Startpagina rubrieken.com

Dienstverlening, maatschappelijke, zorg, wonen, huis, maatschappelijk, werk

Agora ondersteuningspunt palliatieve terminale zorg - U bent op zoek naar informatie over palliatieve zorg? Dan bent u bij Agora aan het juiste adres. Stichting Agora is het onafhankelijk en landelijk ondersteuningspunt voor palliatieve terminale zorg (de zorg in de laatste levensfase). www.agora.nl
AHA Stichting Stads-Evangelisatie Amsterdam - Amsterdammers helpen Amsterdammers is een project van de Stichting Stads-Evangelisatie en hier wordt iedereen ontvangen die daar behoefte aan heeft. AHA is bekend als plaats waar dak- en thuislozen komen, maar ook een plek waar je fiets gerepareerd kan worden. Daarnaast richten we ons op buurtbewoners en op hen die veel in de buurt verblijven. www.aha-dienstverlening.nl
Allévo zorg- en dienstverlening - Allévo is een zorgorganisatie met ca. 1.800 medewerkers met o.a. thuiszorg, dieet-adviesering en verpleeg- en verzorgingshuiszorg. Allévo is werkzaam op Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint-Philipsland. Zorg nodig? Allévo regelt het voor u! Heeft u thuis verpleging of verzorging nodig, dan is één telefoontje naar 0113 24 91 11 voldoende. www.allevo.nl
Autoriteit Consument & Markt | ACM.nl - De Consumentenautoriteit, Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) hebben met ingang van 1 april 2013 hun krachten gebundeld in een nieuwe toezichthouder: de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De Autoriteit Consument & Markt is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. www.acm.nl
Biblionet ID: overzicht van onze digitale informatieloketten voor gemeenten, bibliotheken en instellingen - Biblionet ID is de specialist op het gebied van digitale informatieloketten voor gemeenten, bibliotheken en instellingen. Biblionet ID komt voort uit twee grote noordelijke bibliotheekorganisaties. Biblionet Groningen omvat de serviceorganisatie en alle bibliotheken in de provincie Groningen en Biblionet Drenthe is de vergelijkbare organisatie voor de provincie Drenthe. www.biblionetid.nl
Bureau Jeugdzorg - Bureau Jeugdzorg is de organisatie, die één toegang vormt tot alle vormen van jeugdzorg. Alle aanmeldingen voor jeugdhulpverlening verlopen via Bureau Jeugdzorg. Ouders, verzorgers, kinderen en jongeren kunnen iedere werkdag terecht bij Bureau Jeugdzorg voor informatie, advies en/of hulp. Ook mensen die beroepshalve werken met jeugd kunnen voor informatie of advies naar Bureau Jeugdzorg, zoals maatschappelijk werk, de huisarts of de school kunnen contact opnemen met het Bureau Jeugdzorg voor advies of informatie. www.bureaujeugdzorg.info
Centrale Ondernemingsraad Politie Nederland - De COR is van mening dat elke medewerker, op welke plek binnen de organisatie dan ook, moet worden gezien en gehoord en in de gelegenheid moet zijn om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over de manier waarop het werk en het samenwerken wordt vormgegeven. www.corpolitie.nl
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) - Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is het centrum dat kennis en samenhangende instrumenten ontwikkelt en implementeert om de maatschappelijke veiligheid te vergroten. Het CCV stimuleert samenwerking tussen publieke en private organisaties om criminaliteit integraal terug te dringen en vormt een schakel tussen beleid en praktijk. www.hetccv.nl
Clientenbelangenbureau geestelijke gezondheidszorg Dordrecht - Het ClientenBelangenBureau (CBB) is het uitvoerende bureau van de Stichting Clientenbelangen. Vanuit het ClientenBelangenBureau worden activiteiten in de vorm van projecten ontwikkeld. Deze projecten zijn gebaseerd op vragen en ideeën van (ex-)cliënten van de geestelijke gezondheidszorg en de projecten worden -zoveel mogelijk- ook uitgevoerd door (ex-)cliënten. www.clientenbelangenbureau.nl
Companeo | De juiste leveranciers vinden, verandert alles! - Bij Companeo vindt u de juiste leveranciers voor al uw zakelijke aankopen. Vraag geheel vrijblijvend gratis offertes aan. Companeo helpt u bij uw niet-strategische aankopen door gratis offertes te verzorgen van onze erkende juiste leveranciers. www.companeo.nl
Contract opstellen | ARAG Contractenservice - Met ARAG Contractenservice stelt u uw eigen contract op, afgestemd op uw persoonlijk situatie en met controle van een ARAG-jurist. Dit alles tegen zeer scherpe prijzen! contractenservice.arag.nl
CVD – Stichting Centrum voor Dienstverlening Rotterdam - Stichting Centrum voor Dienstverlening (CVD) is binnen Rotterdam een grote welzijnsorganisatie. Wij richten ons op alle Rotterdammers zonder vaste woon- of verblijfplaats, mensen met psychische klachten, vluchtelingen en vrijwilligers. CVD heeft ruim 500 medewerkers en krijgt veel bijval van vrijwilligers. www.cvd.nl
D&B The Facility Group, Amsterdam | facilitaire dienstverlening - D&B is de facilitair dienstverlener in Nederland. Wij verzorgen uitvoerende facility services maar ook volledig geïntegreerde facilitaire concepten. Onze klant is ambitieus en is gewend aan facility services op 5 sterren niveau, wij begrijpen dat goed. Wij maken graag het verschil. www.db.nl
De Levgroep helpt u vooruit – Levgroep - Leven en samenleving veranderen voortdurend. Het is belangrijk dat ieder mens individueel tot zijn recht kan komen. Dat kan alleen in relatie met anderen: thuis, in de buurt en op het werk. Pas als u prettig samenleeft en samenwerkt met anderen, kunt u het beste uit uzelf halen. De LEVgroep helpt u daarbij. We zijn werkzaam in de gemeenten Asten, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren, Son en Breugel, Geldrop-Mierlo en Nuenen. levgroep.nl
De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen (SMD E-H) - De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen (SMD E-H) is een zelfstandige non-profitorganisatie die aan alle burgers van de gemeenten Enschede en Haaksbergen gratis hulp- en dienstverlening biedt. www.smd-eh.nl
Dienstverlening & Zorg IJburg - IJburg is een unieke, nieuwe wijk in Amsterdam. Een wijk zonder scheidslijnen. Iedereen kan er wonen, werken en recreëren, ook mensen met een beperking. De stichting Dienstverlening & Zorg IJburg is een organisatie die ondersteuning biedt aan: mensen die op IJburg wonen en zorg en/of dienstverlening nodig hebben; – mensen die op IJburg willen komen wonen, en een woning met zorg en/of dienstverlening zoeken. www.dienstverleningenzorgijburg.nl
Dienstverlening aan huis : SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Hulp inhuren of wat bijverdienen met klussen? Iedereen profiteert van de versoepelde regelgeving dienstverlening aan huis. Hulp voor dienstverlening in en rond het huis kan nu tot drie dagen per week worden ingeschakeld. Als u diensten aanbiedt, kunt u uzelf relatief goedkoop laten inhuren, omdat uw opdrachtgever en tevens werkgever geen loonbelasting of premies hoeft af te dragen. Als opdrachtgever en werkgever hebt u geen papieren rompslomp. home.szw.nl
Divosa - Divosa is de vereniging van managers op het terrein van werk, inkomen en sociale vraagstukken. Divosa ondersteunt haar leden in hun werk om (kwetsbare) burgers te laten meedoen aan de samenleving. Dit doet Divosa door lobbyen, netwerken en brengen van kennis en inspiratie. www.divosa.nl
Documenten en publicaties | Rijksoverheid.nl - De informatie van www.postbus51.nl staat nu op www.rijksoverheid.nl. www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties-pb51
DOENJA Dienstverlening – de welzijnsorganisatie in Utrecht Zuidwest en Leidsche Rijn - DOENJA helpt kinderen, jongeren en volwassenen in Leidsche Rijn en Utrecht Zuidwest met grote en kleine problemen waar ze zelf niet goed uit komen. Wij helpen kinderen hun kansen op een succesvolle (school)loopbaan te vergroten en we helpen bewoners die betrokken zijn bij hun wijk en daar hun steentje aan bij willen dragen. www.doenjadienstverlening.nl
GGD Nederland - De naam 'GGD' staat voor Gemeentelijke GezondheidsDienst. Soms staat de eerste G voor Gewestelijke of Gemeenschappelijke. Utrecht gebruikt de naam GG&GD. De derde G verwijst naar Geneeskundige. Er zijn ook GGD'en die nauw samenwerken met andere regionale instanties zoals de brandweer en politie, zij presenteren zich dan gezamenlijk als 'hulpverleningsdienst'. Nederland telt in totaal 28 GGD'en. In opdracht van de gemeenten werken wij aan een gezonde(re) samenleving. www.ggd.nl
GGMD voor Doven en Slechthorenden - GGMD voor Doven en Slechthorenden is een professionele landelijke dienstverlener voor doven en slechthorenden. De kernfuncties van GGMD zijn: – maatschappelijk werk – geestelijke gezondheidszorg – opvoedingsondersteuning – opleidingen – loopbaanbegeleiding – woonbegeleiding. Het telefoonnummer 0800 337 46 67 en het teksttelefoon-nummer 0800 337 48 57 zijn gratis. www.ggmd.nl
GGZBeleid.nl de informatiebron voor wet- en regelgeving van de ggz - Deze website geeft informatie over de beleidsontwikkelingen binnen de gezondheidszorg, voor zover van belang voor de geestelijke gezondheidszorg (de GGZ). Veel aandacht wordt geschonken aan het landelijke beleid (de landelijke moderniseringstrajecten) en de concrete wet- en regelgeving (AWBZ, WZV en WTG). De website bevat een uitgebreide databank met enkele duizenden documenten. www.ggzbeleid.nl
GRIP vzw [Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap] - Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) is een burgerrechtenorganisatie. Ons doel is gelijke rechten en kansen voor iedereen. We richten ons in de eerste plaats tot een groep die in onze samenleving wordt achtergesteld: mensen met een handicap. Meer dan 10% van de bevolking heeft een beperking. Dit is niet uitzonderlijk. Door een toenemende vergrijzing, betere medische wetenschap waardoor mensen langer blijven leven, stijgende verkeersonveiligheid zullen we tijdens ons leven allemaal op een gegeven moment een beperking hebben, of iemand in onze directe omgeving. De nodige ondersteuning (assistentie, hulpmiddelen, aanpassingen, zorg) stelt mensen met een beperking in staat om deel te nemen aan alle domeinen van de samenleving en te genieten van (zoveel mogelijk) kwaliteit van leven. www.gripvzw.be
Helpende Handen, Woerden - Helpende Handen is de Vereniging Gehandicaptenzorg van de Gereformeerde Gemeenten. De Bijbelse richtlijnen voor het denken, doen en handelen zijn de norm voor de uitgangspunten voor ondersteuning en dienstverlening die Helpende Handen biedt aan haar leden. Het beleid van Helpende Handen is erop gericht dat mensen met een beperking gezien worden als volwaardige burgers, die worden benaderd vanuit hun mogelijkheden in plaats vanuit hun beperkingen. www.helpendehanden.nl
Het CAK - Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo. Het CAK is ook verantwoordelijk voor de financiering van de AWBZ-instellingen en het uitbetalen van de Compensatie eigen risico in de zorgverzekeringswet. Ook verzorgt het CAK een tegemoetkoming van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Deze wet regelt dat chronisch zieken en gehandicapten een tegemoetkoming ontvangen voor de extra kosten die zij hebben. www.hetcak.nl
Het persoonsgebonden budget : CVZ-Themasite | PGB - Als u zorg nodig hebt door bijvoorbeeld ziekte, handicap of ouderdom, dan krijgt u zorg die u nodig hebt op grond van de AWBZ (de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). U ontvangt die zorg meestal in natura: bijvoorbeeld verpleging en verzorging bij u thuis, verzorgd door een zorginstelling. Maar u kunt ook geld krijgen om zelf zorg in te kopen. Dat heet dan een persoonsgebonden budget, ook wel PGB genoemd. www.cvz.nl
Hippisch Centrum Visuele Communicatie : HCVC Gasselte (Drenthe) - Hippisch Centrum Visuele Communicatie, (HCVC), is een gezellige, kleinschalige centrum met paardenstallen, dat gerund wordt door de trotse eigenaren van Vishoeve Margret en Dick-Peter. Beiden zijn doof en beheersen Nederlandse Gebarentaal (NGT) zowel als Nederlands met Gebaren (NmG). Alles wordt in NGT, NmG of in pictogrammen geboden. HCVC is er voor mensen met een auditieve handicap of met een andere handicap zoals autisme, visuele beperking of geestelijke beperking. www.hcvc.nl
InfinitCare, Utrecht | Ondersteuning Benchmark GGZ (SBG) - InfinitCare biedt GGZ instellingen verschillende diensten aan rondom SBG. Bijvoorbeeld door hulp bij de aanlevering van data aan SBG of respons-verbetering in BRaM. www.infinitcare.com
Jouw Onderneming | ondernemingsplan maken? - Jouw Onderneming helpt ondernemers om te slagen. Met onze hulp kun je de kans op een succesvolle start van je eigen bedrijf aanzienlijk vergroten. Een eigen onderneming starten? Het eerste dat je moet ondernemen is actie! www.jouwonderneming.nl
Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 's-Hertogenbosch - Juvans is een sociale onderneming die actief, betrokken en professioneel bijdraagt aan de maatschappelijke vraagstukken en aan het welzijn en de gezondheid van de individuele burgers in hun sociale context. www.juvans.nl
KennisRing : Het informatieplatform voor consumenten - Het uitgangspunt van KennisRing is dat mensen in hun dagelijks leven met veel vragen geconfronteerd worden. Dat zijn vaak simpele vragen: 'Wat moet ik doen als ik mijn pinpas verlies?'. Maar bijna iedereen krijgt ook te maken met ingrijpende gebeurtenissen, bijvoorbeeld op het gebied van werk, gezondheid, wonen of relaties. De vragen die dan opkomen zijn vaak complex, en een antwoord kan al snel tot nieuwe vragen leiden. www.socialezekerheid.nl/smartsite.dws?id=31627
Koning Boudewijnstichting - Om op een duurzame manier bij te dragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit, steunt de Koning Boudewijnstichting jaarlijks honderden projecten van burgers die zich inzetten voor een betere samenleving. www.kbs-frb.be
Kwadraad, Leiden : opstap naar een beter bestaan - Kwadraad speelt in op de uitdagingen in het brede veld van maatschappelijke ondersteuning, zorg en welzijn en biedt mensen een 'opstap naar een beter bestaan'. We doen dat middels een breed en gedifferentieerd dienstverleningsaanbod. De kwaliteit hiervan staat voorop. Uitgangspunt bij al ons werk is mensen te versterken, zodat zij op eigen kracht de draad weer op kunnen pakken. www.kwadraad.nl
Landelijke Stichting Rouwbegeleiding - Deze site is bedoeld voor mensen die beter willen omgaan met mensen in rouw. De activiteiten van de LSR zijn in beginsel bedoeld voor iedereen die te maken heeft met rouw. Bij de LSR is uitgebreide informatie over rouw beschikbaar. De LSR kan de weg wijzen naar de mogelijkheden voor rouwbegeleiding. www.verliesverwerken.nl
Leger des Heils - Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. www.legerdesheils.nl
Lentis, Groningen: voor iedereen de beste zorg. - Als professionals in zorg werken we met ziel en zakelijkheid samen met de cliënt/patiënt en staan voor betrokken, beschikbaar en betrouwbaar. www.lentis.nl
Livio zorg, wonen en gezondheid : Livio zorgt ervoor - Met onze diensten en producten willen we toegevoegde waarde bieden op het gebied van zorg, wonen en gezondheid. We zijn er niet alleen voor mensen die concreet behoefte hebben aan zorg, maar ook voor iedereen die werk wil maken van zijn of haar vitaliteit. Dus: voor jong en oud, voor dik en dun, voor gezond en zorgbehoevend. Livio werkt vanuit diverse locaties. Ook heeft Livio woon- en zorgcentra, verpleeghuizen en locaties voor kleinschalig wonen. www.livio.nl
Los en Stigter, Amsterdam, Eindhoven en IJsselstein - Los & Stigter beschikt over specialisten op het terrein van de bescherming van Intellectuele Eigendom, waaronder uitvindingen, merken, modellen, domeinnamen en auteursrechtelijke werken. www.losenstigter.nl
Maatschappelijk Werk Online - Maatschappelijk Werk Online biedt je hulpverlening door middel van een 'digitaal luisterend oor' en meer: Maatschappelijk Werk Online helpt je om je problemen op een rij te zetten en geeft je advies. Dat gebeurt via e-mail. Jij beschrijft je probleem, een maatschappelijk werker geeft je antwoord. www.maatschappelijkwerkonline.nl
Maatschappelijke Dienstverlening Alexander, bij vragen of problemen direct de juiste hulpverlener! - MDA Prins Alexander Rotterdam. Hulpverlening, ondersteuning, informatie en advies op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen. www.stichtingmda.nl
Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland - Wij zijn er voor iedereen in Lelystad, Dronten, Swifterbant, Biddinghuizen en Zeewolde. MDF is onafhankelijk en krijgt subsidie van de gemeenten. Hulp van MDF kost u geen geld. www.mdflevoland.nl
Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg - Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg (MDNW) is in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis actief op het gebied van Algemeen Maatschappelijk Werk, School Maatschappelijk Werk, Bureau Sociaal Raadslieden, Steunpunt Huiselijk Geweld, Casemanagement Jeugd, Lokaal Zorg Netwerk, Coördinatie Nazorg Jeugdige Plegers/Volwassen Veelplegers en Armoede Meldpunt Vlaardingen. www.mdnw.nl
Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe - Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe is een eerstelijns organisatie, die professionele hulp biedt aan mensen in de persoonlijke woon-, werk en leefomgeving. Wij zijn er voor cliënten van alle leeftijdsgroepen. Onze organisatie heeft een algemeen karakter, maar onze medewerkers kunnen uitstekend aansluiten bij de levensovertuiging van de cliënt. www.mdveluwe.nl
MEE Oost Gelderland - MEE Oost-Gelderland biedt informatie, advies en ondersteuning aan mensen die met een beperking te maken hebben. Mensen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking, chronisch zieken, ouderen, maar ook de mensen uit hun omgeving. www.mee-og.nl
Menzis zorgkantoor - Misschien heeft u op een bepaald moment in uw leven zorg nodig vanwege ziekte, een handicap, beperkingen of psychische / psychiatrische problemen. Zorgkantoren bemiddelen tussen de aanbieders en de ontvangers van langdurige zorg, zoals thuiszorg, verpleeghuiszorg, bepaalde vormen van geestelijke gezondheidszorg, begeleiding van gehandicapten, langdurig verblijf in een ziekenhuis of revalidatie-instelling en verblijf in een verzorgingshuis. De kosten hiervan worden vergoed via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Menzis-concern is concessiehouder van drie zorgkantoren. Dit zijn de zorgkantoren in de regio's: Arnhem, Groningen en Twente. www.menziszorgkantoren.nl
Merkenbureau Markenizer, Bergschenhoek | Internationaal merkenbureau - Merkenbureau Markenizer helpt u om merkrecht te verkrijgen. Schakel vandaag nog de hulp van het merkenbureau in en laat uw merknaam registreren in het merknamen register! www.merkenbureaumarkenizer.com
Mezzo: Landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg - Mezzo komt op voor de belangen van mantelzorgers, organisaties die mantelzorgers ondersteunen en lokale en regionale organisaties die vrijwilligers in de zorg inzetten. Mezzo geeft steun, informatie en advies. www.mezzo.nl
MJD Groningen: een brede welzijns- en zorginstelling - De MJD Groningen is de stad Groninger organisatie voor maatschappelijk werk, sociaal juridische dienstverlening, randgroepenwerk, jeugd- en jongerenwerk, ouderenadvieswerk en minderhedenwerk. Het zorgteam van de MJD, gefinancierd vanuit de AWBZ, levert ondersteunende en activerende begeleiding. De MJD richt zich op kwetsbare personen en groepen. www.mjd.nl
MOVISIE - MOVISIE werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. Naast kennisoverdracht is kennisontwikkeling onze kracht. Kennis ontwikkelen doen we bijvoorbeeld door professionals met elkaar in contact te brengen en ze actief kennis en ervaringen te laten delen. www.movisie.nl
Nationaal Ouderenfonds - In Nederland zijn 200.000 ouderen extreem eenzaam, zij krijgen slechts eens in de vier weken bezoek. Het Nationaal Ouderenfonds is er voor hen en helpt als goed doel, ouderen in Nederland die het moeilijk hebben. www.ouderenfonds.nl
Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde - Een uitgebreid naslagwerk op gebied van wetgeving, politiek en procedures rondom euthanasie. Het laatste nieuws op euthanasie gebied. www.nvve.nl
Nursing Platform verpleging en verzorging - Nursing is er ook in een papieren versie. De meest gelezen vaktitel voor verpleegkundigen. Met meer achtergronden bij het nieuws en artikelen over verschillende verpleegkundige thema's. www.nursing.nl
NVvE | Nederlandse Vereniging voor Ergonomie - Ergonomie houdt zich bezig met het ontwerpen van de omgeving, processen en werkplekken, producten of informatie waarmee wij -de gebruikers- optimaal kunnen functioneren. Ergonomie is terug te vinden in auto's en openbaar vervoer, kleding, software, handgereedschappen, machines, kantoren, productie: kortom in producten, processen en organisaties. ergonoom.nl
Openbare Bibliotheek Amsterdam - De OBA, een culturele instelling, met als doel het vrije verkeer van informatie in de Amsterdamse samenleving te bevorderen; culturele activiteiten ter educatie en overdracht van kennis en cultuur. Bezoek onze site en de bibliotheek als je geïnteresseerd bent in games, videos, films, boeken etc. www.oba.nl
Opzeggen.net | Abonnement opzeggen - Op opzeggen.net kunnen consumenten gratis een opzegbrief maken in nog geen 3 minuten. Downloaden kan tevens zonder registratie. Tegen een kleine vergoeding versturen wij ook de brief. www.opzeggen.net
Orbis – Medisch en zorgconcern - Orbis Medisch en Zorgconcern bestaat uit: * Orbis Medisch Centrum (ziekenhuis) Sittard-Geleen , * de zorgcentra Orbis De Baenje, Orbis De Egthe, Orbis Hoogstaete, Orbis Invia, Orbis St. Jansgeleen, Orbis St. Odilia, Orbis St. Maarten, Orbis Lemborgh en Orbis Vastrada, * Orbis Hospice Daniken, * Orbis Thuiszorg, * Orbis Huishoudelijke Hulp en * Orbis Geestelijke Gezondheidszorg. Het concern is actief op het gebied van zorg, dienstverlening, wonen en welzijn in Zuid- en Midden-Limburg. www.orbisconcern.nl
Parnassia – psycho-medische zorg Haaglanden en Zoetermeer - Het Informatiecentrum van Parnassia, psycho-medisch centrum is een nieuwe voorziening waar iedereen terecht kan met allerlei vragen over Parnassia en de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen. Parnassia biedt hulp aan (jong)volwassenen met psychotische aandoeningen en ouderen met psychische klachten en geheugenproblemen in Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Ypenburg en Zoetermeer. www.parnassia.nl
Per Saldo : De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget - Met bijna 24.000 leden is Per Saldo de belangenvereniging van en voor mensen die verzorging en begeleiding nodig hebben en die dit zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). www.pgb.nl
Persoonsgebonden budget | Rijksoverheid.nl - Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf de zorg regelen die u nodig heeft als u door ziekte, handicap of ouderdom thuis hulp nodig heeft. U bent dan niet afhankelijk van traditionele zorgaanbieders. Dit dossier gaat over het pgb dat valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit pgb kan gebruikt worden voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, tijdelijk verblijf (logeeropvang) en vervoer (met medische indicatie in combinatie met begeleiding in dagdelen). www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgebonden-budget-pgb
PGB match : PGB advies en ondersteuning - U wilt … als ouders de beste pgb zorg voor uw kind? Kinderen met beperkingen hebben vaak extra begeleiding nodig in bijvoorbeeld de thuissituatie of op school. Het vergroten van de zelfredzaamheid, sociale vaardigheidstrainingen, het leren omgaan met hun beperkingen zijn een van de vele mogelijkheden die PGB match kan bieden. U wilt … de beste pgb zorg voor uw partner of ouder? Als uw partner of uw vader/moeder zorg nodig heeft dan biedt u als partner of dochter/zoon deze zorg meestal zelf; u bent dan mantelzorger. U wilt … de beste pgb zorg voor iemand met een handicap? Mensen met beperkingen (gehandicapten) willen het liefst een leven leiden dat het beste past bij zijn/haar wensen en mogelijkheden. www.pgbmatch.nl
PGB plein - PGBplein.nl is een digitale ontmoetingsplaats voor iedereen met vragen over een Persoongebonden Budget (PGB). Binnen PGBplein.nl werken enkele organisaties samen. Aan deze organisaties zijn onze PGB consulenten verbonden. Zij kunnen u informeren en adviseren en waar nodig begeleiden. www.pgb-plein.nl
PGB voor kinderen en jongeren met een beperking - PGB, Persoons Gebonden Budget voor kinderen en jongeren, vragen en opmerkingen, hulp bij indicatie, Rondmail, download contracten, tips, en meer. www.pgb-vg.nl
Portaal Netwerk Palliatieve Zorg - Op dit portaal kunt u naast informatie over palliatieve zorg de weg vinden naar sites van netwerken palliatieve zorg in Nederland. Op zo'n site vindt u informatie over palliatieve zorg in uw regio. www.netwerkpalliatievezorg.nl
PrivaZorg West-Brabant/Tholen, Bergen op Zoom – Zorg vanuit het hart - Privazorg West-Brabant/Tholen is een persoonlijk, warm, kleinschalig steunpunt van de landelijk AWBZ-toegelaten thuiszorginstelling. Wij zijn gestart in 2001 en zijn een erkend leerbedrijf. De zorg wordt verleend door zelfstandige zorgverleners. PrivaZorg West-Brabant/Tholen werkt samen met zo'n 100 huishoudelijke verzorgenden, verzorgenden en verpleegkundigen. Wij leveren alle vormen van zorg, afgestemd en rekening houdend met uw wensen en persoonlijke levenssfeer. www.privazorgwestbrabanttholen.nl
Projektenburo Amsterdan - Het Projektenburo werkt aan innovatieve en smaakmakende projecten, methodiekontwikkeling en deskundigheidsbevordering rondom gemarginaliseerde groepen: risicojongeren, druggebruikers, dak- en thuislozen, e.d. www.projektenburo.nl
Recht op Maatschappelijke ondersteuning - Heeft u bepaalde beperkingen waardoor u niet meer goed kunt deelnemen aan de samenleving? Misschien heeft u recht op een Wmo-voorziening op het gebied van wonen, huishouden, rolstoelen of vervoer. In de Wmo zijn de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG), de Welzijnswet en het onderdeel huishoudelijke verzorging uit de AWBZ samengebracht. www.rechtopwmo.nl/inhoud/home
Reumafonds, de fondsenwerver voor reumabestrijding in Nederland - Het Reumafonds is de fondsenwerver op het gebied van reuma in Nederland. Al meer dan tachtig jaar zetten wij onze middelen in voor de bestrijding van reuma en de gevolgen ervan in Nederland. Het Reumafonds is opgericht in 1926 door dr. Jan van Breemen, huisarts in Amsterdam. Hij was de eerste die zich het lot van de reumapatiënt echt aantrok. Reumafonds over artritis, artrose, fibromyalgie, jicht en meer dan 100 andere soorten reuma. www.reumafonds.nl
Samen slimmer ondernemen Yellow Walnut, Amsterdam - Speciaal voor ondernemers is er onlangs een nieuw platform opgericht. Heel handig voor bijvoorbeeld online trainingen, coaching en juridisch advies. www.yellowwalnut.nl
SimCare PGB Zorg en begeleiding, Valkenswaard - SimCare is een particuliere zorgaanbieder, die zowel PGB zorg, particuliere zorg en zorg binnen een zorgorganisatie-/instelling levert. SimCare biedt een breed pakket van diensten aan, zoals begeleiding in de breedste zin van het woord, verpleegkundige zorg en verzorging, allen gericht op verschillende doelgroepen, zorg- en hulpvragen. De specialisatie van SimCare ligt binnen de autisme spectrum stoornissen (o.a. autisme, PDD-NOS) en in de zorg aan mensen met een lichte tot zeer ernstige verstandelijke handicap en daarbij voorkomende problematieken. www.sim-care.nl
SMDD – Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Delfshaven - Ieder van ons krijgt wel eens met problemen te maken. Dat hoort gewoon bij het leven. Bij de SMDD werken professionele maatschappelijk werkers en ouderenwerkers. Voor bewoners van de deelgemeente Delfshaven is hulp gratis en wat u vertelt wordt strikt geheim gehouden. www.smdd.nl
Sociale Dienst Drechtsteden - De Sociale Dienst Drechtsteden biedt voorzieningen op het gebied van werk, inkomen en zorg voor ieder die dat echt nodig heeft. Daarbij werken we zoveel mogelijk samen met andere organisaties in de regio. Onze aanpak is zakelijk en menselijk. Dat betekent dat binnen ons integrale aanbod maatwerk mogelijk is. We stimuleren onze klanten om (weer) zo goed, zo zelfstandig en zo volledig mogelijk mee te doen aan de samenleving. Lopen, zitten, staan, rennen, vliegen, hollen. De meeste mensen staan er niet bij stil. Zo vanzelfsprekend is het eigenlijk je vrij te kunnen bewegen. Dat wordt anders wanneer u door leeftijd of een lichamelijke handicap niet zo goed uit de voeten kunt en aangewezenbent op hulpmiddelen. Speciaal voor die mensen is er de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). www.sddrechtsteden.nl
Spectrum Gelderland - Spectrum Gelderland, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling, geeft lokale instellingen ondersteuning bij hun functioneren; ontwikkelt programma's en projecten en adviseert overheden bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. www.spectrum-gelderland.nl
STBA – Stichting Trajectbemiddeling Allochtonen - De stichting Trajectbemiddeling Allochtonen (STBA) is opgericht om assistentie te verlenen aan mensen en organisaties die te maken hebben met problemen van bijvoorbeeld taalachterstanden, culturele gewenning en onbekendheid met wet- en regelgeving. www.stba.nl
Steunpunt GGz Utrecht - Het Steun- en informatiepunt GGz Midden-Westelijk Utrecht is een onafhankelijke, laagdrempelige organisatie, die vanuit ervaringsdeskundigheid ondersteuning biedt aan mensen die zelf of in hun omgeving te maken hebben met psychische, psychosociale of psychiatrische problematiek. Doel van de ondersteuning is regieversterking van de cliënt (en zijn omgeving), waardoor zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie bevorderd worden. www.ggzutrecht.nl
Stichting Dienstverlening Serviceflats - Één adres voor dienstverlening aan serviceflats, seniorenwooncomplexen en VvE's. www.stichtingdienstverleningserviceflats.nl
Stichting Maatschappelijke Dienst Zaanstreek Waterland - De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening biedt ondersteuning op persoonlijk, sociaal en maatschappelijk gebied. Iedere inwoner van de regio Zaanstreek Waterland kan zonder verwijzing gebruik maken van onze diensten. De SMD biedt diensten als Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadsliedenwerk, Maaltijdvoorziening, Ouderenadvies en dienstverlening in Wijksteunpunten. Diensten die als doel hebben het maatschappelijk welbevinden van de mensen te versterken en verbeteren. www.smdzw.nl
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Kennemerland (SMD-MK) - De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Kennemerland (SMD-MK) verzorgt: Algemeen Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadsliedenwerk en Ouderenwerk in de regio Midden-Kennemerland. Tot dit werkgebied behoren de gemeenten Velsen (Santpoort-Zuid, Santpoort-Noord, Driehuis, Velsen-Zuid, IJmuiden, Velsen-Noord, Velserbroek), Beverwijk, Uitgeest, Heemskerk en Castricum (Castricum, Akersloot en Limmen). www.madi-mk.nl
Stichting Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam (SIGRA) - De vereniging SIGRA is het algemene samenwerkingsverband van de zorginstellingen die werken voor Amsterdam/Diemen en omstreken. De vereniging heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van de zorgverlening in het werkgebied. www.sigra.nl
TelegramService.nl : Verstuur zakelijke berichten naar klanten, relaties en personeel - Verstuur uw dringende en belangrijke zakelijke berichten naar klanten, relaties en personeel, per telegram. In 2001 heeft TelegramService.nl, van KPN, de officiële telegramdienst van Nederland overgenomen. UTS GmbH (Zug, Zwitserland) is eigenaar van www.TelegramService.nl en van meer dan 45 officiële telegrambedrijven in landen over de hele wereld. www.telegramservice.nl
Vakman bestellen, gratis 0800 18 50 bellen - Altijd snel een vakman bij u in de buurt. De bij ons aangesloten organisaties zijn stuk voor stuk geselecteerd op kwaliteit en (24/7 spoed) service. In de meeste situaties kunnen onze partners snel handelen bij acute problemen. De kwaliteit van onze partners vinden wij erg belangrijk. www.08001850.nl
Veteraneninstituut - Het Veteraneninstituut is er om de samenwerking te bevorderen tussen alle partijen die betrokken zijn bij de zorg en het beleid voor veteranen. Dat geldt in de eerste plaats voor het ministerie van Defensie en voor De Basis. Het ministerie stelt het beleid vast en geeft daarmee de kaders voor de veteranenzorg aan. De Basis verzorgt maatschappelijk werk en begeleidt lotgenotencontact voor veteranen. Daarnaast onderhoudt het Veteraneninstituut intensief contact met veteranenorganisaties, hulpverleningsinstellingen en maatschappelijke organisaties. www.veteranen.nl
Vilans : Kenniscentrum voor langdurende zorg - Vilans is het onafhankelijke landelijke kenniscentrum op het gebied van de langdurende zorg. Wij verbeteren de kwaliteit van leven en participatie voor mensen die langdurig zorg nodig hebben, door werkers en organisaties toe te rusten met praktisch toepasbare kennis. Wij ontwikkelen en implementeren kennis en gaan daarbij altijd uit van de behoeften van de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. We vergelijken lokale initiatieven en maken deze landelijk zichtbaar. www.vilans.nl
Welder - Welder is een landelijk, onafhankelijk kenniscentrum dat zich bezighoudt met werk, uitkeringen en verzekeringen in relatie tot gezondheid en handicap. www.weldergroep.nl
www.knk-opleidingen.nl, Spijkenisse | Opleidingen en trainingen op het gebied van documentherkenning - Wij zijn een Advies en Trainingsbureau en geven vakgerichte trainingen en adviezen op het vakgebied van paspoorten, rijbewijzen, ID kaarten, valuta en vals geld. Voor alles wat u altijd heeft willen weten over identiteitsfraude en gerelateerde onderwerpen zijn wij uw partner in deze maatschappij! www.knk-opleidingen.nl
Zorg en Welzijn – Platform voor sociale professionals - Zorg + Welzijn is een maandelijks vakblad voor de sociale sector. Zorg + Welzijn is zowel opiniërend als servicegericht. Het beoogt de ontvangers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het veld en biedt handvatten om beleid vorm te geven en volgt het lokaal, regionaal en landelijk nieuws. www.zorgwelzijn.nl
Zorgbelang Groningen - Zorgbelang Groningen wil dat alle burgers voldoende zorg krijgen waar en wanneer zij die nodig hebben. Zorg van goede kwaliteit, die aansluit bij de wensen van de klant. www.zorgbelang-groningen.nl
Zorggroep Drenthe – Stichting Zorg- en Dienstverlening 94 - Zorggroep Drenthe, onderdeel van Stichting Zorg- en Dienstverlening'94 biedt zorg- en dienstverlening, zowel intra- als extramuraal. De doelstelling van Stichting Zorg- en Dienstverlening'94 is het aanbieden van gedifferentieerde verzorging en verpleging voor ouderen met zorgbehoeften. Deze doelstelling wordt nagestreefd d.m.v. het bieden van vraaggerichte zorg- en dienstverlening aan ouderen in en buiten het Woonzorgcentrum. Vestigingen: De Vijverhof te Assen – Else van der Laanhuis te Eelde – De Wenning te Rolde – De Wester Es te Beilen – De Uiterton te Vlieland – Tienelswolde te Zuidlaren. www.szd94.nl
Zorginformatie•punt Twenterand - Het Zorginformatie•punt Twenterand is een laagdrempelige en herkenbare organisatie die maatschappelijke diensten verleent aan alle inwoners van de gemeente Twenterand. Door middel van informatie, advies, belangenbehartiging en ondersteuning richten wij ons met name op kwetsbare groepen en mensen met een beperking die behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van wonen welzijn en zorg. www.zorginformatie.nu
Zorgverlening Zeeland. T-CARE is een zorgbureau met verschillende specialisaties in zorgverlening - Zorgbureau actief in Zeeland en Brabant, werkt voornamelijk via het persoonsgebonden budget. Een zorgbureau met een uitgebreid team van psychiatrisch verpleegkundigen, HBO-SPH-ers, Z-verpleegkundigen en bewegingsagogen. T-Care is een onderdeel van Stichting Prokino. Stichting Prokino is een landelijke organisatie die schippersinternaten, kinderopvang, peuterspeelzalen en Jeugdzorg exploiteert. www.t-care.nl