Startpagina rubrieken.com

Jeugdvereniging – oudervereniging

Adoptie oudervereniging LAVA, Zeist – Goed thuis in adoptie - Bij LAVA kunt u als adoptieouder(s) terecht met uw kleine en grote vragen over adoptie.LAVA kan u die extra steun en aandacht bieden die u juist zo nodig heeft. www.adoptie.com
Algemene Landelijke Vereniging De Knoop - De Knoop is een algemene landelijke vereniging voor hechtingsstoornissen / Geen-Bodem-Syndroom (GBS). De Gordiaanse Knoop doorhakken heeft een figuurlijke betekenis: een moeilijke beslissing nemen, zonder te weten of het de juiste beslissing is. www.deknoop.org
de Courank – wellicht de leukste krant van Nederland - Deze digitale versie van 'de Courank' is een uitgave van de Hervormde Jeugdvereniging 'de Rank' uit Zegveld
De Hoeksteen Community - Jeugdvereniging "De Hoeksteen" uit Rotterdam (Rotterdam-zuid) is een actieve, bruisende Jeugdvereniging uitgaande van de Maranathakerk. Kom gerust eens kijken op een avond van onze Jeugdvereniging: de agenda vind je op de website
Diyalog 's-Hertogenbosch : Turkse Jongeren Vereniging - Diyalog betekend in het Turks; Dialoog. Wij als vereniging willen dialoog met elkaar, met jongeren, met instellingen, met andere verenigingen, met jullie, met de hele wereld! www.diyalog.nl
Jeugd Klimvereniging Cocon - Jeugd klimvereniging Cocon geeft sportklimtrainingen aan jeugd en jongeren van 8 tot en met 18 jaar in Den Haag en in Breda
Jeugdvereniging 'Daniël' - Jeugdvereniging 'Daniël', verbonden met de Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp
Jeugdvereniging Don Bosco Spaarndam - Een leuke en actieve vereniging voor de jeugd van 5 tot en met 17 jaar. Voor elke leeftijdsgroep bieden wij wekelijks spannende, uitdagende en eigentijdse activiteiten in ons clubhuis "de Bunker".
Jong Nederland Zeilberg - Jeugdvereniging voor de jeugd uit Zeilberg tussen de 4 en 22 jaar
Jongerensociëteit De Duiventil Purmerend - In de Duiventil kan je sinds 1976 onder het genot van een biertje of een ander drankje lekker bijkletsen met je vrienden of een babbeltje maken met andere gezellige geesten. Er kan een potje pool gelegd worden, er is een flipperkast aanwezig en er kan een potje 'gebakt' (tafelvoetbal) worden. www.duiventil.nl
Landelijk Bureau Jong Nederland - Jong Nederland is een landelijke jeugd- en jongerenorganisatie, die jonge mensen de ruimte geeft die ze nodig hebben. Jong Nederland wil iedereen van 4 tot 18 jaar in hun vrije tijd de mogelijkheid bieden om te spelen, voor ontspanning en ontplooiing. www.jongnederland.nl
Landelijke Oudervereniging Balans – Vereniging Balans - Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, zoals ADHD, dyslexie, PDD-NOS, NLD, dyscalculie, dyspraxie en MCDD. Balans maakt informatie over deze stoornissen toegankelijk en is op landelijk en regionaal niveau actief in belangenbehartiging en heeft een wijdvertakte organisatie van lotgenoten-contactgroepen. www.balansdigitaal.nl
Landelijke Patiënten- en Oudervereniging voor Schedel- en/of Aangezichtsafwijkingen - Bij de geboorte van een kind voelen ouders zich enorm gelukkig, maar dan blijkt het gezicht van hun kind er anders uit te zien dan zij hadden gehoopt en verwacht. Allerlei, vaak tegenstrijdige emoties overvallen de ouders: geluk, verdriet, boosheid, schaamte en zorgen voor de toekomst. www.laposa.nl
LOBO – Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs - De Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag (LOBO) is de algemene vereniging voor ouders in het onderwijs. De LOBO behartigt de belangen van ouders met kinderen in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs door ondersteuning, informatievoorziening, scholing en advisering. www.lobo.nl
NJRS – Nederlandse Jeugdvereniging voor Ruimtevaart en Sterrenkunde - Wij zijn een enthousiaste vereniging voor iedereen tussen de 8 en 110 jaar en die van Ruimtevaart en Sterrenkunde houdt! Het maakt niet uit waar ter wereld je ook woont; iedereen kan lid worden
NKO, Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders - De NKO is een landelijke belangenvereniging voor ouders in het katholiek en interconfessioneel onderwijs. De NKO zet zich in voor ouders van schoolgaande kinderen. Ouders zijn namelijk erg belangrijk voor goed onderwijs. www.nko.nl
NVA Utrecht Oudervereniging Autisme - NVA afdeling Utrecht, Oudervereniging Autisme of autistische handicap en aan Autisme verwante contactstoornis, afdeling Utrecht van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. www.nva-utrecht.nl
Open Hervormd Jeugdwerk Genemuiden - de vernieuwde website van het Open Hervormd Jeugdwerk Genemuiden
OuderVereniging Candea College Duiven - De Oudervereniging vertegenwoordigt ouders/verzorgers van leerlingen van het Candea College. De oudervereniging houdt zich bezig met belangenbehartiging, maar vervult als advies-en overlegorgaan zeker ook een brugfunctie tussen school en ouders. www.ovcandea.nl
Oudervereniging Sancta Maria - Het Sancta Maria hecht zeer aan een goede en open relatie met de ouders/verzorgers van de leerlingen. De oudervereniging is er voor alle ouders en heeft als doel om een bijdrage te leveren aan een optimale leer- en leefomgeving voor de kinderen. www.ouderverenigingsanctamaria.nl
Pharos Nederland - Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Met ongeveer 2000 leden is Pharos de grootste landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen. www.pharosnl.nl
Ranonkel... de gezelligste, leukste en creatiefste jeugdvereniging van Oude Wetering - De kern van onze activiteiten bestaat uit anderhalf uur club per week per groep. Buiten deze vaste clubtijden worden er diverse andere activiteiten ondernomen welke veelal in de vakanties plaatsvinden
Stichting Jongeren Sociëteit Steyl - De Jongeren Sociëteit Steyl (J.S.S.) organiseert, met een club van 40 enthousiaste vrijwilligers, activiteiten voor de jeugd van Steyl en omringende plaatsen. De leeftijdscategorie waarvoor de activiteiten worden georganiseerd is 10 t/m 14 jaar. www.jsssteyl.nl
VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties) - Binnen de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties)werken op dit moment 54 ouder- en patiëntenorganisaties samen op het beleidsterrein van de zeldzame aandoeningen, genetica (community genetics) en medische biotechnologie. www.vsop.nl