Startpagina rubrieken.com

Goede doelen, stichting, hulpverlening, sociaal, psychosociale hulp, geweld, vluchteling

Varkens | Wakker Dier helpt de varkens - Er leven ruim twaalf miljoen varkens in Nederland. Toch zie je ze nooit. Ze zitten levenslang opgesloten in grote stallen, dicht op elkaar gepropt, zonder ooit daglicht of modder te zien. Wakker Dier helpt de varkens. /www.wakkerdier.nl/vee-industrie/varkens
Reumafonds, de fondsenwerver voor reumabestrijding in Nederland - Het Nationaal Reumafonds stelt zich ten doel de reumabestrijding en de zorg voor de reumapatiënt te bevorderen. Het fonds vervult een spilfunctie in 'reumaland'. Enerzijds door fondsen te werven, anderzijds door met deze middelen zelfstandig activiteiten uit te voeren en activiteiten van derden te financieren. Kerntaken zijn: financiering wetenschappelijk onderzoek, geven van voorlichting, organiseren van aangepaste vakanties, verlenen van individuele financiële hulp, financieren van meer dan honderd reumapatiëntenverenigingen. www.reumafonds.nl
Riet van Laake 's-Hertogenbosch – Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening - Ieder mens heeft van tijd tot tijd behoefte aan een luisterend oor; ieder mens krijgt te maken met problemen. Dat luisterend oor van een buurvrouw of goede vriend kan opluchten. Maar soms kom je er – ondanks dat gesprek – niet uit. Er verandert niets. www.rietvanlaake.nl
Rotterdamse Fondsen | Zoek een vermogensfonds in de stadsregio Rotterdam - Op deze website vindt u een overzicht van charitatieve fondsen die u kunnen helpen om uw plannen uit te voeren. In de stadsregio Rotterdam zijn tientallen charitatieve fondsen actief. www.rotterdamsefondsen.nl
Rouw en Verliesverwerking - Deze site wordt beheerd door de Uitvaart Internet Diensten (UID). Met deze site probeert UID tegemoet te komen aan een toenemende vraag naar informatie over rouw en allerlei aspecten die daar mee te maken hebben
Roze hulpverlening - Psychosociale hulpverlening voor homoseksuele, lesbische en biseksuele cliënten. Op deze website staan de gegevens van 170 hulpverleners die affiniteit en ervaring hebben met hulpverlening aan cliënten met homoseksuele, lesbische of biseksuele gevoelens. www.rozehulpverlening.nl
Salvation Army - Salvation Army officers have the status of ordained ministers and are employedby the Army in a professional capacity and on a full-time basis. They are membersof The Salvation Army who have committed their life to doing God's will andserving others. www.salvationarmy.org
Save The Children Nederland - Save the Children staat als grootste onafhankelijke internationale kinderrechtenorganisatie voor het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden, waar ook ter wereld en ongeacht geslacht, ras, nationaliteit, geloof of politieke gezindheid. 'Onafhankelijk' wil zeggen dat wij niet verbonden of gelieerd zijn aan overheden of andere instanties. www.savethechildren.nl
Sensoor Telefonische Hulpdienst Oost Nederland - Telefonische hulpdienst Sensoor Oost Nederland is er voor iedereen die behoefte heeft aan een vertrouwelijk en anoniem gesprek, telefonisch, per e-mail of via chat. www.oostnederland.sensoor.nl/index.php
SHOP Den Haag, hulp en opvang voor prostituees in Den Haag - SHOP is de Stichting Hulpverlening en Opvang Prostituees in Den Haag. Wij zijn een hulpverleningsinstelling speciaal voor (ex)prostituees en betrokkenen in de regio Den Haag. Wij zien prostitutie als een beroep en accepteren de keuze van iedereen die dit werk doet. www.shop-denhaag.nl
Slachtofferhulp - Slachtofferhulp Nederland is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die opkomtvoor de belangen en rechten van slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken.Dagelijks zetten ruim 1500 vrijwilligers bij 75 Buro's Slachtofferhulp zich in voorde opvang van slachtoffers. Buro Slachtofferhulp voor gratis hulp en advies naeen misdrijf of verkeersongeluk
Sociaal Pedagogische Hulpverlening – YouChooz.nl - Sociaal Pedagogische Hulpverlening is een HBO-opleiding, die je normaal gesproken in vier jaar afrondt. Oriëntatie op werkvelden, organisatie & management en stages maken onder meer deel uit van deze opleiding. www.youchooz.nl/opleiding.php?id=84
Sociaal Pedagogische Hulpverlening Hogeschool Leiden - Na je hbo-studie Sociaal Pedagogisch Hulpverlening (SPH) aan Hogeschool Leiden krijg je je getuigschrift en de titel: "Bachelor of Social Work". Je bent nu goed voorbereid op je toekomstige loopbaan als hulpverlener in allerlei situaties waar mensen zich niet zelfstandig kunnen redden in onze maatschappij. Hogeschool Leiden biedt zowel een voltijd- als een deeltijdvariant van de opleiding aan. www.hsleiden.nl/sph
SOS-Kinderdorpen geeft weeskinderen een thuis - SOS Kinderdorpen zorgt ervoor dat kinderen die er alleen voor staan kunnen opgroeien in een liefdevol gezin. Zo krijgen vele duizenden kinderen in 132 landen over de hele wereld waar ze recht op hebben: een thuis in een veilige omgeving waar ze zich kunnen ontwikkelen tot kansrijke volwassenen. Steun ons en bouw mee. www.soskinderdorpen.nl
Staatsbosbeheer. Alles wat de natuur te bieden heeft - Staatsbosbeheer werkt aan een duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier. Staatsbosbeheer is de grootste natuurbeheerder in Nederland. De natuurgebieden van staatsbosbeheer worden gebruikt voor recreatie, natuurbehoud en houtwinning. www.staatsbosbeheer.nl
STHL – Stichting Telefonische Hulpverlening Limburg - De SOS Telefonische Hulpdienst is dag en nacht telefonisch bereikbaar voor een goed gesprek. Praten over mijn probleem vind ik moeilijk. Ik heb liever niet dat mensen horen dat ik zenuwachtig ben. Gelukkig bestaat er de SOShulp. Hier typ ik gewoon wat ik op mijn hart heb. www.telehulplimburg.nl
Stichting AAP, Opvang voor uitheemse dieren - Stichting AAP is een Europees opvangcentrum voor uitheemse dieren. Dieren die afkomstig zijn van de illegale handel of die werden afgedankt door particulieren, laboratoria of dierentuinen. www.aap.nl/index.php
Stichting ADRA Nederland - Elk mens is van onschatbare waarde. Daarom werkt ADRA (Adventist Developmentand Relief Agency) overal en voor iedereen. Wie hulp nodig heeft krijgt die hulp, ongeacht zijn/ haar geloof, politieke overtuiging of etnische afkomst. ADRA is actief in meer dan 120 landen. Ook in Nederland. www.adra.nl
Stichting Ayubowan Yaluva Sri Lanka – Help ons helpen - Met uw hulp en toeverlaat proberen we de mensen in Sri Lanka een beter leven te geven, maar daar hebben we wel alle hulp voor nodig. stort uw bijdrage op 11.39.57.084 Rabobank, tnv Stg. Ayubowan Yaluva Sri Lanka
Stichting DOEN – werkt aan een wereld waar iedereen aan mee kan doen - Stichting DOEN werkt aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen.Zij kan een verscheidenheid aan initiatieven financieren op het gebied van Duurzame Ontwikkeling, Cultuur, Welzijn en Sociale Cohesie dankzij de financiële bijdrage van de Goede Doelen Loterijen. www.doen.nl
Stichting Juan Diego - Deze site beschrijft het werk van de Stichting in het dorp San Juan in Guatemala. De opvang en hulp voor verstandelijk en geestelijk gehandicapte kinderen, die vaak in afschuwelijke omstandigheden moeten leven breidt zich vaak ook uit naar de ouders
Stichting Koinonia | Pastorale hulpverlening - Stichting Koinonia is een organisatie voor pastorale en psychosociale hulpverlening. In deze organisatie werken professionele hulpverleners vanuit een persoonlijke geloofsovertuiging. De stichting werkt veelal onder christenen die via kerken, Riagg's, artsen, collega organisaties of bedrijfsverenigingen doorverwezen worden. Koinonia heeft vestigingen in heel Nedeland.
Stichting Korrelatie - Stichting Korrelatie is een dienstverlenende organisatie in de sector zorg en welzijn. Korrelatie adviseert en informeert het Nederlands publiek per telefoon en e-mail. Deze dienstverlening is laagdrempelig. Iedereen kan contact opnemen. De klant krijgt advies en hulp maar ook informatie en adressen van andere organisaties en instanties. Deze vorm van dienstverlening maakt Korrelatie tot een 'nuldelijnsorganisatie'. Ook professionele dienstverleners, beleidsmakers, onderzoekers en de media maken gebruik van de diensten. www.korrelatie.nl
Stichting One fine day organiseert dagzeiltochten voor minder valide kinderen - Stichting ONE FINE DAY is opgericht met als doel het organiseren van een gratis volledig verzorgde zeildag met het schip My Fair Lady voor maximaal 12 minder valide en/of hulpbehoevende kinderen tussen 6 en 18 jaar en hun gezinsleden of verzorgers
Stichting onwheels - Stichting On Wheels is op 20 december 1997 opgericht door Roel & Marijke Sentges ouders van Nikky & Jessy die allebei aan de levensbedreigende spierziekten van Duchenne lijden. De stichting On Wheels zet zich in voor kinderen ( en hun ouders) die lijden aan de levensbedreigende spierziekten "Duchenne ". Deze ziekte ( een spierdystofie) veroorzaakt een afbraak van de functie van de spieren met als gevolg dat de spieren al hun kracht verliezen en op den duur helemaal niet meer functioneren.
Stichting Oogfonds Nederland - Stichting Oogfonds Nederland streeft naar verbetering van de leefkwaliteit van blinden en slechtzienden. Daarbij is een grote rol weggelegd voor de betrokkene zelf. Stichting Oogfonds Nederland werft fondsen en donaties om projecten voor blinden en slechtzienden financieel te ondersteunen. www.oogfonds.nl
Stichting Petra, psychologische en psychosociale pastorale hulpverlening in Middelburg - Stichting Petra biedt psychologische en psychosociale hulpverlening vanuit een christelijke visie op hulp. Er is een uitgebreide expertise op het gebied van hulp aan vrouwen, die slachtoffer zijn van seksueel en relationeel geweld. Dikwijls hebben deze slachtoffers psychische en/of psycho-somatische klachten, zoals dissociatie, angsten, depressie, slaap-, eet-, concentratiestoornissen, seksuele- en opvoedingsproblemen. www.stichtingpetra.nl
Stichting Psycho Pastorale Toerusting - Iedere kerk telt gemeenteleden die worstelen met psychische, psychosociale of psychiatrische problemen. Het is de visie van PPT dat in alle kerkelijke gemeenten vrijwilligers toegerust worden om hen te ondersteunen. www.stichtingppt.nl
Stichting Stade welzijnswerk en hulpverlening Utrecht - Volwassen worden is er in de loop der jaren niet eenvoudiger op geworden. Gedragsproblemen, psychosociale of emotionele problemen, belemmeringen bij het uitvoeren van schooltaken, in elke klas kampen leerlingen ermee. Stichting Stade Onderwijshulpverlening helpt deze leerlingen, op school of na schooltijd. www.stichtingstade.nl
Stichting Tabitha - Stichting Tabitha is een christelijke hulporganisatie. U kunt hier terecht voor psychische hulp. Daarnaast worden er ook cursussen en opleidingen gegeven
Stichting Talokoto Nederland, Middelburg - Project Talokoto, een bijzonder zorgproject in Gambia. Een project, bestemd voor gehandicapten, hulpbehoevenden, wezen, kinderen zonder enige toekomst en uitzicht. www.talokoto.nl
Stichting The Saviour's Welfare - Stichting die zich bezighoudt met ontwikkelingswerk in een sloppenwijk in Pakistan. St. TSW heeft vanuit Nederland contact met inwoners van deze wijk in hun eigen moederstaal (Urdu). Daardoor kan de stichting te weten komen wat deze mensen nodig hebben – en kunnen deze ook optimaal geholpen worden.
Stichting Veilig Betalen Nederland - SVBN staat voor Stichting Veilig Betalen Nederland. Deze organisatie is opgericht om u als consument te beschermen bij betalingsverkeer tussen u en de leverancier. www.svbn.nl
Stichting Vluchteling - Giro 999 - Wereldwijd zijn er ruim 40 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling al meer dan 30 jaar voor directe hulp aan vluchtelingen en ontheemden. www.vluchteling.nl
Stichting Vrienden van de Tolbrug - De stichting Vrienden van De Tolbrug organiseert activiteiten om geld te verzamelen. Geld dat zij ter beschikking stelt aan het Revalidatiecentrum Tolbrug te 's-Hertogenbosch. www.vriendenvandetolbrug.nl
Stichting Wakker Dier - Wakker Dier is een jonge, actieve campagneorganisatie met als doel "het verbeteren van het welzijn van dieren in de bio-industrie en het onder de aandacht brengen van misstanden".
Stichting Wees Kind - Stichting Wees Kind stelt zich tot doel de levenssituatie van kansarme kinderen in Peru blijvend te verbeteren. De stichting organiseert projecten op basis van vier speerpunten: Onderdak, voeding & kleding, onderwijs, zorg. Een basis waar ieder kind recht op heeft! www.stichtingweeskind.nl
Stop Huiselijk Geweld - In elk gezin of relatie is er wel eens ruzie. Dat is heel normaal. Maar wat als de stoppen echt doorslaan? Dat er klappen vallen, er dagen gezwegen wordt of je steeds uitgescholden wordt voor van alles en nog wat. Of dat je partner je dwingt om seks te hebben of je controleert waar je naartoe gaat en met wie je praat. Dit is niet normaal. Toch komt het heel veel voor. www.fjc-mb.nl
StopDeCriminaliteit.nl | Waakzaam en dienstbaar - Elk jaar worden veel mensen slachtoffer van een woninginbraak of een autokraak. Politie Utrecht doet er veel aan om de daders op te sporen en aan te houden. In sommige gevallen kunt u er zelf voor zorgen dat u minder kans loopt slachtoffer van een woninginbraak of autokraak te worden. Op de kaart kunt u zien hoeveel woninginbraken en autokraken in uw omgeving plaatsvinden. www.stopdecriminaliteit.nl
Terre des Hommes - Kinderhulporganisatie Terre des Hommes stopt uitbuiting van kinderen in ontwikkelingslanden. Met projecten op het gebied van onderwijs, gezondheid en microkrediet maken we kansarme kinderen weer kansrijk. Terre des Hommes steunt in vier werelddelen meer dan driehonderd projecten die worden bedacht, opgezet en uitgevoerd door de lokale projectpartners. De projecten sluiten dus nauw aan bij de problemen van de lokale bevolking. www.terredeshommes.nl
Thuispsycholoog - Via deze site is het mogelijk hulp te krijgen wanneer je last hebt van psychische klachten. Praktijk voor internettherapie bij depressie. Cognitieve gedragstherapie, thuis achter je eigen PC. Volledig vergoed door zorgverzekeraars. www.thuispsycholoog.nl
Twintig Nationale Parken - Een Nationaal Park kent een karakteristiek landschap met bijzondere planten en dieren. Grondeigenaren, terreinbeheerders en andere betrokkenen zorgen dat die natuur karakteristiek en bijzonder blijft. De mooiste stukken natuur blijven daardoor voor Nederland behouden. www.nationaalpark.nl
UAF – Stichting voor Vluchteling-Studenten - Het UAF helpt vluchtelingen en asielzoekers bij hun studie in Nederland en wordt gesteund door 27.000 donateurs. UAF Job Support richt zich op de arbeidsinpassing van hoger opgeleide vluchtelingen
UNESCO@vlaanderen - Het Unesco Platform UNESCO@vlaanderen is het is het centrale aanspreekpunt in Vlaanderen voor iedereen die informatie zoekt die verband houdt met de UNESCO: de Organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Door op elk van deze deelgebieden internationale samenwerking te stimuleren, wil de UNESCO de wereldvrede bevorderen. www.unesco-vlaanderen.be
Unicef Nederland - Unicef, de Kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, komt wereldwijd op voor de rechten van alle kinderen. Unicef wijst regeringen op hun verantwoordelijkheden en is ook zelf actief. www.unicef.nl
Varkens in Nood - Het varken is een intelligent en sociaal dier, dat zich kan aanpassen aan vele omstandigheden. Zelfs aan die van de bio-industrie. In Nederland leven ieder jaar ruim 20 miljoen varkens. Jaarlijks gaan meer dan 8 miljoen biggen op transport naar landen als Duitsland, Spanje, Italië en zelfs Rusland of Griekenland. Stichting Varkens in Nood komt op voor de varkens. www.varkensinnood.nl
VBOK (de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind) Amersfoort - De VBOK is de organisatie die moeder, vader en ongeboren kind gelijkwaardig betrekt in voorlichting en hulpverlening bij onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap en na zwangerschapsverlies. www.vbok.nl
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt Doorn – oog voor blinden en slechtzienden - Blinden en slechtzienden moeten volop mee kunnen doen in de samenleving. Bartiméus Sonneheerdt werft fondsen om projecten in binnen- en buitenland mogelijk te maken die de overheid niet financiert. www.steunbartimeus.nl
Vermist - Is er iemand in uw omgeving vermist? Vul dan het formulier in om deze vermissing direct door te geven. Vermist biedt achtergrondinformatie over onderwerpen gerelateerd aan vermissing, veiligheid en preventie. www.vermist.nl
Verslavingszorg | De Verslavingszorg Helpt bij Verslaving - www.verslaving.nu geeft informatie voor iedereen die met een verslaving of verslaafde te maken heeft, inclusief een Nederlandse verslavingszorg gids. Stop Verslaving Nu. Het is een moeilijk proces om te stoppen met een verslaving. www.verslaving.nu
VFI, de branchevereniging van landelijk wervende goede doelen - Op deze site kunt u informatie vinden over de werkterreinen van de VFI en belangrijke ontwikkelingen in de goededoelenbranche
Vogelbescherming Nederland - Vogelbescherming Nederland zet zich in voor alle in het wild levende vogels en hun leefgebieden. Vogels geven als geen andere diergroep de toestand van natuur en milieu aan
VZW Hartekamp – vrijwilligersvereniging vor zieke kinderen - VZW Hartekamp is een vrijwilligersorganisatie die vakanties, weekends en daguitstappen organiseert voor chronisch zieke kinderen
War Child - Hoe meer kinderen opgroeien tot evenwichtige volwassenen, hoe groter de kans dat de samenleving waarin zij leven later ook vreedzaam zal zijn. Met haar hulpverleningsprojecten wil War Child bijdragen aan het psychosociaal welzijn van kinderen en daarmee aan toekomstige vrede
Wereld Natuur Fonds - Overal in de wereld wordt de natuur bedreigd. Het Wereld Natuur Fonds wil de natuur een stem geven. Met uw steun komen we op voor de bescherming van bedreigde dieren en de gebieden waarin zij leven. www.wnf.nl
Wereldraad van Kerken – WCC - The World Council of Churches (WCC) is the broadest and most inclusive among the many organized expressions of the modern ecumenical movement, a movement whose goal is Christian unity
WFP | United Nations World Food Programme – the UN food aid agency - Among the Millennium Development Goals which the United Nations has set for the 21st century, halving the proportion of hungry people in the world is top of the list. www.wfp.org
Wilde Ganzen Ontwikkelingssamenwerking Hilversum - Wilde Ganzen steunt eenmalige, kleinschalige, concrete projecten. Het gaat bijna altijd om projecten in ontwikkelingslanden en de landen van Midden- en Oost-Europa. Kenmerkend voor elk project van de Wilde Ganzen is dat het een heel praktisch probleem oplost. www.wildeganzen.nl
Wilfred D. Nijenhuis : Praktijk voor psychosociale hulpverlening Groningen - Allereerst zie ik de mens als één geheel en in relatie tot zijn omgeving. Klachten hebben vrijwel altijd een samenhang. Een klacht kan duiden op een verstoring van het evenwicht tussen draagkracht en draaglast. Lichaam, psyche en gevoelens zijn met elkaar verbonden. www.wdnijenhuis.nl
Wings Of Hope - De activiteiten bestaan uit het verstrekken van praktische en posttraumatische hulp aan kinderen, oorlogsgetroffenen, in voormalig Joegoslavië en elders in de wereld.
Woord en Daad - Woord en Daad werkt aan armoedebestrijding in de derde wereld. Wij willen, samen met onze lokale partners in het Zuiden, verschil maken in het leven van (kans)armen. Door hen instrumenten in handen te geven, waarmee ze een hoopvolle toekomst op kunnen bouwen. Wij doen dit alles vanuit christelijk perspectief. woordendaad.reprovinci.nl
World Vision - Wij zijn christelijk geïnspireerd en willen kinderen en hun families helpen zonder onderscheid te maken naar geloof, ras of politieke overtuiging. Elke drie seconden sterft er in de derde wereld een kind door gebrek aan water, medische zorg, onderdak of voedsel. Ons hart gaat uit naar die kinderen.
Zeehondencrèche Pieterburen - Al sinds 1971 vangt Lenie 't Hart zieke en verzwakte zeehonden op in de Zeehondencrèche Pieterburen. De crèche heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een echt zeehondenziekenhuis, compleet met quarantaines, laboratorium, röntgenafdeling, enz. Naast de medische behandeling van zeehonden wordt er door middel van rondleidingen, een vaste expositie en een film voorlichting gegeven over de problemen van de zeehond en zijn milieu. www.zeehondencreche.nl/home/index.htm
Zeilstichting Aeolus... zeilen voor een goed doel - Al 24 jaar lang zeilt Aeolus elke zomer met jongeren op de Friese meren. Aeolus is geen gewone zeilschool of -vereniging. Aeolus is een stichting die tot doel heeft om zeilvakanties te organiseren voor jongeren die in de verdrukking zitten of dreigen te raken.
ZOA Vluchtelingenzorg - ZOA staat voor Zuid Oost Azië, het oorspronkelijke werkgebied van de organisatie, die in de jaren zeventig begon met hulp aan vluchtelingen en ontheemden (destijds veel bootvluchtelingen). Inmiddels is het werkgebied uitgebreid naar Afrika en soms het Midden Oosten. Wereldwijd zijn er zo'n 35 miljoen vluchtelingen en ontheemden.
Zonnebloem – de Zonnebloem - De Nationale Vereniging de Zonnebloem zet zich in voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, handicap of leeftijd
Pagina 1 | Pagina 2