kerstborrel. Rond vijf december nodigt zij Sinterklaas uit. www.oranjebuurtgroningen.nl
Buurtvereniging schilderswijk-krimpen, Krimpen a/d IJssel - Voor 10 euro per jaar krijg u korting op alle activiteiten die we gaan organiseren en kinderactiviteiten zijn in de meeste gevallen gratis. Korting bij tweewielerspecialist Rimako 10 tot 25%. www.schilderswijk-krimpen.nl
Buurtvereniging Seghwaert Op Dreef Zoetermeer - Onze buurtvereniging is ontstaan in 1996 door een fusie van de buurtverenigingen Tuinen en Akkers en DOE en de stichting Petunia. Van de vereniging zijn ongeveer 1100 huishoudens lid, en de vereniging is hiermee de grootste buurtvereniging van Zoetermeer. www.seghwaertopdreef.nl
Buurtvereniging Skipsleat te Joure - Buurtvereniging Skipsleat staat voor het bevorderen en onderhouden van de sociale contacten, activiteiten ontplooien, de leefbaarheid in de wijk bevorderen en de belangen behartigen van leden. De werkgroepen organiseren in verschillende leeftijdsklassen activiteiten. www.skipsleat.nl
Buurtvereniging Stadsbroek Bredevoort - Site met algemene en actuele informatie die direct of indirect met onze Buurtvereniging te maken hebben. www.bvstadsbroek.nl
Buurtvereniging Uitbreiding Dorp Bergambacht - In 1955, op 8 maart om precies te zijn, wordt buurtvereniging Uitbreiding Dorp opgericht. Lid worden kan een ieder die in Bergambacht, Ammerstol of Berkenwoude woont of economisch gebonden is aan 1 van deze plaatsen. www.uitbreidingdorp.nl
Buurtvereniging Voorwaarts anno 1945 te Sappemeer - Onze vereniging is her opgericht in 1945 gelijk na de oorlog. We zijn ontstaan uit de samenvoeging van twee verenigingen buurtvereniging Zeldenrust deze was actief in de Noorderstraat en Herenstraat te Sappemeer en buurtvereniging Jagerswyk van de Noordbroeksterstraat te Sappemeer. www.buurtvereniging-voorwaarts.nl
Buurtvereniging Zennewijnen - Zennewijnen is een buurtschap ten westen van Tiel. Het ligt tussen de wijk Passewaay en Ophemert. Het aantal inwoners in Zennewijnen bedraagt circa 150. Het dorp is een uitgestrekt buitengebied waar veel agrariërs, ondernemers en gepensioneerden wonen. De onderlinge sociale contacten worden verstevigd door de actieve buurtvereniging. www.buurtvereniging-zennewijnen.nl
Buurtvereniging Zuid-West te Limbricht - Site met algemene en actuele informatie die direct of indirect met onze Buurtvereniging te maken hebben, zoals nieuws, impressies van activiteiten, ingezonden stukken van leden en andere zaken. zuidwest.limbricht.com
De Penseelstreek Arnhem - U kunt hier informatie vinden over de diverse activiteiten, voor jong en oud, in de Arnhemse wijken Hoogkamp, Sterrenberg en de Gulden Bodem. www.penseelstreek.nl
Dorpsbelangen Geldermalsen - Dorpsbelangen Acquoy, Beesd, Buurmalsen, Deil, Enspijk, Geldermalsen, Gellicum, Meteren, Rhenoy, Rumpt en Tricht. Maak uw ideeën en/of aandachtspunten aan onze raadsleden kenbaar zodat deze ten goede kunnen komen aan uw dorp. www.dorpsbelangen.info
Dorpsbelangen Gieterveen - De vereniging Dorpsbelangen Gieterveen is opgericht in het jaar 1980 en heeft als doel om de maatschappelijke en culturele belangen van de bewoners van Gieterveen en omgeving te behartigen. www.dorpsbelangengieterveen.nl
Dorpsbelangen Grootegast - Dorpsbelangen grootegast is opgericht op 24-4-1949 met als doel de leefbaarheid van het dorp Grootegast te verbeteren in de breedste zin van het woord. In de loop van jaren hebben vele mensen deel uitgemaakt van het bestuur. Op dit moment heeft dorpbelangen nog een aantal functies binnen het dorp. Wij organiseren verschillende activiteiten zoals de avondwandel4daagse, sinterklaasintocht, dropping en tijdens de feestweek zijn wij verantwoordelijk voor de taptoe, kindermiddag, ouderenavond, playbackshow en de zangdienst. www.dorpsbelangengrootegast.nl
Dorpsbelangen Pieterburen - Het dorp is genoemd naar de kerkpatroon Sint Pieter oftewel de apostel Petrus en het woord 'bur' betekent buurt, nederzetting, huizen en komt voor het eerst in 1439 voor. www.dorpsbelangenpieterburen.nl
Dorpsbelangen Rune - Teneinde de leefbaarheid in het dorp Ruinen te kunnen waarborgen is daarom Dorpsbelangen Rune opgericht. Gaandeweg besefte ook de gemeente dat belangenverenigingen gewicht verdienden. www.dbrune.nl
Dorpsbelangen Swifterbant - Alle informatie over Swifterbant. De Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Swifterbant bestaat bijna net zo lang als het dorp Swifterbant. Het doel van Dorpsbelangen is om de maatschappelijke en culturele belangen van de bewoners van Swifterbant en omgeving te behartigen. www.swifterbant.net
Dorpsraad Lisserbroek en Dorpshuis De Meerkoet - De exploitatie van dorpshuis De Meerkoet is met ingang van 1 januari 2009 in handen van Stichting Meerwaarde. Iedere maand wordt het dorpsblad de Meerkoet huis aan huis onder de Lisserbroekers verspreid. In het blad kunnen bewoners alles lezen over wat er in en rond het dorp plaatsvindt. www.lisserbroek-sdl.nl
IJsterk - U vindt hier informatie over diensten, evenementen, activiteiten en cursussen in de vijf wijken in de stadsdelen Westerpark en Centrum. IJsterk wil aansluiten op wat er in buurten leeft. Daarom zullen wij onze inzet indelen naar vijf wijken: Westerpark Noord, Westerpark Zuid, Centrum West, Stadshart en Centrum Oost. www.ijsterk.nl
Rijnstad Arnhem - Mensen hebben het vermogen om zelf hun leven in te richten en te sturen. Zij doen dit zelfstandig en in wisselwerking met hun omgeving. Zij ontwikkelen een identiteit en bouwen aan hun eigen leven. Wij willen dit vermogen ondersteunen en versterken. www.rijnstad.nl
Stichting Bewoners Organisatie Noorderpark, Hoogezand - De Stichting Bewoners Organisatie Noorderpark houdt wekelijks op maandagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur spreekuur in het wijkcentrum De Kern. De bewoners van het Noorderpark kunnen hier terecht met hun vragen, klachten en op- of aanmerkingen op de wijkvernieuwing. www.sbon.nl
Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen - Het was net na de oorlog dat op 28 januari 1946 de stichting commissie dorpsbelangen Annen werd opgericht. Dit onder het motto "Van permanente feestcommissie naar de behartiging van dorpsbelangen". De commissie was in de begintijd de motor achter het opbloeien van het verenigingsleven in Annen. www.annen-info.nl/index.php/dorpsbelangen/
Stichting Lokaal Welzijn Huizen (nh) - De Stichting Lokaal Welzijn beheert Wijk- en Jongerencentra. Verschaft faciliteiten aan actieve bewoners. Voert projecten uit op terreinen van zorg, onderwijsachterstand, wijkbeheer en integratie. Organiseert voorzieningen voor Peuters, Ouderen, Jeugd, Jongeren en Allochtonen. Werkt op alle niveaus aan betrokkenheid en integratie. Is actief en loyaal naar het lokale sociale leven, overheid en gebruikers. www.stichtingwelzijnhuizen.nl
Stichting Platform Woldwijck, Hoogezand - De Stichting Platform Woldwijck is de koepel van verscheidene belangengroepen in Woldwijck, die zich – ieder op hun eigen aandachtsgebied – inspannen om wonen en samenleven in Woldwijck te bevorderen. www.platform-woldwijck.nl
Stichting Welzijn Beverwijk - De Stichting Welzijn Beverwijk is een professionele organisatie voor sociaal cultureel werk. De stichting exploiteert voorzieningen in het kader van peuterspeelzalen, buurthuiswerk, jongerenwerk en heeft een sectie samenlevingsopbouw. www.welzijnswb.nl
Stichting Welzijn Groesbeek - Onze stichting verleent tal van diensten aan ouderen, voert (peuter)speelzaalwerk uit en programmeert cursussen voor ouderen. Maar we houden ons ook bezig met het betrekken van mensen bij de lokale samenleving. www.welzijngroesbeek.nl
Stichting Wijkcentrum Assendorp, MFC de Enk Zwolle - Wijkcentrum de Enk is gesitueerd aan de Enkstraat 67 in Zwolle in de mooie wijk Assendorp. Zij heeft het unieke uitzicht op het Assendorperplein, waar tevens een zeer bijzondere muziektent staat. In het wijkcentrum hebben diverse organisaties en activiteiten onderdak. www.mfc-de-enk.nl
Pagina 2