Startpagina rubrieken.com

Sociale hulpverlening, hulporganisaties, hulp aan slachtoffers, christelijke, psychische hulp

Christelijke Therapie, Houten en Landgraaf - Ik ben Ingrid Kuijpers een christelijke therapeut uit Houten. Samen gaan we de oorzaak van je klacht vinden. Kom eens langs om te praten! www.christelijke-therapie.nl
Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) - Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) is een fondsenwervendeorganisatie die gelden beschikbaar stelt voor gezondheidsprojecten in tal van(ontwikkelings)landen. Help ons de projecten zo goed mogelijk te ondersteunen!Steun het NASF!
Het Nederlandse Rode Kruis - Het Nederlandse Rode Kruis is wereldwijd actief om mensen te helpen,te verzorgen en te beschermen. Mensen die slachtoffer zijn van oorlogen,conflicten en rampen. Mensen die door andere omstandigheden sociale hulpnodig hebben. Ons motto is dan ook: Zorg voor elkaar!"Zorg voor elkaar!
het Wereld Kanker Onderzoek Fonds - Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL) is de enige stichting in Nederland die is gespecialiseerd in de preventie van kanker door voeding en leefstijl
Heva Hulpverlening in Ermelo - De praktijk die staat voor professionele en persoonlijke hulpverlening voor: individu, relatie en gezin. www.hevahulpverlening.nl
Hogeschool van Amsterdam: Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening - SPH: Divers en Betrokken! Met mensen werken van jong tot oud die begeleiding, behandeling, ondersteuning en/of verzorging nodig hebben in hun thuissituatie of in een instelling. Dat kan een kind, een jongere, een volwassene of een oudere zijn met problemen in het dagelijks leven. Jij biedt ze korte of langere tijd hulp in de thuissituatie of binnen een instelling. www.voltijd.hva.nl/sociaal-pedagogische-hulpverlening
Holland Water Goes Africa – Helpt u mee het water aan te dragen? - januari 2009 zullen 2 mensen namens stichting Holland Water Goes Afrika met 2 terreinwagens vertrekken naar Afrika. Zij gaan daar waterputten slaan voor schoon drinkwater en dragen kennis over aan lokale bevolking om zelfstandig nieuwe putten te slaan met lokale middelen die daar voor handen zijn. www.hollandwatergoesafrica.com
Hulpgids.nl – de gids voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) - De hulpgids biedt informatie over psychiatrische ziektebeelden, verschillende therapievormen en medicatie. In een uitgebreide database staan meer dan 800 therapeuten (psychiaters, psychotherapeuten, psychologen en alternatieve therapeuten), circa 300 titels van boeken en honderden links gerubriceerd naar onderwerp
Hulppagina Seksueel Geweld - De Hulppagina Seksueel Geweld is een hulppagina voor de slachtoffers van seksueel geweld en de mensen om hen heen. www.seksueelgeweld.nl
Hulpverlening bij hyperventilatie, angsten, depressies en fobische klachten: ReLife in Ulft - Relife: Hulpverlening bij hyperventilatie, angsten, depressies en fobische klachten. Ademhalen is een handeling, die ieder mens verricht zonder er bij na te denken. Bij een onjuiste ademhaling kunnen verschijnselen optreden, zoals hyperventilatie, angsten en fobische klachten. www.relife.nl
Hulpverlening Gelderland Midden - Hulpverlening Gelderland Midden (HGM) is sinds 1 januari 2002 een complete hulpverleningsorganisatie voor Brandweer en Volksgezondheid (Ambulancehulpverlening en Gemeentelijke GezondheidsDienst) voor de veiligheidsregio Gelderland Midden. www.hulpverleninggelderlandmidden.nl
Humanitas Financiele Hulpverlening - In de dienstverlening van de afdeling Financiële hulpverlening van Humanitas staat het weer gezond maken van financiële huishoudens van de cliënt centraal. Uiteindelijk moeten zoveel mogelijk hulpvragers hun eigen leven weer vorm kunnen geven. www.humanitasfinancielehulpverlening.nl
Humanitas TZ & MaDi Rotterdam - De hulp- en dienstverlening van Humanitas staat ter beschikking van een ieder, die daar een beroep op doet, voor zover het binnen de mogelijkheden ligt en ongeacht levensovertuiging, sekse, herkomst, leeftijd of leefwijze. www.humanitas-rotterdam.nl
HvDrenthe - Informatie over P2000, de brandweer en informatie over de ambulanceposten en voertuigen in Drenthe. www.hvdrenthe.nl
HVZeeland.nl – Nieuws en achtergronden rond veiligheid en hulpverlening in de provincie Zeeland - HVZeeland.nl brengt dagelijks nieuws en achtergronden over veiligheid en hulpverlening in de provincie Zeeland. www.hvzeeland.nl
IFAW – Internationaal Dierenfonds - Drie decennia geleden sloeg een groepje verontruste burgers de handen ineen om de omvangrijke en wrede commerciële jacht op witte zadelrobben aan de oostkust van Canada een halt toe te roepen. Daarmee was een nieuwe organisatie die opkwam voor dieren geboren. Vanaf het begin verwierpen de grondleggers van het International Fund for Animal Welfare, het IFAW, het idee dat de belangen van mensen en dieren twee verschillende dingen zijn. In plaats daarvan stelden ze zich op het standpunt dat het lot en de toekomst van zadelrobben en andere dieren op deze aarde onverbrekelijk verbonden zijn met ons eigen lot en onze eigen toekomst.
internethulpverlening, de hulp- en infosite voor jongeren - Internet Hulpverlening site van het maatschappelijk werk in Nederland voor jongeren voor hulp bij problemen met pesten, onzekerheid, eenzaamheid, depressie, faalangst. www.internethulpverlening.nl
Interpunctie – Veghel - Praktijk voor psychosociale hulpverlening en bureau voor coaching, training en re-integratie-vraagstukken. Praktische hulpverlening, d.w.z. geen "nodeloos gespit" in het verleden. www.interpunctie.nl
Jantje Beton - Jantje Beton komt op voor de speelkansen van alle kinderen in Nederland. Als kinderen spelen hebben ze niet alleen plezier, ze doen ook allerlei ervaringen op die goed zijn voor hun ontwikkeling. Met name voor kinderen die door omstandigheden in de verdrukking dreigen te komen, is dat extra belangrijk. www.jantjebeton.nl
Jellinek – hulp en voorlichting - De Jellinek is de instelling voor verslavingszorg en -preventie in Amsterdam en de Gooi- en Vechtstreek
Kassa - KASSA! is het kritische consumentenprogramma van de VARA. Actuele onderwerpen, discussies, reportages -al dan niet met verborgen camera-, testen en individuele problemen (Belbus) maken onderdeel uit van het programma. KASSA! wordt wekelijks live! uitgezonden en wordt gepresenteerd door Felix Meurders. kassa.vara.nl
Kindermishandeling - Kindermishandeling is een ernstig maatschappelijk probleem dat voortdurende aandacht vraagt. In de eerste plaats vanwege de ernst van de gevolgen voor kinderen. Kindermishandeling verstoort een gezonde ontwikkeling en leidt vaak tot blijvende schade. www.kindermishandeling.nl
Kinderpostzegels Nederland - Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende voorbeeld en vormt het visitekaartje van de organisatie. www.kinderpostzegels.nl
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening - Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is bedoeld om voor u, als consument, één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners en voor informatie over financiële zaken. Vanzelfsprekend kunt u altijd naar de rechter gaan in geval van een conflict, maar de binnen Kifid werkzame Ombudsman en Geschillencommissie kunnen u een alternatief bieden: in een relatief kort tijdsbestek (procederen kost vaak jaren) wordt in overleg met de betrokken financiële dienstverlener getracht een oplossing te vinden of wordt geoordeeld over de kwestie. www.kifid.nl
KWF Kankerbestrijding: informatie over kanker en kankerbestrijding - Kanker en kankerbestrijding: informatie voor patiënten en hun naasten over kanker en alles wat daarmee te maken heeft. Informatie over hoe u KWF Kankerbestrijding kunt steunen in de strijd tegen kanker. www.kwfkankerbestrijding.nl
Landelijke Stichting Rouwbegeleiding - Deze site is bedoeld voor mensen die beter willen omgaan met mensen in rouw. De activiteiten van de LSR zijn in beginsel bedoeld voor iedereen die te maken heeft met rouw. Bij de LSR is uitgebreide informatie over rouw beschikbaar. De LSR kan de weg wijzen naar de mogelijkheden voor rouwbegeleiding. www.verliesverwerken.nl
Leger des Heils - Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. www.legerdesheils.nl
Liliane Fonds - Het Liliane Fonds stelt zich ten doel kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden tot hun recht te laten komen door hen medische en/of sociale revalidatie te bieden.Het gaat om kinderen die thuis wonen en klem zitten in de vicieuze cirkel van de armoede
Lotto - De Lotto verdient al ruim 25 jaar geld voor de sport en andere goede doelen in Nederland. Met de merken Lotto, Toto, Lucky Day en De Nederlandse KrasLoterij investeert De Lotto in de maatschappij. Jaarlijks doneert De Lotto ruim vijftig miljoen euro aan instellingen op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijk welzijn en volksgezondheid. In de afgelopen jaren is dit bedrag opgelopen tot meer dan EUR 1 miljard
Maatschappelijk Werk Online - Maatschappelijk Werk Online biedt je hulpverlening door middel van een 'digitaal luisterend oor' en meer: Maatschappelijk Werk Online helpt je om je problemen op een rij te zetten en geeft je advies. Dat gebeurt via e-mail. Jij beschrijft je probleem, een maatschappelijk werker geeft je antwoord. www.maatschappelijkwerkonline.nl
Maatschappelijk Werk RMC Land van Cuijk - Het Regionaal Maatschappelijk Centrum verleent in de vijf gemeenten van het Land van Cuijk Algemeen Maatschappelijk Werk. Deze hulp kan bestaan uit individuele hulp en/of hulp in de vorm van een cursus. De vragen en problemen waarmee de cliënten bij het RMC aankloppen zijn zeer divers. www.rmclvc.nl
Max Havelaar, keurmerk voor eerlijke handel, fair trade label - Max Havelaar, het keurmerk voor eerlijke handel, maatschappelijk verantwoord ondernemen op basis van een duurzaam inkoopbeleid. Op deze site leest u alles over de Stichting. Onze werkwijze, het laatste nieuws en belangrijke verkoopadressen. Verder vindt u ook informatie over Max thuis, Max op 't werk, Max in de media en Max op school
Medische noodhulp : Artsen zonder Grenzen Nederland - Artsen zonder Grenzen biedt hulp daar waar hulp het hardst nodig is. Van medische basiszorg tot noodchirurgie, van het geven van vaccinaties tot psychosociale hulp, van het uitdelen van hulpgoederen tot het installeren van water- en hygiënische voorzieningen. www.artsenzondergrenzen.nl
Meer van Psy : praktijk voor psychologische hulpverlening in Uden - De praktijk voor psychologische hulpverlening in Uden is geen instelling. De mensen die er werken hebben allemaal 2 dingen gemeen: Ze zijn professioneel opgeleid om u te helpen uw problemen op te lossen en ze doen dat op een zorgvuldige, praktische en toegankelijke manier. www.meervanpsy.nl
Miel zorg en advies te Someren - Miel zorg en advies bied hulp aan mensen die opzoek zijn naar: Mensen met een hulpvraag op het gebied van (zelfstandig) wonen - zingeving in het leven - het aangaan en onderhouden van relaties - beheer van financiën en werkgerelateerde problemen en re-integratie. www.mielzorgenadvies.nl
Najib Amhali Foundation - De Najib Amhali Foundation (NAF) is een medische hulporganisatie. De NAF zet zich in voor kansarme mensen in Marokko met een ziekte of aandoening. Voorop staat het verlenen van medische hulp aan mensen die dit zelf niet kunnen bekostigen. Daarnaast probeert deNAF, door het geven van onderwijs direct aan de operatietafel en in de ziekenhuizen, maar ook in de vorm van symposia en congressen, de kwaliteit van de zorg in Marokko te verbeteren. www.najibamhalifoundation.nl
Nationaal Ouderenfonds - In Nederland zijn 200.000 ouderen extreem eenzaam, zij krijgen slechts eens in de vier weken bezoek. Het Nationaal Ouderenfonds is er voor hen en helpt als goed doel, ouderen in Nederland die het moeilijk hebben. www.ouderenfonds.nl
Nationale Postcode Loterij – De grootste goede doelen loterij van Nederland - U kunt geld winnen bij de Nationale Postcode Loterij! Speel nu mee en maak kans op grote geldprijzen en steun bovendien diverse goede doelen. Kijk op onze website en bestel loten.
Nederlandse Haarstichting, Velserbroek | haaruitval, haarproblemen en haarziekten - De ANBI-geregistreerde Nederlandse Haarstichting is een onafhankelijke goede doelen stichting zonder winstoogmerk. De Haarstichting is het centrale medium waar iedereen met haarproblemen en haarziekten terecht kan. www.haarstichting.nl
Nehemia – Christelijke professionele hulpverlening Heerhugowaard - Bent u op zoek naar hulp voor uw psychische en/of sociale problemen? Spreekt het christen-zijn u aan, en wilt u dit graag terug zien in een hulpverlening? www.nehemiazorg.nl
Network for Good | Online Giving Made Easy - Network for Good is here to give you all the tools (and moral support) that you need to fundraise online. And we do it all for less with no hidden fees. www1.networkforgood.org
Noodsituaties | Nederland Veilig - Een ramp kan overal plaatsvinden. Daarom is het belangrijk dat u weet wat u dan moet doen. Via deze site krijgt u de informatie die u nodig heeft in uw woonomgeving. www.nederlandveilig.nl/noodsituaties/
NVVCH – Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Christen Hulpverleners - De Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners (NVVCH) is een vereniging voor professionele christelijke hulpverleners. De vereniging stemt in met de beginselverklaring van de Evangelische Alliantie te Driebergen met de toegevoegde woorden: 'God is onze Heelmeester'. www.nvvch.nl
Ommecare Vaals: psychosociale begeleiding, counselling, ADHD coaching en pijntherapie - Niemand kan zich tegen pijnlijke gebeurtenissen beschermen, iedereen ervaart in zijn leven wel eens een levenscrisis. Deze kan zich voordoen in een relatie met een partner, in de gezinssituatie of op het werk. Het kan ook gebeuren dat gezondheidsklachten of nare ervaringen leiden tot psychische of emotionele problemen. www.ommecare.nl
Opsporing verzocht - Elke week nieuwe strafzaken, waarbij uw tips mogelijk tot een oplossing kunnen leiden. avro.nl/opsporingverzocht/
Orpheus, hulpverlening bij homo-/biseksualiteit in m/v relaties - Orpheus is een landelijke vereniging van vrijwilligers, die verschillende aktiviteiten ontplooit voor en door mensen, die in hun huwelijk, relatie of gezin te maken kregen met homoseksuele, lesbische of biseksuele gevoelens van henzelf, hun partner of ouder/verzorger. www.orpheushulpverlening.nl
Oxfam Novib – Ambassadeurs van het zelfdoen - Oxfam Novib strijdt voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. Samen met mensen, organisaties, bedrijven en overheden. Via projecten en lobby. Lokaal en internationaal. www.oxfamnovib.nl
Passio, psychosociale hulpverlening & gezinsbegeleiding, Veenendaal - Passio staat voor professionele, christelijke hulpverlening aan jongeren en volwassenen bij onder andere relatieproblemen, opvoedingsproblemen en gezinsproblemen. Gesprekken mogelijk overdag en in avonduren. www.praktijk-passio.nl
Pequeno, met aandacht voor samenhang - Stichting Pequeno neemt deel in rurale- en ecologische ontwikkelingsprojecten via microkrediet en fair trade en doet onderzoek naar goede doelen. Informatie over actuele wereldproblemen
Play It Forward – Pifworld Amsterdam - Surf over de wereldbol. In Pifworld kun je surfen over de wereldbol op zoek naar projecten die jou aanspreken. Deze variëren van het uitbannen van extreme honger tot het bescherming van Wildlife. Van HIV/AIDS projecten tot het bouwen van scholen. De projecten zijn ingedeeld naar thema, doelgroep en land. www.pifworld.com
politie.startbewijs.nl – Politie Nederland en Europa - Een startpagina met informatie over politie en hun werkzaamheden, wetten, meldkamers, 112 centrales, opleidingen, vacatures. politie.startbewijs.nl
Praktijk Berseba Emmeloord – Christelijke psychopastorale hulpverlening en psychotherapie - Praktijk Berseba biedt integratieve psychotherapie op christelijke basis. Dat betekent niet dat je christen moet zijn om hulp te ontvangen. Je bent welkom ongeacht je achtergrond en/of geloofsovertuiging. Er wordt je alleen gevraagd het christelijk geloof van de therapeut te respecteren. www.berseba.nl
Praktijk De Linde – christelijke hulpverlening Doetinchem - Praktijk voor christelijke hulpverlening 'De Linde' te Doetinchem. U kunt bij ons terecht met hulpvragen over relationele-, emotionele- of identiteitsproblemen. www.delindehulpverlening.nl
Praktijk Hoek Melkweg, Groningen - Praktijk Hoek Melkweg – Studentenhulpverlening. Gespecialiseerde psychologische hulpverlening voor studenten in het hbo en mbo. www.praktijkhoekmelkweg.nl
Praktijk Psychosociale Hulpverlening Drenthe, Zweeloo - Praktijk Psychosociale Hulpverlening Drenthe biedt hulp bij relatieproblemen, gezinsproblemen en bij gevoelens van eenzaamheid en onzekerheid. Tevens bieden wij counseling voor bedrijven of hulp bij professionele ontwikkeling. Reiki kan als aanvullende therapie gelden. www.psychosocialehulpverleningdrenthe.nl
Praktijk voor sociaal pedagogische hulpverlening, Woudrichem - Ik ben HBO-opgeleid tot sociaal pedagogisch hulpverlener (SPH). Ik breidde mijn kennis verder uit middels cursussen, trainingen en supervisies. Ik ben van middelbare leeftijd, getrouwd en vader van drie kinderen. Ik voel me betrokken bij de mensen, de samenleving en het milieu. www.korthouthulp.nl
Proefdiervrij - Proefdiervrij komt met succes op voor alle proefdieren. Per jaar worden nog 620.000 dierproeven gedaan. Die moeten vervangen worden
Psychische Gezondheid – Fonds Psychische Gezondheid – Alles over hoofdzaken - Het Fonds Psychische Gezondheid zet zich in voor mensen met psychische problemen en hun omgeving en voor verbetering van de psychische gezondheid van mensen in Nederland. Het Fonds Psychische Gezondheid is een goed doel. www.psychischegezondheid.nl
Psychologische hulpverlening. Stg. Syntyche, psychotherapie en adviezen - U zoekt antwoorden en/of oplossingen. U zoekt alternatieven U wilt meer weten over psychologie en psychotherapie, surf dan hier maar eens naar binnen. www.syntyche.nl
PsyDoN : psychische hulpverlening aan doven en slechthorenden - PsyDoN staat voor Psychische Hulpverlening aan Doven en Slechthorenden Noord West Nederland en Flevoland. PsyDoN werkt supra-regionaal en biedt ambulante specialistische hulp op het gebied van psychische, psychosociale en psychiatrische problematiek. www.psydon.nl
ReBio Oosterhout - ReBio is een landelijke organisatie die bestaat uit therapeuten, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers die hulp bieden bij hyperventilatie, angst en paniekstoornis, fobische klachten, dwangstoornissen, depressie, burn-out en stress. www.rebio.nl
Rechten van het kind - Kinderrechten website voor jongeren.
Rechtsbijstand nodig? Het Juridisch loket - We helpen iedereen die bij ons komt met een juridische vraag. Vaak krijgt u meteen antwoord. Is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat uw probleem wat ingewikkelder is? Dan verwijzen we u door naar de juiste instantie. Daarnaast signaleren we problemen en onhelderheden in wet -en regelgeving en proberen we deze te voorkomen of op te lossen. Zo dragen we bij aan een rechtvaardige maatschappij. www.juridischloket.nl
Red de Postbode! - Amper drie jaar na de dramatische overname van ABN AMRO dreigt Nederland met TNT opnieuw een economisch cruciaal bedrijf te verliezen. Volgens SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen is het slecht voor Nederland als postbedrijf TNT zijn post-divisie afsplitst en nog verder van de thuismarkt vervreemdt door toedoen van durfinvesteerders: hijgerige aandeelhouders die uitsluitend in korte termijn winst zijn geïnteresseerd. De SP wil dat de overheid een meerderheidsbelang in TNT neemt. www.reddepostbode.nl
Reddingsbrigade Nederland - De Reddingsbrigade spant zich, met al haar ter beschikking staande middelen, in voor het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in Nederland. Het landelijk bureau van de Reddingsbrigade (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen), vertegenwoordigt ruim 180 reddingsbrigades en zo'n 5.000 reddingsbrigadevrijwilligers als actieve hulpverleners in Nederland. www.reddingsbrigade.nl
Return to Sender - producten met een goed verhaal - Return to Sender zoekt naar bijzondere producten in de armste gebieden van de wereld. Producten met een goed verhaal. De winst vloeit terug naar de producten in minder ontwikkelde landen. returntosender.nl
Pagina 1 | Pagina 3