Startpagina rubrieken.com

Hulpverlening, hulporganisatie, hulp, goede doelen, fonds, slachtofferhulp,organisatie

0900 126 26 26 Steunpunt Huiselijk Geweld - De aanpak van huiselijk geweld (definitie) kan alleen effectief zijn als de verschillende organisaties die het aangaat, samenwerken. Die noodzaak tot samenwerking geldt voor de verschillende bestuurslagen (verticaal), maar nog meer voor de partners binnen gemeenten en regio's (horizontaal). www.huiselijkgeweld.nl
112 voor allen, allen voor 112! – Forum - Het HulpverleningsForum. www.hulpverleningsforum.nl
Actie Zwerfhonden - ActieZwerfhonden is een stichting die zich inzet voor de zwerf-en asielhonden in Turkije. www.actiezwerfhonden.nl/homepage
Addiction SolutionS Barneveld : Behandeling verslavingsproblemen - Het vergt moed om toe te geven dat je verslaafd bent, maar nog veel meer kracht en doorzettingsvermogen om de (drugs)verslaving te overwinnen. Pak alle hulp die je daarbij kunt krijgen met beide handen aan. SolutionS staat klaar om die hulp te bieden. www.addiction-solutions.nl
AED | Medizon de partner in AED-hulpverlening - Voor kleine ongevalletjes is er de verbanddoos, voor brand de poederblusser. Heel vanzelfsprekend. Maar wat doet u als een medewerker, een klant of een passant onverhoopt een hartstilstand krijgt? Voor dat geval is er nu de Automatische Externe Defibrillator (AED), het apparaat waarmee de kans op overleving na een hartcrisis spectaculair stijgt. De AED is eenvoudig te bedienen en werkt geheel automatisch: ook u kunt een leven redden met één druk op de knop. www.medizon.nl
Afasie Vereniging Nederland - Ieder mens gebruikt taal. Praten, het vinden van de juiste woorden, begrijpen, lezen, schrijven en gebaren maken zijn onderdelen van ons taalgebruik. Wanneer als gevolg van hersenletsel een of meer onderdelen van het taalgebruik niet meer goed functioneren, noemt men dat afasie. Afasie, A (= niet) fasie (= spreken) betekent dus dat iemand niet meer kan zeggen wat hij wil. Hij kan de taal niet meer gebruiken. Voor mensen met afasie, hun familie en voor mensen die via studie of beroep te maken hebben met afasie, is in 1977 de Afasie Vereniging Nederland (AVN) opgericht. Het doel van de AVN is het welzijn van mensen met afasie te bevorderen
Alcoholverslaving – Behandeling alcoholisme, hulp bij stoppen met drinken : U-Center, Epen - U-center is de eerste luxe privé-kliniek van Nederland, voor professionele behandeling en nazorg van mensen met een: Depressie – Verslaving (alcohol, drugs, medicatie, gokken) – Angsten – Burn-out – Trauma. www.u-center.nl/alcoholverslaving
American Red Cross - The American Red Cross helps keep people safe every day as well as in anemergency thanks to caring people who support our work in the community.Please support your local Red Cross. The American Red Cross launches anew toll-free national information, compassion and support hotline in responseto the terrorist attacks on the World Trade Center and the Pentagon
Amnesty International - Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten
Amref Flying Doctors - Naar een dokter gaan als je ziek bent is voor ons normaal. Op elke 300 Nederlanders is er een arts, dokter of specialist. In Oost Afrika is er slechts één dokter op 35.000 inwoners. Vele Afrikanen kunnen zich niet eens een dokter veroorloven
Anagram – psychische hulpverlening in Amsterdam - Anagram, psychische hulpverlening, is een therapeutische praktijk waar alternatieve en reguliere technieken naast elkaar worden gebruikt. Op deze site tevens een uitgebreide beschrijving van bloesem-remedies. www.anagrammatica.nl
Arbeidstrainingscentrum Instrument, Zwolle - Arbeidstrainingscentrum (ATC) Instrument biedt activiteiten gericht op arbeidstraining, scholing of zinvolle dagbesteding aan mensen met een psychosociaal of psychiatrisch probleem. www.atcinstrument.nl
Avant4u | Psychologische begeleiding - Avant4u biedt ambulante psychiatrische begeleiding in de thuissituatie. Ook kunnen wij psychologische behandelingen bieden (zoals RET of EMDR) ; eveneens in uw thuissituatie. Wij hebben geen wachttijden! Ons werkgebied is landelijk. www.avant4u.nl
Ayla, Tilburg : praktijk voor psychosociale hulpverlening en gestalttherapie - Bij Ayla werken twee hulpverleensters die ieder hun eigen specialismen hebben. Samen kunnen wij een groot gebied bestrijken. We willen dat hulp voor iedereen betaalbaar en op korte termijn bereikbaar is. www.ayla-hulpverlening.nl
Baby zonder Grenzen - Artsen zonder Grenzen Nederland - Doe mee aan Baby zonder Grenzen. Juist als je zwanger bent besef je hoe belangrijk medische zorg is. Helaas is dat niet overal vanzelfsprekend. Jij kunt helpen. Kom in actie en breng met jouw geluk ook geluk voor moeders en kinderen aan de andere kant van de wereld. Bijna elke dag helpen onze artsen, verloskundigen en vroedvrouwen al moeders bij de bevalling van hun kind. Willen we dit blijven doen of nog meer moeders en baby's kunnen helpen dan hebben we uw steun nodig! www.artsenzondergrenzen.nl/baby-zonder-grenzen.aspx
Belgische Hulporganisaties - Alle Belgische hulporganisaties met website, verzameld in 30 rubrieken.Laat je emailadres achter voor de nieuwsbrief
Bescherm de dieren - De Koningin Sophia-Vereeniging.nl tot Bescherming van Dieren behoort tot de oudste dierenbeschermingsorganisaties van Nederland en bestrijdt dierenleed al sinds 1867. Niet pas als het kwaad al is geschied, maar preventief door voorlichting te geven over het natuurlijke gedrag, de aanschaf, de opvoeding en de verzorging van huisdieren. De belangen van de dieren zelf, en niet die van hun eigenaren, staan daarbij voorop. www.sophia-vereeniging.nl
Brandweer - Welkom op de website van de brandweer
Brandweer & Hulpverlening Deventer - Informatieve site van het Korps Deventer met veel actueel nieuws foto's en andere informatie
Brandweer, politie & ambulance in actie Waalwijk - De brandweer van Waalwijk in actie! Nieuws, foto's, P2000 berichten, etc. /www.brandweer112.nl
Bureau Beroepsziekten FNV - Vroeger was ik een nummer, nu een nul. Ruim een jaar geleden is Bureau Beroepsziekten FNV opgericht op initiatief van FNV Bondgenoten en FNV Bouw. Eerste doel is om mensen met een beroepsziekte financieel schadeloos te stellen, door de werkgever aansprakelijk te stellen. Tweede doel is om werkgevers met zoveel mogelijk claims te confronteren en ze aan te zetten tot preventie. Een derde doel is om fatsoenlijke collectieve regelingen voor beroepszieken tot stand te brengen, zodat ze een juridische lijdensweg bespaard kan worden. We willen kennis over beroepsziekten vergroten en de (h)erkenning van beroepsziekten stimuleren. www.fnv.nl/publiek/lidmaatschap/bureau_beroepsziekten_fnv/
Cabrejou Foundation - Cabrejou Foundation is een kleinschalige privé-initiatief dat zich door middel van strategische projecten wil inzetten voor een verbetering van kwaliteit van leven. Vooralsnog op Sumba, Indonesië. Op de site is prachtig handgeweven weefwerk in de vorm van kussens te bestellen. www.cabrejou.nl
CBF-Keur Voor Goede Doelen - Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen van fondsenwervende instellingen. De bekendste beoordelingsvorm is het CBF-Keur voor goede doelen. Wanneer u dit kwaliteitszegel ziet afgebeeld op (bijvoorbeeld) een collectebus of brief, kunt u er als gever op vertrouwen dat er verantwoord met uw gift wordt omgegaan. www.cbf.nl
Centre for Safety and Development - Hulporganisaties lopen steeds vaker het risico om doelwit te worden van geweld en conflicten. Het CSD is een onafhankelijke NGO die, door middel van trainingen, advies en expertise, een veiligere werkomgeving wil realiseren voor uitgezonden personeel. www.centreforsafety.org
CHILD SURGERY – Viet Nam - Met onze site promoten en verantwoorden we ons werk. Wij helpen gehandicapte kinderen in Vietnam met operaties door Vietnamese artsen voor Vietnamese tarieven. We zoeken de meest kansloze kinderen op ver van de steden. We beschikken over een uitstekende tussenpersoon.
Chris - Chris biedt een luisterend oor en een helpende hand aan kinderen en tieners in nood. Ze kunnen altijd bij Chris terecht. Wat er ook met hen is! www.chris.nl
Christelijk Maatschappelijk Werk - Het Reformatorisch Maatschappelijk Werk biedt christelijke hulp bij problemen. We hebben allemaal wel eens problemen waar we zelf niet goed meer uit komen. U voelt zich somber en ziet het allemaal niet meer zo zitten… www.christelijkmaatschappelijkwerk.nl
ConPas – Contextuele Pastorale Hulpverlening - ConPas is een samenwerkingverband van hulpverleners op verschillende plaatsen in Nederland. ConPas verbindt professionele hulp met pastorale zorg. Naast individuele hulpverlening worden op verschillende plaatsen in Nederland cursussen gegeven, onder meer op het gebied van pastoraat en huwelijk. www.conpas.nl
Consumentenbond - De Consumentenbond is de vereniging in Nederland die opkomt voor de belangen van alle consumenten. Met als missie: consumenten in staat stellen beter en makkelijker keuzen te maken, met respect voor mens en milieu. www.consumentenbond.nl
Cordaid - Cordaid bundelt het werk van Bilance, Memisa, Mensen in Nood en Vastenaktieen vertegenwoordigt alle aspecten van ontwikkelingssamenwerking: noodhulp,structurele armoedebestrijding en de opbouw van gezondheidszorg inontwikkelingslanden
Cordaid Kinderstem – help kinderen in sloppenwijken - Kinderstem gaat uit van de kracht van de kinderen zelf. Want we willen niet alleen iets voor kinderen doen, maar samen met hen aan een betere toekomst werken. Daarom werkt Kinderstem wereldwijd samen met zo'n 100 lokale hulporganisaties. Om zoveel mogelijk kinderen in sloppenwijken te helpen, is veel geld nodig. www.cordaidkinderstem.nl
Cordaid Mensen in Nood - Sommige rampen voorkom je niet. Maar de impact van een ramp is vaak wel beheersbaar. Door direct te reageren met noodhulp en wederopbouw. www.cordaidmenseninnood.nl
Cross Your Borders – Leerproject ontwikkelingshulp voor havo/vwo leerlingen - Het Novib-project Cross Your Borders is een vakoverschrijdend onderwijsproject op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Het project laat leerlingen op een interactieve en uitdagende wijze achter de noodzaak van ontwikkelings-samenwerking komen
Databank Hulpverlening Jeugdigen - In de Databank Hulpverlening Jeugdigen vindt u eenvoudig en snel voorzieningen en organisaties op het terrein van hulp aan jeugdigen. U kunt op drie handige manieren de juiste instelling of organisatie selecteren. www.hulpverleningjeugdigen.nl
De 12 Landschappen - Met ruim 100.000 hectare vol natuur en landschap behoren de 12 Landschappen tot de grootste natuurbeheerders van Nederland. 12 Particuliere natuurbeschermingsorganisaties, in elke provincie één. Ieder met een eigen karakter, maar allemaal met hetzelfde doel: het beschermen van natuur, landschap en cultureel erfgoed bij u in de buurt. www.de12landschappen.nl
De Geschillencommissie - De Geschillencommissie faciliteert de geschillencommissies van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB). Iedereen is met de regelmaat van de klok consument: bij het kopen van producten (nieuw bankstel, computer etc.) en bij het afnemen van diensten (vakantiereis, reparatie van auto etc.). Meestal gaat alles goed. Een enkele keer niet: het product deugt niet of de reparatie pakt duurder uit dan was afgesproken. www.degeschillencommissie.nl
De Hoop – Evangelische verslavingszorg en hulpverlening - Evangelische verslavingszorg en hulpverlening. De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Op de website informatie over verslaving, verslavende middelen en hulpverlening. www.dehoop.org
De Johanniter Orde in Nederland - De Johanniter Orde is een Ridderlijke Orde met een protestants-christelijke grondslag. Het doel van de Orde is het helpen van mensen die het in onze samenleving op welke manier dan ook moeilijk hebben, zonder aanzien des persoons. Dat kunnen bejaarden of zieken zijn, maar ook dak- en thuislozen, verslaafden of mensen die door een andere oorzaak ondersteuning nodig hebben. www.johanniter.nl
De Kindertelefoon 0800-0432 - Wil je wat weten over bijvoorbeeld alleen zijn, verliefdheid, ruzie, seks, je rechten en plichten? De Kindertelefoon is een organisatie met hele grote groep vrijwilligers die het belangrijk vinden dat er een plek is waar kinderen en jongeren hun verhaal kwijt kunnen. De vrijwilligers werken op verschillende plaatsen in Nederland vanachter de telefoon of chat.
De Nationale Goede Doelen Test - Er zijn 12.000 goede doelen in Nederland. Wie geef je wat? Ontdek welk goed doel het beste bij jou past. Doe nu de test! www.goededoelentest.nl
De Nationale ombudsman - In onze samenleving voert de overheid veel taken uit. Iedereen heeft daar mee te maken. Vaak verloopt het contact goed, maar niet altijd. Uw klacht daarover vindt bij de overheidsinstantie zelf soms geen gehoor. Dan kunt u de Nationale ombudsman inschakelen: een onpartijdig en onafhankelijk instituut. De Nationale ombudsman heeft een open oor voor klachten van burgers, maar luistert net zo goed naar de overheid. Zo wordt aan beide partijen recht gedaan. Daar wordt de burger beter van en de overheid ook. www.nationaleombudsman.nl
De Rijdende Rechter - In het TV programma 'De Rijdende Rechter' kunnen mensen een probleem ofconflict voorleggen aan een rechter die daarover een bindend advies geeft
Depressiecentrum : informatie over preventie, diagnostiek en behandeling van depressies - Het Depressie Centrum zet zich in voor mensen met een depressie en hun naasten. Het centrum wil iedereen die met depressies te maken heeft zo goed mogelijk informeren over preventie, diagnostiek en behandeling van depressies. Fonds Psychische Gezondheid Utrecht. www.psychischegezondheid.nl/depressiecentrum
Different Nederland, Amsterdam - Tweeëndertig jaar geleden begon Different hulpverlening te bieden aan mensen met een homoseksuele gerichtheid. De afgelopen jaren kloppen steeds meer mensen die te maken hebben met seksverslaving bij Different aan. Different staat voor een luisterend oor en deskundige hulp. www.totheildesvolks.nl/different/home.html
Dokters van de Wereld – Help mensen die de wereld beetje bij beetje vergeet - Dokters van de Wereld is de Nederlandse tak van de internationale humanitaire hulporganisatie Médecins du Monde. Dokters van de Wereld is sinds 1980 wereldwijd actief op het gebied van humanitaire hulpverlening. Zonder onderscheid ten aanzien van religie, ras of politieke voorkeur verleent Dokters van de Wereld ondersteuning aan de meest kwetsbare mensen en bevolkingsgroepen. www.doktersvandewereld.org/home
Dorcas Hulp Nederland - Dorcas is een christelijke hulporganisatie die actief is in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Dorcas werkt bij voorkeur samen met lokale partners, zoals plaatselijke kerken of organisaties, om te zorgen voor armen en onderdrukten
Dorcas Hulp Nederland - Dorcas is een internationale hulporganisatie die actief is in Oost-Europa en Afrika. Dorcas werkt bij voorkeur samen met lokale partners, zoals plaatselijke kerken of organisaties. Dorcas geeft via lokale partners vier soorten hulp. www.dorcas.nl
Drankjewel.nl : Wanneer wordt drinken een probleem? - Kinderen van ouders met alcoholproblemen lopen meestal niet met hun vragen en problemen te koop. Vaak hebben zij die wel. Drankjewel.nl wil jongeren en volwassenen van ouders met alcoholproblemen daarom zo goed mogelijk informeren. www.drankjewel.nl
Eerwraak en eergerelateerd geweld - De afgelopen jaren zijn meerdere vrouwen en meisjes in Nederland vermoord vanwege eerwraak. Ook enkele mannen werden slachtoffer van eerwraak. Ze zijn vermoord omdat zij de familie-eer zouden hebben geschonden. www.eerwraak.info
EHBO Diensten Nederland – Verstand van hulpverlening - EHBO Diensten Nederland uw partner voor professionele hulpverlening bij evenementen, congressen, festiviteiten, calamiteiten, bedrijfsdagen en medische artikelen. www.ehbo-diensten.nl
EuroCross International - EuroCross International is een nationaal en internationaal opererende Alarmcentrale en Customer Support organisatie. Opdrachtgevers zijn verzekeraars en andere bedrijven in Nederland en tal van andere landen wereldwijd
Familiehuis Daniel den Hoed – Rotterdam - Het huis is speciaal gebouwd om onderdak te bieden aan familieleden van patiënten, en aan patiënten van het Erasmus MC-Daniel den Hoed te Rotterdam. U kunt nu het Familiehuis steunen met de aankoop van een unieke zeefdruk
Ficca - vecht tegen kanker bij honden - Op 28 juni hebben wij, Domenica, Charlotte en Wilma getekend bij de notaris om de strijd aan te gaan tegen kanker bij honden. Uit een spontaan initiatief van Domenica op het Nederlandse flatcoat retriever forum is het idee om een Stichting op te richten ontstaan. Want we willen niet alleen voor de flatcoated retriever strijden, maar voor alle honden rassen! Steun ons in deze strijd. www.ficca.nl
Freedom In Christ, Zeist | Evangelisatie door acties, zendingswerk en jongerenwerk - Stichting Freedom In Christ zet zich in voor kansarme kinderen in Indonesië. Door ze te helpen aan een vaste slaapplaats, eten en scholing willen wij ze een kans geven een betere toekomst te hebben. www.freedominchrist.nl
GHOR Groningen - GHOR Groningen draagt zorg voor een optimale organisatie van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen in de provincie Groningen. Wanneer er ergens in de provincie Groningen een ramp of groot ongeval gebeurt, moeten de slachtoffers zo goed en zo snel mogelijk geholpen worden. ggd.groningen.nl/risicos-rampen/ghor
Goede Doel Stichting SALEK. Onderwijs voor elk kind – Giro 1977596 - Wij bouwen scholen en verzorgen onderwijsfaciliteiten in de armste gebieden van Afrika teneinde kinderen een eerlijke kans op een goede toekomst te geven. Help ons het millenniumdoel voor 2015 te verwezenlijken waarin ieder kind degelijk onderwijs krijgt! salek.nl
Goede Doelen - Goededoelen.nl is een initiatief van de VFI, brancheorganisatie van erkende goede doelen
Goededoelenkaartje.nl : echte kaarten maken en versturen - Via Goededoelenkaartje.nl online echte kaarten versturen. Via deze website ontwerp en verstuur je echte kaarten. 1 euro per kaartje gaat naar het goede doel van jouw keuze. www.goededoelenkaartje.nl
Gokhulpverlening : hulp voor gokverslaafden - Informatie over gokken, verslaving en hulpverlening. Met forum, poll, tip van de dag en chat. Er zijn kansspelen waarbij je de kans loopt, jezelf te verliezen in het spel. Voor veel mensen betekent gokken (te) veel geld en tijd verspelen. www.gokhulpverlening.nl
Good Bears of the World – Nederland - Good Bears of the World schenkt teddyberen aan kinderen in noodsituaties. Na een ongeluk, ziekenhuisopname of ramp biedt de Good Bear meteen troost, houvast en afleiding. Artsen en psychiaters hebben aangetoond dat deze directe vorm van troost kinderen helpt hun angstige ervaringen sneller te verwerken. En hulpverleners kunnen hun werk beter doen als het kind rustig is. Stichting Good Bears of the World-Nederland is volledig afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven. Help kinderen in nood! Jos Brink, beschermheer van Good Bears of the World-Nederland, startte de projecten voor kinderen met aids en kanker in het Utrechtse Wilhelminaziekenhuis
Harm Renkema – Praktijk voor hulpverlening en coaching, Stiens - Soms is het goed om met iemand van gedachten te wisselen en je gevoelens te uiten, dat er iemand met je meeloopt terwijl jij jouw route en doel bepaald, dat er iemand is die met jou de tijd neemt om aan bepaalde zaken te werken. www.harmrenkema.nl
Hartstichting – Reanimatie Partners - Heeft u er wel eens bij stil gestaan dat elke week zo'n 300 mensen in ons land buiten het ziekenhuis worden getroffen door een hartstilstand? En dat er bij een plotselinge hartstilstand acuut levensgevaar bestaat als in de eerste 6 minuten niet wordt ingegrepen door omstanders? Reanimatie kan iemands leven redden. www.reanimatiepartner.nl
HdS – Christelijke organisatie voor Zorg en Welzijn - De HdS is een christelijke organisatie voor zorg en welzijn waar ruim 180 deskundige medewerkers garant staan voor betrouwbaarheid en kwaliteit. Al sinds 1950 draagt zij zorg voor professionele zorg, bestaande uit diverse vormen van Thuiszorg en Hulpverlening. www.hds.nl
helpwanted.nl : Meldpagina voor jongeren - De jongerensite helpwanted.nl is een onderdeel van het Meldpunt Kinderporno op Internet. Als je seksuele dingen tegenkomt op internet waar je je ongemakkelijk bij voelt of als je zelf wordt lastgevallen op internet kan je dit bij ons melden. Je melding komt terecht bij het Team van Helpwanted. Wij helpen je verder door je te adviseren of door te verwijzen. www.helpwanted.nl
Henry Rinket, praktijk voor christelijke hulpverlening in Eelde-Paterswolde - De praktijk "Henry Rinket" is een vrijgevestigde praktijk voor pastorale/ psychosociale therapie. Mijn praktijk kan worden geraadpleegd wanneer de zelfredzaamheid van mensen wordt aangetast door psychosociale problemen. Zij richt zich op welzijnsproblematieken die mensen nog net niet ziek maken maar hun gezondheid wel aantasten of ondermijnen. www.henryrinket.nl
Pagina 2 | Pagina 3