Startpagina rubrieken.com

Gezondheidscentrum, gezondheidscentra, huisartsen, apotheek, fysiotherapie

Bonnehûs – eerste-lijns gezondheidscentrum Leeuwarden - U kunt ons vinden bij de EHBO ingang van het oude Bonnehos, nabij zwembad de Blauwe Golf.Wij zijn thuis in de eerstelijnsgezondheidszorg. Dat wil zeggen dat een ieder met medische problemen en of zorgen bij ons terecht kan. www.bonnehus.com
Eerstelijns gezondheidszorg gezondheidscentrum Didam - het gezondheidscentrum Didam herbergt vele disciplines in de eerstelijns gezondheidszorg waar u terecht kunt met al uw gezondheidsvragen. www.gezondheidscentrumdidam.nl
ELZ – Eerste zorg voor uw gezondheid : Gezondheidscentrum Achtse Barrier / Medisch Centrum Artois Eindhoven - Gezondheidscentrum Achtse Barrier, gelegen aan de Fransebaan 580-588. U vindt hier alle informatie over de verschillende praktijken binnen ons gezondheidscentrum. Medisch Centrum Artois Eindhoven Artoislaan 2-10, centraal gelegen in de wijk Achtse Barrier, hier vindt u meerdere zorgverleners onder één dak. Wat begon als een initiatief van Huisartsenpraktijk Achtse Barrier, is nu een Medisch Centrum waar u een luisterend oor vindt voor al uw vragen over gezondheid en een gezonde levensstijl. www.elz.nl
Gezondheids Centrum Assen Noord - Het Gezondheidscentrum Assen-Noord is een samenwerkingsverband van hulpverleners die een integrale hulpverlening willen bieden in de eerstelijnsgezondheidszorg. Het eerstelijns-samenwerkingsverband is ondergebracht in de Stichting Gezondheidscentrum Assen-Noord.
Gezondheids Centrum De Weide, Hoogeveen - Gezondheids Centrum De Weide: In het Gezondheidscentrum De Weide bieden de samenwerkende disciplines en hulpverleners geïntegreerde eerste lijnsgezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening aan.
Gezondheids Centrum Rijnland, Leiderdorp - Gezondheidscentrum Rijnland een praktijk met huisartsen, fysiotherapie, mensendieck, psychologie, praktijk-verpleegkundigen, diëtisten en een apotheek.
Gezondheids Centrum Wantveld, Noordwijk - Het gezondheidscentrum Wantveld is een samenwerkingsverband van huisartsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en wijkverplegers en -verzorgers. Daarnaast zijn in het gezondheidscentrum verloskundigen, psychologen, psychiaters en diëtisten gehuisvest. Met de apotheek in Noordwijk wordt nauw samengewerkt. www.wantveld.nl
Gezondheidscentra Zorg op Zuid – Afrikaanderwijk / Katendrecht Rotterdam - GC Afrikaanderwijk / Katendrecht levert eerstelijnszorg door huisartsen, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners, zorgconsulent, spv-er, diëtiste en onderhoud relaties met alle zorgverleners in de wijk. www.zorgopzuid.nl
Gezondheidscentrum "DE KEEN" Etten-Leur - Huisartsenteam – Buitenpoli Etten-Leur – Service Apotheek – Praktijk voor Podotherapie Rob Masseurs – Praktijk voor Logopedie A.M. de Groot – Voetverzorgingspraktijk FEETCARE – Fysiotherapeutenpraktijk Van Hoogstraten – Kruiswerk Mark en Maas – Stichting de Markenlanden – Praktijk voor Energetische Psychotherapie en Natuurgeneeswijze – Praktijk Oefentherapie Cesar – ArboNed – Orthopaedische Instrumentmakerij.
Gezondheidscentrum (WGC) Heikant, Veldhoven - Gezondheidscentrum (WGC) Heikant is een gezondheidszorginstelling in Veldhoven waar diverse zorgverleners werkzaam zijn. De disciplines zijn: huisatsen, fysiotherapeuten, manueel therapeuten, praktijkondersteuners en maatschappelijk werk. Door de onderlinge samenwerking en het netwerk met andere zorgverleners, waaronder de 2e lijn (ziekenhuizen) is de ketenzorg gewaarborgd. www.heikant.nl
Gezondheidscentrum Beverwaard Rotterdam - In het Gezondheidscentrum Beverwaard werken huisartsen, centrumassistenten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkenden, wijkverpleegkundigen, apothekers en apotheekassistenten. Verder wordt er regelmatig spreekuur gehouden door consultatiebureauarts, diëtist en verloskundigen. www.gc-beverwaard.nl
Gezondheidscentrum Camminghaburen Leeuwarden - Het gezondheidscentrum biedt een groot aantal voorzieningen op het gebied van gezondheid en welzijn. Zoals huisartsen, apotheek, fysiotherapie, algemeen maatschappelijk werk, GGZ sociaal psychiatrisch verpleegkundige, jeugdgezondheidszorg, thuisverpleging en -verzorging, voedings- en dieetadvisering en logopedie. www.gezondheidscentrumcamminghaburen.nl
Gezondheidscentrum de Klipper – Waalwijk - Gezondheidscentrum de Klipper, alles op het gebied van lijf en leden. Gevestigd in het centrum van Waalwijk.
Gezondheidscentrum De Parel Luttenberg - Vanaf april 2007 zijn in het "oude" Rabobank-gebouw aan de Wispelweg in Luttenberg dertien verschillende soorten zorg hun krachten gaan bundelen. Multidisciplinaire zorg heet dat met een mooi woord en dat resulteerde in Gezondheidscentrum De Parel. www.gezondheidscentrumdeparel.nl
Gezondheidscentrum De Schans Nieuwegein - Betere zorg door goede samenwerking. Het verwijderen van de neus- en keelamandelen bij kinderen die milde klachten hebben helpt niet. Dit blijkt uit een Utrechts onderzoek onder 300 kinderen. www.ghcdeschans.nl
Gezondheidscentrum den Papendiek in Groenlo - Dankzij de intensieve samenwerking tussen de deelnemers in ons centrum kunt u met vrijwel alle zorgvragen bij ons terecht.
Gezondheidscentrum Diemen Noord - Het Gezondheidscentrum Diemen-Noord is een samenwerkingsverband van huisartsen, fysiotherapie, apotheek Diemen-Noord, verloskundigen, Kruisvereniging Amstelland en Meerlanden en algemeen maatschappelijk werk.
Gezondheidscentrum Gein, Amsterdam - Huisartsen, Apotheek, Centrumassistentie, Praktijkondersteuning, Fysio- en Cesartherapie, Wijkverpleging, Diëtist, Maatschappelijk werk, Eerste lijns psychologie, Consultatiebureau.
Gezondheidscentrum GOED Ridderkerk - Traditionele scheidslijnen zijn hier verdwenen. De vergaande samenwerking tussen de diverse vormen van ambulante zorg en de polikliniek van het ziekenhuis wordt getypeerd als "1½ lijnszorg", of "vloeiendelijns zorg". Kennis en kunde worden gebundeld en ingezet voor een optimale patiëntenzorg. www.goedridderkerk.nl
Gezondheidscentrum Haveneiland, Amsterdam-IJburg - U vindt hier alle informatie over onze praktijk: wie wij zijn en wat we doen, de openingstijden van de praktijk, informatie over de waarneming in avond en weekend etc. Zo kunt u zeven dagen per week, 24 uur per dag bij de huisartspraktijk terecht voor meer informatie. www.gzc-haveneiland.nl
Gezondheidscentrum Helmersstraat, Amsterdam - Gezondheidscentrum Helmersstraat in Amsterdam Oud-West: u vindt hier informatie over de huisarts, maatschappelijk werk, psycholoog, praktijkverpleegkundige, consultatiebureau en de assistente. www.gzc-helmersstraat.nl
Gezondheidscentrum Leonardus Helmond : eerstelijnsgezondheidszorg - In Gezondheidscentrum Leonardus werken ongeveer 70 medewerkers in een groot aantal verschillende beroepsgroepen: huisartsen, doktersassistenten, nurse practioner, praktijkondersteuners, apothekers, apotheekassistenten, psychologen, fysiotherapeuten, logopedisten, echoscopisten, acupuncturist en verpleegkundigen en artsen van de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast zijn ook maatschappelijk werk (LEVgroep) en ArboNed in ons centrum vertegenwoordigd. www.gcleonardus.nl
Gezondheidscentrum Lombok, Utrecht - In het gezondheidscentrum Lombok wordt samengewerkt door hulpverleners uit verschillende disciplines in de gezondheidszorg. Met elkaar willen wij u helpen zo gezond mogelijk te zijn.
Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen - Huisartsen, Tandartsen, Fysiotherapeuten, Thuiszorg, Jeugdzorg, Maatschappelijk werk, Diëtetiek, Logopediste, Psychologe, Orthopedagoge, Cesar en haptonomie, Overigen.
Gezondheidscentrum Marco Polo Utrecht Kanaleneiland-Zuid - Apotheek,huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundige en tandarts onder één dak. Ruime gratis parkeergelegenheid. Goed bereikbaar met openbaar vervoer. www.gezondheidscentrummarcopolo.nl
Gezondheidscentrum Medi-Mere, Almere - Medi-Mere. Een gezondheidscentrum, een centrum waarin huisartsen en paramedici zelfstandig hun praktijk voeren. Informatie over een huisartsenpraktijk met informatie voor collega huisartsen en patiënten. Vele links met betrekking tot ziekte en gezondheid zijn in deze pagina opgenomen. www.dokternodig.nu
Gezondheidscentrum Merenwijk Leiden - Het gezondheidscentrum Merenwijk is een samenwerkingsverband van huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, verloskundigen, psychologen, dietisten, en maatschappelijk werkers. www.gezondheidscentrum-merenwijk.nl
Gezondheidscentrum Neerbeek, Beek (L) - Het Gezondheidscentrum Neerbeek (GCN) ligt in Neerbeek, op het verstedelijkt platteland tussen Beek en Geleen, en ingeklemd tussen DSM en de A76. Het Gezondheidscentrum is een samenwerkingsverband van vele verschillende vakgebieden binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. www.gcn.nl
Gezondheidscentrum Reigersbos Amsterdam-zuidoost - Huisartsen, Apotheek, Centrumassistentie, Praktijkondersteuning, Fysiotherapie, Haptotherapie, Wijkverpleging, Maatschappelijk werk, Consultatiebureau. gezondheidscentrumreigersbos.praktijkinfo.nl
Gezondheidscentrum Schinveld - Naast het gezondheidscentrum is ook een apotheek gevestigd. Uw recepten worden door uw huisarts digitaal verzonden naar de apotheek.
Gezondheidscentrum Schoterpoort, Heerenveen - U vindt hier informatie van de in dit centrum gevestigde huisartsen, apotheek, verloskundigen en logopedie.
Gezondheidscentrum Staatsliedenbuurt Amsterdam - U vindt hier alle informatie over onze praktijk: wie wij zijn en wat we doen, de openingstijden van de praktijk, informatie over de waarneming in avond en weekend etc. Zo kunt u zeven dagen per week, 24 uur per dag bij de huisartspraktijk terecht voor meer informatie. In ons gebouw is ook een apotheek gevestigd, een consultatiebureau voor baby's en peuters, gehouden door Annemieke Palland, de wijkverpleegkundige jeugdgezondheidszorg, een fysiotherapie-praktijk en meer. www.gzc-staatsliedenbuurt.nl
Gezondheidscentrum Ter aar - Het Gezondheidscentrum Ter Aar bestaat officieel sinds 1 januari 2006. Het Gezondheidscentrum Ter Aar is samengesteld uit de volgende disciplines. Fysiotherapie - Oefentherapie Cesar - Podotherapie - Verloskunde - Klassieke homeopathie - Diëtiste - FysioFitness en Ter Aar Arbodiensten. www.gezondheidscentrum-teraar.nl
Gezondheidscentrum Veldpoort, Enschede - Gezondheidscentrum Veldpoort is gevestigd in het centrum van Enschede aan de Nassaustraat 20. In het gezondheidscentrum Veldpoort zijn de volgende disciplines ondergebracht: apotheek, huisartsen, fysiotherapie, acupunctuur, logopedie, diabetes verpleegkundige, praktijkondersteuner, maatschappelijk werk en de praktijkverpleegkundige.
Gezondheidscentrum Winsum - In het centrum werken huisartsen, Thuiszorg Groningen(verpleegkundige zorg, huishoudelijke zorg en gespecialeerde gezinsverzorging), Jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werkers, en fysiotherapeuten. Daarnaast zijn er een aantal andere disciplines in het centrum gehuisvest: een logopediste, een haptonoom, een mensendiecktherapeut en een eerstelijnspsycholoog. Door de gezamenlijke huisvesting zijn de diverse zorgverleners goed bereikbaar voor elkaar. www.gezondheidscentrumwinsum.nl
gezondheidscentrum Zevenkamp Rotterdam - Het Gezondheidscentrum Zevenkamp is begin jaren '80 opgericht en is sindsdien gevestigd aan de Imkerstraat 31 te Rotterdam. Bij het centrum zijn 8.000 patiënten ingeschreven en er wordt eerstelijns gezondheidszorg geleverd door een team van huisartsen, centrumassistenten, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen en een maatschappelijk werkende. In totaal gaat het om bijna 30 medewerkers die direct betrokken zijn bij de zorgverlening.
Julius Gezondheidscentra Leidsche Rijn - In de wijken Veldhuizen, Parkwijk, Terwijde, Vleuterweide en 't Zand is er al een Julius Gezondheidscentrum. Net als Leidsche Rijn groeien de gezondheidscentra mee met de bewoners. Er komen in elk gezondheidscentrum disciplines bij als blijkt dat daar vraag naar is. www.lrjg.nl
Medisch Centrum Geestmerambacht - Moderne huisartsenpraktijk in de regio Heerhugowaard. Omgeven door een veelvoud aan diensten op het gebied van zorgverlening zoals psychologie, podologie, acupunctuur et cetera. www.mcga.nl
Medisch Centrum Molenstraat Huisartsenpraktijk Beilen - Medisch Centrum te Beilen met huisartsen, apotheek, diëtiste, mensendieck therapeuten en overgangsconsulente. www.medischcentrumbeilen.nl
Medisch Centrum Schiebroek Rotterdam - Medisch Centrum Schiebroek is een gezamenlijk initiatief van Apotheek, Huisartsen en Fysiotherapeuten. Het biedt naast bovenstaande disciplines onderdak aan psychotherapeuten, diëtiste en de prikpost van de STAR (dagelijks van 8.15-9.00 uur). www.medischcentrumschiebroek.nl
Praktijk Hoep Zuid Schagen - Het gezondheidscentrum Praktijk Hoep Zuid in Schagen is een samenwerkingsverband van verschillende disciplines, acupunctuur, boddieplan, fysiotherapie, fitkids, kinderfysiotherapie, manuele geneeskunde, mondhygiënist, register podologie, osteopathie, sportmassagetherapie, verloskundepraktijk. www.praktijkhoepzuid.nl
Stichting Gezondheidscentra Eindhoven - De Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE) is een zorgaanbiedingsorganisatie. De SGE werkt in de eerste lijn in Eindhoven en omgeving. In 2002 bestond de SGE 20 jaar. De organisatie bestaat uit negen gezondheidscentra in Eindhoven en een centraal bureau op de Kloosterdreef.
Stichting Haagse Gezondheidscentra - Bij de SHG kunt u terecht voor eerstelijnszorg van huisarts, fysiotherapeut en apotheek in Den Haag. De Stichting Haagse Gezondheidscentra (SHG) beheert gezondheidscentra en apotheken in Den Haag. De SHG biedt toegankelijke en geïntegreerde zorg onder één dak. Lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke aspecten krijgen zowel afzonderlijk als geïntegreerd aandacht. www.shg.nl
Symphony Gezondheidscentrum Galgenwaard, Utrecht - Wij bieden in ons gloednieuwe, moderne centrum multidisciplinaire medische zorg, waarbij de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners voorop staat.
Wijkgezondheidscentrum Lindenholt Nijmegen - Het gezondheidscentrum wordt beheerd door de Stichting Wijkgezondheidscentrum Lindenholt. De stichting is eigenaar van het gebouw. Huisartsen, assistentes, fysiotherapeuten en medewerkers van de organisatie zijn in dienst bij de stichting. De overige disciplines huren ruimte. Met thuiszorg, maatschappelijk werk en verloskunde bestaan samenwerkingsovereenkomsten.
Zoetermeer Gezond - Op deze site vindt u informatie over alle huisartsen, apotheken, verloskundigen en eerstelijnspsychologen in Zoetermeer en directe omgeving. Veel van de fysio-, oefen- en Mensendiecktherapeuten, kunt u ook op deze site terugvinden, zonder hier volledig in te zijn. U treft per wijk een overzicht aan van de gezondheidscentra die in de wijk zijn gehuisvest. www.zoetermeergezond.nl