Startpagina Rubrieken.com, webindex, internetgids, bedrijvengids

Het bezoeken van deze website houdt de aanvaarding in van alle voorwaarden en verklaringen die via deze website worden meegedeeld.

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid:

Rubrieken.com beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven en over het internet in het algemeen, te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren.

Rubrieken.com kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden. Deze gegevens:

Rubrieken.com is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat on-line beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Uitsluitend wetgeving van de Europese Unie die in de papieren versie van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen is bekendgemaakt, is rechtsgeldig.

Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Rubrieken.com geen controle heeft. Rubrieken.com draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie op die websites.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Rubrieken.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.
Rubrieken.com heeft bovendien het recht om het materiaal op deze website ten allen tijde te wijzigen of te verwijderen waarnaar op deze website wordt verwezen.Privacy verklaring:

Vastleggen en verwerking van gegevens.

Je persoonsgegevens zijn essentieel om je professionele service te kunnen bieden. We nemen onze verantwoordelijkheid aangaande de privacy van jouw persoonsgegevens heel serieus. Contactinformatie wordt gebruikt om jouw site te indexeren, of vragen te beantwoorden. De door je verstrekte persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Rubrieken.com gebruikt jouw gegevens voor de uitvoering van de gebruikersovereenkomst, het verlenen van service en/of om je te informeren over de verwerking van jouw aanmelding, indien je daarop prijs stelt.
Wij gebruiken jouw IP- (Internet Protocol) adres om problemen met onze server te kunnen analyseren en om onze website te administreren.

Beveiliging gegevens.

Rubrieken.com maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Klikgedrag.

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Gebruik van cookies.
Sinds 5 juni 2012 is er een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over 'cookies' en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer. In de opties van de internetbrowsers kunnen deze gemakkelijk worden verwijderd door de browsegegevens te wissen. Zogenaamde "Tracking cookies" worden door de meeste virusscanners automatisch verwijderd tijdens de reguliere virusscan. Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer je onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet jouw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over jouw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin je wellicht geïnteresseerd bent. De DoubleClick DART-cookie (alleen in het Engels) wordt door Google gebruikt in de advertenties die worden weergegeven op websites van uitgevers die advertenties van AdSense voor inhoud weergeven.

Cookies uitschakelen: stappenplan | Consumentenbond - Wanneer je alle cookies van derden blokkeert, zouden sommige websites minder goed kunnen werken. Beter is om alleen de ongewenste te weren. Voor Firefox en Chrome bestaan goede uitbreidingen die selectief cookies uitschakelen. Deze 'add-ons' houden ook cookies tegen van advertentiesites.

De toegang tot het recht van de Europese Unie - Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie)

Veel gestelde vragen cookiewet - Dinsdag 5 juni is de nieuwe cookiebepaling van kracht geworden. OPTA is daarom vanaf nu bevoegd om de nieuwe cookieregels te handhaven.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Meer informatie hierover kunt je opvragen bij de fabrikant van jouw browser. Kijk op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.htm voor informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies.

Links naar websites en cookies van andere partijen.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer je onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet jouw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over jouw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin je wellicht geïnteresseerd bent. De DoubleClick DART-cookie (alleen in het Engels) wordt door Google gebruikt in de advertenties die worden weergegeven op websites van uitgevers die advertenties van AdSense voor inhoud weergeven. Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op onze site weer te geven. Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan onze gebruikers op basis van hun bezoek aan onze sites en andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

Op de site van Rubrieken.com staan hyperlinks naar andere websites. Rubrieken.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar Rubrieken.com verwijst. Ook is Rubrieken.com niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren.

Wijzigingen.

Rubrieken.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen.

Vragen.

Conform de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u het recht je te verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens, alsmede het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van jouw gegevens. Wanneer je nog vragen heeft over ons privacybeleid, gegevens wilt laten verwijderen of corrigeren kunt je gebruik maken van ons contactformulier.

Terug naar de rubriek