Startpagina rubrieken.com

Museum, musea, museums, historisch, kunst, Anne Frank Huis, Frans Hals

Huiskamer Museum, Aalsmeer - de Mokum Collectie - De Mokum Collectie omvat een groot aantal schilderijen van inmiddels bekende kunstenaars. Verzameld door Dieuwke Bakker (1935-1984) stichtster van Galerie Mokum in 1962. www.huiskamermuseum.nl
ABC Architectuurcentrum Haarlem - Het ABC Architectuurcentrum heeft als doel het bevorderen van de belangstelling voor de gebouwde omgeving in Haarlem en omstreken. Het ABC organiseert exposities, lezingen, symposia en discussies over interieur, architectuur, stedenbouw, landschap en alle kunstvormen die daarmee samenhangen.
Aboriginal Art Museum Utrecht - Liefhebbers van Aboriginal kunst richtten in 1999 een stichting op, die aan de basis stond van het huidige Aboriginal Art Museum. Het museum is in maart 2001 geopend. Het bestuur van de stichting bestaat uit zes betrokken personen; voorzitter is Hans Sondaal, voormalig Nederlands Ambassadeur in Australië. www.aamu.nl
AFRIKA MUSEUM Berg en Dal bij Nijmegen - In het Binnenmuseum zijn kunst- en gebruiksvoorwerpen op fraaie wijzetentoongesteld. Zij geven een beeld van de rijke traditie en cultuur vanverschillende bevolkingsgroepen in Afrika. Het Afrika Museum ligt in de mooie bossen bij Nijmegen. Als u het museumnadert, ziet u al de bijzondere paalwoningen op het water. Deze woningen staanin het Buitenmuseum waar nog meer vormen van Afrikaanse architectuur te zienzijn. Zo loopt u over een uitgebreid Ghanees woonerf, langs een woonerf uitLesotho, door een dorp uit Mali en een kampement van de Pygmeeën
Allard Pierson Museum, Amsterdam - Allard Pierson Museum toont een veelzijdige verzameling oudheden uit de oude beschavingen van Egypte, Nabije Oosten, Cyprus, Griekenland, Etrurië en de Romeinse wereld. cf.uba.uva.nl/apm
Anne Frank House - In het centrum van Amsterdam staat het Anne Frank Huis: de onderduikplaats waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog haar bekende dagboek schreef. Het originele dagboek maakt deel uit van de permanente tentoonstelling in het museum. www.annefrank.org
Armando Museum Amersfoort - expositie-, kennis- en documentatiecentrum van en over het werk van Armando. Wisselende tentoonstellingen met regelmatig werk van andere kunstenaars.
Arnhems Oorlogs Museum 40-45 te Schaarsbergen – Arnhem - In het Arnhems Oorlogsmuseum '40 – '45 is een grote collectie wapens, uniformen en vele voorwerpen te zien die een beeld geven van het dagelijkse leven in die tijd. Het museum geeft behalve een algemeen overzicht, vooral een zo nauwkeurig mogelijk beeld van wat er zich allemaal in Arnhem en omgeving tijdens de oorlogsjaren heeft afgespeeld.
Artis – Amsterdam - Een overzicht over praktische zaken als openingstijden, tarieven, bereikbaarheid en hoe je een gezellig en/of leerzaam dagje Artis regelt
Bataviawerf Lelystad – Nationaal Scheepshistorisch Centrum - De Bataviawerf vormt een cultuurtoeristische attractie van hoog niveau.Nergens ter wereld staat u zo dicht bij de scheepsbouw van deNederlandse Gouden Eeuw als hier.
Beelden aan Zee, Scheveningen - Zeegezichten hebben schilders en schrijvers door de eeuwen geïnspireerd. Het museum BEELDEN AAN ZEE ligt aan de Boulevard in Scheveningen. In 1826 bouwde koning Willem I op deze plek een paviljoen, waar zijn wat zwakke echtgenote, koningin Wilhelmina, rust en frisse lucht zou vinden. Rondom dit paviljoen ligt nu BEELDEN AAN ZEE voor de bewoner en bezoeker van Scheveningen, die voor even het vertier van de Boulevard wil ruilen voor stilte en rustige aandacht. www.beeldenaanzee.nl
Belasting- en Douanemuseum Rotterdam - Het Belasting & Douane Museum is de Schatkist van het Rijk. Geen geld en juwelen, maar een juweel van een collectie over opstand, smokkel, douane en belastingen. www.belasting-douanemus.nl
Biermuseum De Boom Alkmaar - Biermuseum De Boom is één van de weinige plaatsen in Nederland waar de bezoeker aan de hand van historische mout- en brouwapparatuur presentatie krijgt van het maken van bier.
Bonnefanten Museum Maastricht - Het Bonnefantenmuseum is het museum voor oude en hedendaagse kunst van Limburg. Het museum is gehuisvest in het door de Italiaanse architect Aldo Rossi ontworpen gebouw dat met de Cupola aan de Maas een van de beeldbepalers van Maastricht is
Boomkwekerijmuseum Boskoop - Het Boomkwekerijmuseum geeft u een beeld van de geschiedenis van de Boomkwekerij. Het museum bestaat uit verschillende gebouwen en een museumkwekerij ingericht anno 1900-1910. www.boomkwekerijmuseum.nl
Breda's museum - Breda's Museum exposeert kunst en geschiedenis van Breda en omgeving. De gevarieerde verzameling staat garant voor een afwisselend programma van tentoonstellingen
Bredius Museum Den Haag - In 1922 verliet Abraham Bredius Nederland om in Monaco te gaan wonen. Zijn huis op de Prinsegracht nr.6 in Den Haag, waar hij sinds 1895 woonde, verkocht hij aan de gemeente. Tegelijkertijd gaf hij zijn kunstcollectie in bruikleen aan de gemeente met de belofte dat hij deze aan hen zou nalaten bij zijn overlijden. Als voorschot gaf hij reeds 'De sater en de boer' van Jan Steen ten geschenke. Op dat moment ontstond het 'Bredius Museum'. Bij zijn dood in 1946 werd de gemeente Den Haag eigenaar van de collectie.
Brouws Museum - Het Brouws Museum in Brouwershaven (Zeeland) toont een interessantehistorisch-maritieme collectie. De collectie omvat tal van voorwerpen die eertijdshet leven op zee en in de haven kenmerkten.De smalstad Brouwershaven op het meest noordelijk gelegen Zeeuwse eilandSchouwen-Duiveland blikt terug op een rijke maritieme geschiedenis. Enerzijdsals haven voor de overslag van goederen, anderzijds als thuishaven voor vissers.Toch waren het niet alleen koophandel en visserij die het havenbeeld bepaalden.Zeker niet in de periode 1838 – 1870 toen de stad Brouwershaven als gevolgvan de verzanding van zeegaten de taak van het toen onbereikbaar gewordenRotterdam overnam. The Brouws Museum shows every aspect of the relationship Brouwershavenmaintained with the shipping industry. This is accomplished by means of authenticship models, interesting maritime paintings, topographical maps, navigationalcharts, engravings, and so on
Centraal Museum Utrecht - Het Centraal Museum in Utrecht bestaat sinds 1838 en is daarmee het oudste stedelijk museum in Nederland. Het bezit een rijke en gevarieerde verzameling oude, moderne en toegepaste kunst en mode en stadsgeschiedenis. Het Centraal Museum bezit verder de grootste collectie Rietveld-ontwerpen in de wereld en beheert het Dick Bruna huis, en Landhuis Oud- Amelisweerd. De collectie omvat ruim 47.000 stukken. centraalmuseum.nl
Centrum kunstlicht in de kunst te Eindhoven - Museum voor lichtkunst en lichteffecten. Stichting Lichteffecten in Schilderkunst en Sculptuur, Eindhoven. Centrum Kunstlicht in de Kunst toont werken van internationaal gerenommeerde kunstenaars die zich laten inspireren door kunstlicht.
Centrum voor Oude Kunst 't Vliegend Peert – Museum Zotte Kunstkabinet, Mechelen - Het Museum Zotte Kunstkabinet toont originele schilderijen uit de zestiende eeuw als Jeroen Bosch, Pieter Bruegel en hun navolgers. De bezoeker ontmoet op zijn rondgang veel rare mensen en monstertjes. Het Centrum voor Oude Kunst 't Vliegend Peert is een onderzoeksinstituut dat zich richt op de studie van de schilderkunst van de Zuidelijke Nederlanden tussen 1500 en 1650 met een focus op de satirisch-moraliserende thematiek
Cobra Museum Amstelveen - Het museumgebouw is ontworpen door Wim Quist. Architect Quist ontwierp eeningetogen, functioneel museum als 'entree' naar het luxe en gezellige winkelgebiedvan Amstelveen.Het Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen richt zich op de modernekunst vanaf 1945. Er wordt een belangrijk accent gelegd op de internationalekunstbeweging Cobra.Daarnaast vinden exposities van hedendaagse kunst plaats. Presentations of art from the Cobra movement, varying in composition or theme,are permanently held in the Museum. Not only works from the Museum'scollection, but also works from other important museum and private collectionsare shown on a regular basis
CODA Museum voor geschiedenis en voor moderne en hedendaagse kunst - CODA Museum in Apeldoorn is een museum voor moderne kunst en streekhistorie. Als museum voor moderne kunst zijn we vooral gericht op sieraden en papierkunst. Voor streekhistorie kunt u terecht bij de vaste tentoonstelling 'Woudreuzen en Fluisterheggen' en wisselende exposities.
Collectie '40-'45 Beekbergen : Oorlogsmuseum - Een klein gratis museum, met een unieke collectie voorwerpen en documenten uit WOII, vooral kleine items, zoals brieven, boeken, foto's en andere persoonlijke bezittingen. Vooral de verhalen staan centraal. www.collectie4045.nl
Comeniusmuseum Naarden - Het is 350 jaar geleden dat Comenius in Amsterdam zijn didactische werk 'Opera Didactica Omnia' uitbracht. Tachtig jaar geleden werd in Naarden, waar hij begraven ligt, het Comenius Museum geopend. Zeventig jaar geleden is rond zijn graf het Comenius Mausoleum geopend, ingericht door Tsjechische kunstenaars. Vijftig jaar geleden schonk de Tsjechische regering ter nagedachtenis aan de grote zoon des vaderlands het bronzen standbeeld dat tegenwoordig bij de Grote Kerk staat. www.comeniusmuseum.nl
Cuypershuis: Gemeente Roermond | Architect/ontwerper Pierre Cuypers (1827-1921) - Het Cuypershuis laat de bezoeker het leven en werk van de Roermondse architect/ontwerper Pierre Cuypers beleven. In die lijn wordt de bezoeker ook verrast met actuele interieurontwerpers en hun werkwijze. De collectie bevat onder andere werk van de Roermondse kunstenaars Pierre Cuypers, Henry Luyten en Joep Nicolas. www.cuypershuisroermond.nl
DAF-Museum Eindhoven - Op de eerste verdieping van het DAF Museum is door conservator en bestuurslid van de Stichting Vrienden van het DAF Museum, Hans Staals een blijvend overzicht van de geschiedenis van DAF in beeld gebracht.
De Burcht – Nationaal Vakbonds Museum Amsterdam - Een burgt van den arbeid! Zwaar op elkander getast liggen de roode reuzenmoppen, waaruit de vesting is opgebouwd. Men ziet het ze aan: ze zijn voor de eeuwigheid; ze getuigen van onwrikbare, harde kracht, van vasthoudendheid en ernst. En boven, hoog boven is de burgt gekroond met kanteelen, waarvan de geduchte vormen verborgen zijn achter sierlijke uitschulpingen. Symbool van eenheid rijst de toren daaruit, vierkant-geweldig boven den ingang… www.deburcht.org
De Hallen Haarlem - De Hallen, de tentoonstellingsdependances van het Frans Hals Museum aan de Grote Markt, bestaan uit de Verweyhal en de Vleeshal. In De Hallen zijn tentoonstellingen eigentijdse kunst te zien. Ook wordt er regelmatig een keuze uit de rijke verzameling klassiek-moderne kunst van het Frans Hals Museum getoond. www.dehallenhaarlem.nl
De Nieuwe Kerk Amsterdam - De Nieuwe Kerk in Amsterdam is beroemd vanwege haar spraakmakendetentoonstellingen. Met bijna een half miljoen bezoekers in 1998 is de kerk een vande drie best bezochte tentoonstellingslocaties in Nederland. De grote expositiesover schatten uit andere landen, culturen en godsdiensten zijn bij velen een begripThe Nieuwe Kerk is famous for its beautiful exhibitions. In 1998 it had almost halfa million visitors, making it one of the top three most popular exhibition locations inthe Netherlands. The Nieuwe Kerk has become famous for its exhibitionspresenting the cultural treasures of distant lands, or revealing the religious beliefs ofother civilizations
Dordrechts Museum - Het Dordrechts Museum, opgericht in 1842, is een van de oudste musea van ons land. In anderhalve eeuw is een collectie opgebouwd die ruim 400 jaar Nederlandse schilderkunst omvat: van meesters uit de Gouden Eeuw tot kunst van vandaag. Een verzameling die nog steeds groeit. En die het uitgangspunt is voor een afwisselend tentoonstellings- en activiteitenprogramma.
Draaiorgelmuseum Assen - Kom genieten van muziek uit grootmoeders tijd gepresenteerd door de draaiorgels uit de collectie. De toegang is gratis. Het Asser Draaiorgelmuseum heeft in de loop van jaren een internationale reputatie opgebouwd. Vele buitenlandse gasten bezochten ons unieke museum.
Drents Museum Assen - Het gebouw staat op een plek met een rijk verleden. In de Middeleeuwen stond op de plaats waar nu het museum staat het Cisterciënzer nonnenklooster Mariënkamp. Jaarlijks trekt het museum tussen de 80.000 en 100.000 bezoekers vanuit alle windstreken. www.drentsmuseum.nl
Dutch Museum Shop - Dutch Painters in the Dutch Museum Shop. Van Gogh, Rembrandt and Vermeershopping: Shop for posters, sealed, framed and more. Worldwide delivery andsecure online shopping
Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen Boom (be) - Uit de strijd voor het behoud en de restauratie van de steenbakkerij Frateur, groeide het oorspronkelijke plan om verschillende waardevolle sites met elkaar te gaan verbinden binnen het concept Ecomuseum Rupelstreek. Het geheel moest een actief openluchtmuseum worden, waar authentieke gebouwen in hun oorspronkelijke omgeving staan. www.emabb.be
Erfgoed Delft en Omstreken - Stedelijk Museum Het Prinsenhof – Voormalig klooster en verblijfplaats van Willem van Oranje, Museum Nusantara – Museum over de 400 jaar oude geschiedenis van Nederland en Indonesië, Museum Lambert van Meerten – Grachtenpand in neo-renaissancestijl met monumentale hal en stijlkamers, Collectie-Delft.nl – beheer van het erfgoed van Delft en Winkeltje Kouwenhoven – Nostalgische museumwinkel rond 1900 met producten uit grootmoeders tijd. www.erfgoed-delft.nl
Escher in het Paleis - Escher is anders!!! Op de mooiste plek van Den Haag, op de kop van het Lange Voorhout, staat een schitterend klein achttiende eeuws paleisje dat tegenwoordig gewijd is aan het werk van M.C. Escher (1898-1972). De Nederlandse graficus die water omhoog laat stromen, vogels in vissen verandert en handen elkaar laat tekenen!
eXplorion – science center, Heerlen - In eXplorion is een mooie expositie te zien van Space Art schilderijen van Ed van der Padt (Alblasserdam). www.explorion.nl
Foam_Fotografiemuseum Amsterdam - Foam is dé plek in Amsterdam voor fotografie in al haar gedaanten: van documentaire tot mode, van eigentijds tot historisch. Een museum met een internationale allure. Naast grote tentoonstellingen waarin het werk van (wereld)beroemde fotografen gepresenteerd wordt, toont Foam ook jong talent in kleinere, snel wisselende exposities. www.foam.nl
Frans Hals Museum Haarlem - Het Frans Hals Museum geniet internationale bekendheid als museum van de Gouden Eeuw. Honderden schilderijen en producten van kunstnijverheid zijn in wisselende opstellingen te zien in een schilderachtig 17de-eeuws gebouw aan het Groot Heiligland: de sfeer van toen is er nog voelbaar. www.franshalsmuseum.nl
Fries Scheepvaart Museum, Sneek - Het Fries Scheepvaart Museum is een veelzijdig museum over de historie van de Friese scheepvaart van de 17de tot de 20ste eeuw. Behalve veel van de Friese scheepvaart en scheepsbouw geeft het museum een beeld van de watersport uit de 19de en 20ste eeuw en van de woon- en leefcultuur van kooplieden en schippers uit Sneek en de Friese Zuidwesthoek
Gemeente Dordrecht: Musea - Het Dordrechts Museum is een kunstmuseum – een van de oudste in Nederland -met een rijke verzameling en een gevarieerd tentoonstellingsprogramma.Op deze site vindt u algemene informatie over het museum en daarnaast informatieover de collectie en actuele tentoonstellingen.Bezoekerscentrum de Hollandse Biesbosch. Natuur- en recreatiegebied in deHollandse Biesbosch. In het Bezoekerscentrum is alle informatie te krijgen, onderandere over de verhuur van fietsen en boten. Bovendien een permanentetentoonstelling over de Biesbosch. En verder:Dordts Archeologisch Centrum,. Koetshuis Weizigt, Museum 1940-1945, Museum mr. Simon van Gijn, Nationaal Landschapskundig Museum, Lips Slotenmuseum, De Proefkamer, Bonsaituin, 't Hof/Statenzaal,Griendmuseumpad Kikvorsch of Otter
Gemeente Hengelo, Musea en Exposities - Historisch museum "Oald Hengel" Hengelo heeft een historisch museum dat te vinden is aan de Beekstraat in hetstadscentrum. In de meer dan honderd jaar oude patriciërswoning in het hartjevan Hengelo herleeft de historie.Dit oorspronkelijke winkelwoonhuis dat in 1881 werd verbouwd tot herenhuiswaarin thans het museum is gevestigd, biedt u een blik in het leven van toen.Op de bovenverdieping is een winkeltje ingericht, dat u een doorsnee laat zienvan wat er zoal bij de kruidenier, de bakker en in de tabakswinkel te koop was. Techniek Museum HEIM laat zien hoe de industrie in Hengelo er vroeger uit zagen met welke machines er gewerkt werd. Wel eens een draaiende stoommachinegezien of een oude dieselmotor?In de oude werkplaats zie je de allereerste gereedschapsmachines waardoor hetmaken van dingen veel sneller ging dan met de hand. Sleutel- en SlotenmuseumHet museum heeft een collectie van meer dan 1.000 sloten en sleutels vanaf deeerste eeuw en geeft een duidelijk beeld van de innovaties die door de eeuwenheen zijn gedaan
Gemeentemuseum Den Haag - Het Gemeentemuseum Den Haag heeft de grootste verzameling Mondriaans ter wereld en biedt een sterk wisselend tentoonstellingsprogramma, gebaseerd op de rijke verzamelingen moderne kunst, kunstnijverheid, mode en muziekinstrumenten.
Generaal Maczek Museum Breda - In de zeventiger jaren van de vorige eeuw begonnen de heren A.J.M. van Alphen, C. Coenders en W. Mol, voorwerpen, boeken en geschriften te verzamelen met betrekking tot de gebeurtenissen in Breda tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vooral de bevrijding van de stad door de Eerste Poolse Pantserdivisie onder generaal Maczek had hun belangstelling. De verzameling groeide uit tot een privémuseum in het huis van één van de drie oprichters. In 1997 werd het museum overgebracht naar de huidige locatie, de Trip van Zoudtlandt kazerne in Breda.
Glasmuseum Hoogeveen : Museum voor glas en glastechniek - Het Nederlands Museum voor Glas en Glastechniek biedt u een blik in de fascinerende wereld van Glas. Het Glasmuseum legt een brug tussen het rijke verleden, heden en toekomst van het glas. Sinds de ontdekking van glas, ± 1500 jr. voor Chr., heeft glas de wereld veroverd. www.glasmuseum.nl
Grachtenmusea in Amsterdam - o.a. Theatermuseum, Herengracht 168; Bijbels Museum, Herengracht 366-368; Huis Marseille, Keizersgracht 401; Museum Van Loon, Keizersgracht 672 en Museum Willet-Holthuysen, Herengracht 605. www.grachtenmusea.nl
Grafische Musea in Nederland - Nederland telt acht grafische musea verspreid over het hele land. Alle grafischemusea zijn verschillend van opzet maar hebben allemaal als uitgangspunt dat zeeen historisch overzicht geven van het ontstaan van het grafische vak. Museum vooor Oude Boekdrukkunst, Almen – Drukkerijmuseum Etten-Leur – Museum Meermanno – Museum Joure – Drukkerijmuseum Meppel, een levend museum – Scryption, museum voor schriftelijke communicatie, Tilburg – Stichting Lettergieten 1983, Westzaan – De Zaansche Molen.
Groninger Museum - Laat je verrassen door de tentoonstellingen, de collectie én het gebouw van het Groninger Museum! Het Groninger Museum organiseert bijzondere activiteiten bij tentoonstellingen, zoals lezingen, rondleidingen en muziekvoorstellingen. www.groningermuseum.nl
Haags Historisch Museum - het Haags Historisch museum, een overzicht van de rijk Haagse geschiedenis.In het Haags Historisch Museum kunt u kennis maken met allerlei facetten van deboeiende geschiedenis van Den Haag. Het museum is sinds 1986 gevestigd in deSint Sebastiaansdoelen, dat uitkijkt over de Hofvijver. Het pand werd in 1636gebouwd voor de Haagse schutterij die er feesten gaf en er vergaderingenbelegde. Een prachtig poppenhuis uit 1910 geeft een kostelijk beeld van eenweelderig ingerichte Haagse villa aan het begin van de 20e eeuw
Hedah – Centrum voor Hedendaagse Kunst Maastricht - Hedah Maastricht, een kunstenaarsinitiatief dat van start is gegaan in oktober 1995. Sindsdien in Maastricht een podium voor actuele, internationale ontwikkelingen op het gebied van de beeldende kunsten.
Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Hooghalen - In het museum van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork wordt over het leven van slachtoffers en overlevenden van het kamp verteld. www.kampwesterbork.nl
Het Bierreclame Museum, Breda - Het Bierreclame Museum biedt u een zeer ruime blik op het verleden van de reclame-uitingen op biergebied uit voornamelijk Nederland, België, Engeland, Ierland, Noord- Frankrijk en Duitsland. www.bierreclamemuseum.nl
Het Dolhuys, de wereld van de waanzin, Haarlem - GEK OF NORMAAL? Wat is het verschil? U beleeft het in Het Dolhuys; de wereld van de waanzin. Het museum van de psychiatrie toont hoe Nederland door de eeuwen heen met 'waanzin' omging: van duiveluitdrijving tot Prozac. In Het Dolhuys laten we u zien en voelen wat gekte betekent op een manier die u niet snel zult vergeten.
Het Historisch Museum Arnhem - Het nationaal schoeiselmuseumHet Historisch Museum Arnhem toont de archeologische vondsten in en omArnhem en een verzameling oude kunst en kunstnijverheid. Gehuisvest in hetvoormalige Burgerweeshuis.In juni 1996 ging het HISTORISCH MUSEUM ARNHEM open voor hetpubliek. Het museum is gevestigd in een prachtig gerestaureerd, achttiende-eeuwspatriciërshuis met authentieke, beschilderde kamerbehangsels. Behalve hetpoppenhuis van Lizzy Ansingh is er beeldende kunst en een uitgebreidekunstnijverheidscollectie van voor 1900 te zien met onder meer Gelders(gilde)zilver, drinkglazen, Oosters porselein en Delfts en Arnhems aardewerk
Het Hunebedcentrum in Borger - Meer dan 5000 jaar geleden richtte een boerenvolk imposante grafkelders op. Duizenden jaren lang, tot op de huidige dag hebben de hunebedden de tand des tijds doorstaan. Bij een hunebed sta je oog in oog met de prehistorie. Maar hoe leefde dat boerenvolk, hoe beleefden ze vreugde en verdriet, hoe kregen ze die tonnenzware stenen op elkaar?In het Hunebedcentrum beleef je een ontmoeting met dit boerenvolk. Een ontmoeting die sensationeel zal zijn.
Het illuseum Gent : Museum van Gezichtsbedrog - In het illuseum stapt u tussen tal van optische illusies en visuele effecten. Perspectief, 3D, spiegeltrucs, zoekprenten, hologrammen, ... Bekende en originele; installaties, kijkdozen, schilderijen. Het is er verrassend en gezellig. Geen desillusies! www.illuseum.be
Het Nederlands Persmuseum, Amsterdam - Het Persmuseum stelt zich ten doel de geschiedenis van de Nederlandse pers te documenteren, te bestuderen en toegankelijk te maken. Daartoe organiseert het museum tentoonstellingen en symposia, en verzorgt het publicaties. Sinds 1989 huist het Persmuseum in bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), waarmee het ook nauw samenwerkt. www.persmuseum.nl
het Nederlands Politie Museum Apeldoorn - In een prachtig park in het zuiden van Apeldoorn bevindt zich het Nederlands Politie Museum. Gehuisvest in het voormalig Aartsbisschoppelijk Klein Seminarie, geeft het museum op drie etages een boeiend overzicht van 200 jaar politie in Nederland.De collectie omvat uniformen, uitrustingsstukken, gebruiksvoorwerpen, voertuigen, wapens, foto's en documenten. Samen geven zij een levendig beeld van de geschiedenis, ontwikkeling en taken van de Nederlandse politie
Het Philips Museum te Eindhoven - historische Philips producten. Het 100-jarig bestaan van Philips in 1991 was aanleiding om de Stichting tot Behoud van Historische Philips Producten op 15 mei 1992 in het leven te roepen. De Stichting stelt zich ten doel het verwerven, restaureren en beheren van een representatieve collectie van Philips producten.
Het Rijksmuseum van Oudheden – Leiden - Het Rijksmuseum van Oudheden is het nationaal centrum voor archeologie waar jong en oud kan genieten van de beschavingen uit het oude Egypte en het Nabije Oosten, de Griekse en Romeinse wereld en het vroege Nederland.
Het Wevershuisje – Stadsboerderij Almelo - Midden in het hart van Almelo, bij de Grote Kerk, vindt u een uit het begin van 1600 stammende stadsboerderij. Een karakteristiek oud huisje met vakwerkmuren, wand- en plafondschilderingen.In het Wevershuisje is er een permanente expositie van 'VAN VLAS TOT LINNEN', met o.a. een 300 jaar oud weefgetouw, spinnewielen, diverse textielwerkvormen en oude gereedschappen.
Historisch Museum Deventer - In het hart van de stad, midden op de Brink, staat de monumentale Waag uit 1528. Hierin is het Historisch Museum Deventer gevestigd. Diverse hoogtepunten uit de geschiedenis van de stad worden hier tot leven gebracht. www.historischmuseumdeventer.nl
Historisch Museum Haarlemmermeer Hoofddorp - Het Historisch Museum Haarlemmermeer neemt de bezoeker mee op een boeiende ontdekkingsreis langs de dynamische geschiedenis van Haarlemmermeer vanaf de drooglegging in 1852 tot en met de dag van vandaag.
Historisch Museum Zuid-Kennemerland - Historisch Museum Zuid-Kennemerland geeft een overzicht van de roemrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Haarlem en omgeving.
Historisch OpenluchtMuseum Eindhoven - Het museum bestaat uit een reconstructie van een prehistorisch dorpje 'Eversham' uit de ijzertijd (800 – 50 vóór Christus) en een middeleeuws stadje 'Endehoven' (1250 – 1600 na Christus). www.historisch-openluchtmuseum-eindhoven.nl
It Damshûs Nij Beets - De stichting It Damshûs overkoepelt de activiteiten van het openluchtmuseum It Damshûs en het Sudergemaal. Ook organiseert It Damshûs boottochten die bij deze musea vertrekken. Het museum laat de bezoekers op een levendige en actieve manier ervaren hoe laagveenturf werd gemaakt en hoe de veenarbeiders leefden en werkten in de periode van 1863 tot ca. 1920. Hun erbarmelijke werk-, woon- en leefomstandigheden waren de voedingsbodem voor een felle sociale strijd. www.damshus.nl
Izegem is 2 musea rijk - Het nationaal schoeiselmuseumHet museum is eigenlijk het blijvende resultaat van de grote tentoonstelling overhet Izegemse schoeisel, die in 1966 werd georganiseerd. Een schat aan materiaalwas toen verzameld, afkomstig uit eigen archief, het archief van de heemkundigekring "Ten Mandere", de collecties en de actuele productie van de Izegemseschoenfabrikanten, schenkingen en vondsten van Izegemse missionarissen enkloosterzusters, privé personen, enz het nationaal borstelmuseumNog altijd roept de naam "Izegem" vooral het begrip "schoenenstad" op, maardaarbij vergeet men wel eens dat de borstelnijverheid eigenlijk evenveel voor destad heeft betekend. Men zag in dat hier eigenlijk stof in zat voor een tweedemuseum, en een en ander bracht met zich mee, dat in 1981 hetNationaal Borstelmuseum kon worden geopend
Joods Historisch Museum - De website bevat alle relevante informatie over het Joods Historisch Museum.Het interactieve gedeelte brengt de bezoeker spelenderwijs in contact met dejoodse religie, cultuur en traditie. De afdeling collecties bevat een uitgebreidedatabase waarmee de totale museumcollectie zowel in tekst als beeldtoegankelijk wordt.The website contains all relevant information about the Jewish Historical Museumin Amsterdam. The interactive section is meant to educate Dutch children aboutJewish culture, religion and tradition and is only available in Dutch. A databasecontains all museum objects with a description in Dutch and images
Jopie Huisman Museum Workum - Het Jopie Huisman Museum, het leven en werk van de schilder Jopie Huisman. Het Jopie Huisman Museum verzamelt, bewaart en exposeert tekeningen, schilderijen en verzamelingen van de kunstschilder en oud ijzer- en lompenkoopman Jopie Huisman. www.jopiehuismanmuseum.nl
Kattenkabinet Amsterdam, Cat Museum Amsterdam The Netherlands - De collectie van het Kattenkabinet biedt een zo volledig mogelijk beeld van derol die de kat in de kunst en de cultuur door de eeuwen heen vervult.The Cat Cabinet is the only museum in the world to feature a collection of objectsd'art wholly centered around the theme of the cat. The collection is intended as acomprehensive portrayal
Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden - Keramiek: van alle culturen, van alle tijden. Zodra keramiek in de menselijke geschiedenis opduikt, zien we dat de makers het verfraaien. In vorm, met decoraties en glazuur. Gebruiksvoorwerpen worden kunstwerken. Zo vertelt keramiek ons de geschiedenis van de mens. Van alle culturen, van alle tijden. Hedendaagse kunstenaars gaan nog verder. Zij gebruiken de zeggingskracht van keramiek: van gebruiksvoorwerp naar beeldende kunst. www.princessehof.nl
Keramisch Museum Royal Goedewaagen Gouda - Royal Goedewaagen Gouda in Nieuw Buinen. Wilt u ook zien hoe het oer-Hollandse en wereldberoemde Delfts aardewerk wordt gemaakt? Dat kan. Royal Goedewaagen organiseert namelijk rondleidingen door de fabriek. Een ideale mogelijkheid om de eeuwenoude traditie van het plateelbakken eens met eigen ogen te zien. In ons bedrijf bevindt zich ook een museum, een showroom en een winkel. www.goedewaagen.nl
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - the Royal Museums of Fine Arts of Belgium, BrusselsIn de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, die twee eeuwen oudzijn, worden ongeveer twintigduizend schilderijen, sculpturen en tekeningenbewaard.Ze zijn gevestigd in Brussel en bestaan uit het Museum voor Oude Kunst(15de-18de eeuw), het Museum voor Moderne Kunst (19de-20ste eeuw),het Wiertzmuseum en het Meuniermuseum
Kookmuseum De Vleer Appelscha - Culinair-historisch kookmuseum Appelscha, voor een actieve beleving van het culinaire heden en verleden. Dagelijks vinden in het kookmuseum interessante kookworkshops plaats. u kunt ieder dag deelnemen aan een kookworkshop. www.kookmuseum.nl
Kunsthal, Rotterdam - Een bezoek aan de Kunsthal is een boeiende tocht langs oude meesters, vergeten culturen, fascinerende foto's, vernieuwend design en hedendaagse kunst. Omdat er altijd meerdere exposities tegelijk te bezichtigen zijn, biedt de Kunsthal een avontuurlijke reis door verschillende werelddelen en kunststromingen.
Legermuseum te Delft - Het Legermuseum wil, vanuit haar unieke rijkscollectie, bij een breed publiek belangstelling en betrokkenheid wekken voor de betekenis van de krijgsmacht voor ons land, door de eeuwen heen. Het Legermuseum biedt met zijn brede collectie militaire gebruiksvoorwerpen en kunstuitingen een overzicht van de militaire geschiedenis sinds de prehistorie tot aan heden. www.legermuseum.nl
Letterkundig Museum - Het Letterkundig Museum, waarvan het Kinderboekenmuseum deel uitmaakt,heeft tot doel de belangstelling en waardering voor het Nederlandse literaireerfgoed vanaf 1750 te vergroten. Het tracht dit onder andere te bereiken doorhet verzamelen van documenten, het maken van tentoonstellingen en het verzorgenvan publicaties en videoproducties. De kinder- en jeugdliteratuur hoort ook tothet werkterrein van het museum. De collectie van het Letterkundig Museum heeftbetrekking op de Nederlandse literatuur vanaf 1750, zowel voor volwassenen alsde jeugd, en omvat naast manuscripten, typoscripten en briefwisselingen tallozefoto's, illustraties en schilderijen
Limburgs Museum – historisch en volkskundig museum, Venlo - In het Limburgs Museum staan de museumthema's centraal in twaalf presentaties,die samen een beeld geven van de geschiedenis en volkscultuur van Limburg.Van elk van de twaalf presentaties is op deze website een geïllustreerdebeschrijving opgenomen. Van een aantal presentaties is ook eenmultimediaprogramma of extra informatie beschikbaar
Luchtvaartmuseum – VMS – Vliegend Museum Seppe - Vliegend Museum Seppe is een museum met een groot aantal vliegwaardige antieke vliegtuigen zoals een Tiger Moth uit 1939, een piper cub, een Yak 52 en nog vele andere vliegwaardige vliegtuigen. In het museum vindt u onder andere een replica van de wright flyer uit 1909, diverse opengewerkte motoren, simulatoren en nog veel meer. www.luchtvaartmuseum.nl
Madame Tussauds Amsterdam - Madame Tussauds Amsterdam – De hipste attractie van Amsterdam. Sta oog in oog met bekende sterren zoals Brad Pitt, Angelina Jolie, Jennifer Lopez, Ronaldinho, Joop van den Ende, Robbie Williams en Kylie Minoque. www.madametussauds.com/amsterdam/
Maritiem Museum Rotterdam - Midden in Rotterdam, vijf minuten lopen van de 'Koopgoot' en de Erasmusbrug vindt u het Maritiem Museum Rotterdam. Daarnaast ligt het museumschip 'Buffel' afgemeerd. Op deze Website vindt u een schat aan informatie over de collectie, tentoonstellingen, evenementen, diensten enz. van het museum. www.maritiemmuseum.nl
Markt 12 – Onderduiken Verzet Vrijheid - Markt 12 is zowel het adres als ook de naam van een van de drie musea in Aalten van de vereniging Aaltense musea. Markt 12 vertelt de verhalen van gewone mensen in een ongewone tijd, namelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Net als Markt 12 zelf speelde de grensplaats Aalten in de oorlog een bijzondere rol. www.markt12.nl
Mauritshuis Den Haag - Tot 1995 was het Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis een rijksmuseum. In dat jaar werd het door de overheid verzelfstandigd. De daarvoor opgerichte Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis nam toen het beheer van gebouw en collectie over.
Medisch farmaceutisch museum Griffioen Delft - In het oude centrum van Delft aan de Koornmarkt is een unieke verzameling oude medische en verpleegkundige instrumenten te zien. Dit in combinatie met een historische apotheek en de werkkamer van Reinier de Graaf. De collectie geeft een prachtig beeld van de ontwikkeling in de geneeskunde.
Molen De Valk – Leiden - Ooit stonden er 19 windmolens op de wallen van Leiden; daarvan is alleen De Valk nog over.De huidige molen heeft twee voorgangers gehad. In 1611 werd op het Valkenburger bolwerk de standerdmolen "De Valck" gebouwd, die in 1667 plaats moest maken voor een houten stellingmolen. molendevalk.leiden.nl
Molen van Sloten - Werkende poldermolen en Kuiperijmuseum. De enige dagelijks te bezichtigen molen in Amsterdam staat in Sloten. De Molen van Sloten neemt onder de nog 500 in Nederland in gebruik zijnde molens een unieke positie in. Deze herbouwde werkende poldermolen uit 1847 is het hele jaar dagelijks tussen 10 en 16 uur te bezichtigen. www.molenvansloten.nl
Molenmuseum de Wachter Zuidlaren - Molenmuseum De Wachter. Beter zou eigenlijk zijn Molen en Museum "De Wachter", want er is zoveel te zien! En alles is in het seizoen op zaterdag in werking (woensdagmiddag deels) en wordt gedemonstreerd. www.dewachter.nl
Moluks Historisch Museum Utrecht - Het Moluks Historisch Museum (MHM) in Utrecht is het centrum voor Molukse geschiedenis en cultuur. Als 'levend monument' wil het MHM een beeld schetsen van de geschiedenis van de Molukse bevolkingsgroep. Daarnaast richt het MHM zich op het stimuleren van Molukse kunst en cultuur.
Museon, het populair-wetenschappelijk museum in Den Haag - Onder het motto 'Speelruimte voor kennis' wil het Museon door middel van educatieve en attractieve exposities en programma's met een zo breed mogelijk publiek communiceren. Het Museon richt zich op kennisoverdracht op het gebied van de mens in natuur en cultuur en geeft op toegankelijke wijze informatie over actuele thema's en ontwikkelingen in wetenschap en samenleving.
Museum 't Fiskershúske Moddergat - In het noordelijkste deel van Friesland, direct aan de Waddenzee, ligt in het beschermde dorpsgezicht van Moddergat museum 't Fiskershúske. In dit bijzondere openluchtmuseum worden de herinneringen aan de verdwenen kustvisserij en de visserscultuur levend gehouden. www.museummoddergat.nl
Museum 't Oude Slot – Veldhoven - Museum 't Oude Slot is gevestigd in een gerestaureerde boerderij uit de 18e eeuw, omgeven door een gracht. De collectie van het museum bestaat uit volksprenten en voorwerpen van de Kempische volkscultuur. In het Volksprentenkabinet wordt een beeld gegeven van de "literatuur van de analfabeten" en er zijn regelmatig kleine culturele activiteiten en lezingen over onder andere archeologische onderwerpen. www.museumoudeslot.nl
Museum "in de Zevende Hemel" Apeldoorn - museum van curiosa en folklore van Kerst, Sinterklaas, Oranje Huis, Pasen en oud speelgoed. Verder zijn er regelmatig wissel-exposities. Oude poppen, treintjes, poppenhuizen, winkeltjes, toverlantaarn, poppenkast, kinderwagen, schoolspulletjes, spelletjes, religieus speelgoed, kasteel en veel meer speelgoed van begin 1900 tot 1960. www.museumindezevendehemel.nl
Museum 1940 1945 Dordrecht - Site van het verzetsmuseum in de Gemeente Dordrecht met foto's, overzichten en lijsten van gevallenen. www.museum19401945.nl
Museum aan het Vrijthof Maastricht - Museum aan het Vrijthof is gehuisvest in het Spaans Gouvernement, een 16e-eeuws, kapittelhuis. De naam Spaans Gouvernement herinnert aan de bezoeken die Karel V, die zowel Spaanse koning, Duitse keizer als hertog van Brabant was, tussen 1519 en 1550 aan Maastricht bracht. Tijdens deze verblijven verbleef Karel V in het Spaans Gouvernement. Het verleden van de inwoners van de stad Maastricht is altijd tastbaar aanwezig in de vorm van kunst en vooral prachtig vormgegeven gebruiksvoorwerpen van meubels tot ruiterpistolen, van zilveren kandelaars tot uurwerken. www.museumaanhetvrijthof.nl
Museum Belvédère Heerenveen-Oranjewoud Friesland - Vlakbij het schilderachtige Landgoed Oranjewoud, ligt Museum Belvédère, het museum voor moderne en hedendaagse kunst in Friesland. www.museumbelvedere.nl
Museum Boerhaave Leiden - Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van de Geneeskunde. Als nationale schatkamer van het wetenschappelijk bedrijf toont het museum ruim 400 jaar kennisvermeerdering. In precies 24 zalen over twee verdiepingen zijn er de ontwikkelingen in de diverse wetenschappen te volgen.
Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam - Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam is een uiterst veelzijdig museum. Dwalend door de zalen maakt u een reis door de geschiedenis van de kunst vanaf de Middeleeuwen tot vandaag. www.boijmans.nl
Museum Broeker Veiling: Veilen, varen, verrassen - Museum Broeker Veiling, de oudste doorvaar-groentenveiling ter wereld. Op deze historische plek in Broek op Langedijk is in 1887 het veilen bij afslag ontstaan en dit systeem wordt tegenwoordig bij alle grote veilingen toegepast. De herinnering wordt levend gehouden door het historische veilinggebouw en de markante lighallen die boven het water gebouwd zijn. Museum Broeker Veiling is een levend museum. Gedurende het seizoen bruist het van de speciale activiteiten voor zowel kinderen als volwassenen. www.broekerveiling.nl
Museum Catharijneconvent | Het museum voor christelijke kunst en cultuur in Utrecht - Museum Catharijneconvent vertelt het verhaal van het christendom in Nederland aan de hand van prachtige kunstvoorwerpen uit het heden en het verleden. www.catharijneconvent.nl
Museum de Gevangenpoort Den Haag - In de 14de eeuw wordt het kasteel van de graven van Holland beschermd door een dubbele gracht aan de ene kant, en de Hofvijver aan de andere kant. Drie poortgebouwen geven toegang tot het kasteelterrein, het huidige Binnenhof. Een rondleiding door Museum de Gevangenpoort is een belevenis voor jong en oud! Aan de hand van het gebouw en de unieke collectie straf- en martelwerktuigen maakt de bezoeker kennis met de geschiedenis van het strafrecht in Nederland. De Gevangenpoort is de voormalige gevangenis van het gerechtshof van Holland.
Museum de Historische Drukkerij Maastricht - In het museum is een route uitgezet, waar men de oude drukkerij, de binnenplaats en de tentoonstellingen in het kapelgebouw kan bezoeken.
Museum de Kantfabriek Horst - U waant zich in de textielindustrie van de vorige eeuw; ratelende machines in een monumentale fabriek die de sfeer van de jaren dertig ademt, een verrassend moderne museumpresentatie over textiel en de textielindustrie in Horst en omgeving. www.museumdekantfabriek.nl
Museum De Koperen Knop – Hardinxveld-Giessendam - De Koperen Knop bevindt zich aan de zuidgrens van het Groene Hart van Nederland. Het is een particulier museum, dat wordt gedragen door de gedrevenheid en inzet van enthousiaste vrijwilligers. Ruim honderd personen steken regelmatig hun vrije tijd en energie in dit museum. www.koperenknop.nl
Museum De Menkemaborg Uithuizen - Museum De Menkemaborg geeft een beeld van het leven op een borg in het verleden. De Menkemaborg is een volledig ingericht huis met tuinen, grachten en singels, die samen een indrukwekkend beeld geven van het leven en wonen op een Groninger borg in de 18e eeuw. www.menkemaborg.nl
Museum De Paviljoens, Almere - Museum De Paviljoens toont hedendaagse kunst aan een hedendaags publiek in de new town Almere. Met spraakmakende tentoonstellingen, prikkelende lezingen, bijzondere festivals, excursies en vernieuwende kunstenaarsprojecten binnen en buiten de museummuren, betrekt Museum De Paviljoens Almeerders en bezoekers uit de rest van Nederland bij hedendaagse kunst. www.depaviljoens.nl
Museum De Stratemakerstoren Nijmegen - Museum De Stratemakerstoren een unieke vestingtoren in Nijmegen. Aan de toeristische attractieve Waalkade, in de onmiddellijke nabijheid van het historische Valkhof en het moderne Holland Casino ligt een geheimzinnig bouwwerk: De Stratemakerstoren. Een unieke vestingtoren uit het begin van de zestiende eeuw met onderaardse gangen waarin kanonnen stonden opgesteld om de nabije stadspoort De Veerpoort te verdedigen. Hier ondergaat de bezoeker bijna 500 jaar geschiedenis in een sfeervolle omgeving. Exposities. In De Stratemakerstoren kan de bezoeker genieten van steeds wisselende presentaties waarin heden en verleden op uitdagende wijze met elkaar in verband worden gebracht.
Pagina 2