Startpagina rubrieken.com

Natuur en milieu, landschap, keurmerken, landschapsbeheer, duurzame ontwikkeling

A.C.E. Milieuadvies Zwanenburg - A.C.E - Milieuadvies is een bedrijf dat sinds 1 augustus 2000 opgestart is in het adviseren van gemeenten, instellingen, bedrijven en particulieren op het gebied van asbest-, sloop-, grond- en milieuwerken. ace-milieuadvies.nl
Adviesbureau – v.d. Zwaan bodem & waterbodemprojecten, Ter Idzard - Bent u opzoek naar een bureau dat u Milieu advies kan geven? Van der Zwaan geeft onafhankelijk milieu advies op het gebied van bodem- en waterbodemonderzoeken. www.bodemprojecten.nl/adviesbureau/milieu-advies.html
Amitec BV – Milieu Adviesbureau voor o.a. Milieuwetgeving - Is een bedrijf gespecialiseerd in het helpen van bedrijven bij het voldoen aan milieu regels als ook het doen van bodemonderzoek. Daarnaast worden er ook andere diensten geboden zoals advies bij het uitwerken van een bestemmingsplan, akoestisch onderzoek en het in orde maken van diverse vergunningen. www.amitec.nl
Animalfreedom schrijft over rechten, dieren en gezonde voeding - Een internationale site met duizenden artikelen over dierenrechten en met alternatieven voor de bio-industrie. www.animalfreedom.org
Anne-Marie Rakhorst - Hier vindt u alle informatie over deze maatschappelijk betrokken ondernemer, auteur van de boeken "De winst van duurzaam bouwen" en "Duurzaam ontwikkelen... een wereldkans" en Zakenvrouw van het jaar 2000. www.annemarierakhorst.nl
Auto Recycling Nederland (ARN) - Auto Recycling Nederland (ARN) is opgericht door de Nederlandse autobranche met als doel de hoeveelheid afval van afgedankte auto's drastisch te verminderen. Voorheen werd nog een groot aantal materialen als afval gestort. ARN heeft een concept ontwikkeld waardoor nu grote hoeveelheden materiaal worden hergebruikt.
Baakse Beek-Veengoot - Waterschap Rijn en IJssel en provincie Gelderland zijn samen aan de slag om het gebied Baakse Beek-Veengoot duurzaam te ontwikkelen. Het waterschap is trekker van de uitvoering en de provincie heeft een ondersteunende rol. www.baaksebeek.nl
Bezoekerscentrum Sonsbeek – Een Stadspark in Arnhem - Bezoekerscentrum Sonsbeek is het informatiecentrum voor de Arnhemse stadsparken Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem. Het bezoekerscentrum ligt naast De Witte Watermolen; een originele watermolen uit de dertiende eeuw. Er zijn twee rolstoelen aanwezig
Blij met een Ei: Eerst de kip, dan het ei - De Stichting Blij met een Ei geeft informatie over alle facetten van de legpluimveehouderijsector. Op deze site belichten we de kip, het ei en alles wat daarmee samenhangt. Denk ook aan de huisvesting, gezondheidsaspecten en interessante weetjes over het ei. www.blijmeteenei.nl
Bodemnieuws.nl : Actuele informatie over bodem, bodemonderzoek, bodemsanering en grondwater - TTE is een bureau van bodemarchitecten dat oplossingen biedt voor knelpunten op het raakvlak van bodemsanering, ruimtelijke inrichting, grondwater, waterbeheer en ondergronds bouwen. www.bodemnieuws.nl
Bond Beter Leefmilieu (BBL) - Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (BBL) vzw overkoepelt ruim 125 natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen en is actief rond de bescherming van natuur, landschap en het leefmilieu. www.bondbeterleefmilieu.be
Bont voor Dieren - Bont voor Dieren is een stichting die zich inzet voor de bescherming van pelsdieren. Wij vinden dat je geen dieren moet doden alleen maar om van hun vacht een bontjas te maken. www.bontvoordieren.nl
Brabants Landschap - Sinds 1932 strijdt Brabants Landschap voor het behoud van natuur- en landschapsschoon in Noord-Brabant. Op dit moment heeft zij verspreid over de provincie circa 15.000 ha in eigendom en beheer. Het aantal gezinnen dat Brabants Landschap steunt, bedraagt nu al 32.000. Voor het kweken van meer begrip voor natuurbehoud, doet Brabants Landschap echter meer dan aankopen en beheren, namelijk: het uitgeven van boeken, gidsen, brochures en een eigen natuurtijdschrift; het uitzetten van wandelroutes en het geven van excursies.
Bureau International recycling (BIR) - The Bureau of International Recycling (BIR) is the only international federation of industries involved in the recovery and recycling of iron and steel, non-ferrous metals, stainless steel & alloys, paper, textiles, plastics and rubber.
CE Delft : Vernieuwend milieubeleid - CE is een onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau voor milieubeleid en strategie, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieuvraagstukken. www.ce.nl
CIWF – Compassion In World Farming : Voor de dieren, tegen bio-industrie! - Sinds voorjaar 1998 is CIWF actief in Nederland. Inmiddels werken al meer dan 200 vrijwilligers mee aan de acties voor de dieren, tegen bio-industrie. Zij verzamelen handtekeningen, verspreiden folders, bemensen informatiestands en doen mee aan demonstraties en aan publieksvriendelijke acties in winkelcentra. www.ciwf.nl
CLM: werken aan duurzame landbouw en een aantrekkelijk platteland - CLM Onderzoek en Advies werkt met en voor boeren, bedrijven, beleidsmakers en burgers aan een schone en hoogwaardige voedselproductie, een mooi cultuurlandschap en een vitaal platteland. www.clm.nl
Compendium voor de Leefomgeving | Feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland - Alle feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland overzichtelijk bij elkaar gebracht door het CBS, PBL en WUR. www.compendiumvoordeleefomgeving.nl
De 12 Landschappen - Met ruim 100.000 hectare vol natuur en landschap behoren de 12 Landschappen tot de grootste natuurbeheerders van Nederland. 12 Particuliere natuurbeschermingsorganisaties, in elke provincie één. Ieder met een eigen karakter, maar allemaal met hetzelfde doel: het beschermen van natuur, landschap en cultureel erfgoed bij u in de buurt. www.de12landschappen.nl
De Groene Peiler - Natuurlijk ben je betrokken bij het milieu. Zeker als het gaat over je eigen leefomgeving. Misschien wil je wel dat er dingen anders gaan. Of had je graag bepaalde ontwikkelingen bij jou in de buurt voorkomen. www.degroenepeiler.nl
De Vredesmissie - website ter bevordering van vrede en welzijn. Deze website heeft tot doel om alle positieve energieën die leiden tot Vrede en Welzijn te bundelen tot een krachtige lichtstraal om alles wat donker is te verlichten. Uitgangspunt van de auteur is dat positieve energie het enige doeltreffende vredeswapen is tegen negatieve energie. vrede.weebly.com
Delftse Natuurwacht - Stichting Delftse Natuurwacht organiseert leuke en leerzame activiteiten over natuur en milieu voor kinderen van 8 tot 14 jaar. www.natuurwacht.nl
Demeter – Demeterkeurmerk - Demeter, keurmerk voor bedrijven en producten in de biologisch-dynamische landbouw en voeding in beheer bij Stichting Demeter. www.demeter-bd.nl
Drink kraanwater | WeTapWater - WeTapWater stimuleert het gebruik van kraanwater. Omdat je zo met weinig moeite iets groots kunt doen voor ons milieu. Steun kraanwater en word fan! In Nederland wordt veel bronwater gedronken. Best vreemd. Ons kraanwater is veilig en schoon en één van de beste drinkwaters ter wereld. www.krnwtr-drinkkraanwater.nl
Duurzaam Zeeland - De site bevat een gerichte selectie aan links naar sites op het terrein van natuur en landschap, milieu en internationale samenwerking. www.duurzaamzeeland.nl
Earth Hour Global Warming - Global warming is the greatest threat facing our planet today. A warming planet alters weather patterns, water supplies, seasonal growth for plants and a sustainable way of life for us, and the world's wildlife. Climate change has already started, but it's not too late to take action. There's still time for us all to be part of the solution. www.earthhour.org
echte welvaart - Wat is echte welvaart voor jou? Wat is echt van waarde in je werk, je leven en in contact met anderen? Waar kies jij voor en hoe realiseer je dat? Echte Welvaart biedt de gelegenheid om achter de waan van de dag te kijken. www.echtewelvaart.nl
Ecodrome – Natuur- en Themapark Zwolle - Ecodrome Zwolle is een uniek themapark over de natuur van oeroude tijden tot nu. Er zijn zowel binnen als buiten diverse fascinerende attracties voor jong en oud, zowel actief als passief.
Ecologica, ecologisch advies en onderzoek - Ecologica, een adviesbureau gespecialiseerd in zaken als onderzoek naar natuurwaarden, natuurherstel, natuurbeheer, flora- en faunawet en natuureducatie. www.ecologica.eu
Ecologisch Leven en Tuinieren - Gezond leven op het ritme van de seizoenen. En dit met respect voor de natuur. In een notendop is dat 'ecologisch leven'. Velt geeft dit idee gestalte in huis, tuin en daarbuiten. Door kwaliteitsvolle publicaties en samenwerkingsverbanden wil Velt bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame levensstijl. In Vlaanderen en Nederland telt Velt 12.000 leden en 100 lokale afdelingen. www.velt.be
Ecomare centrum voor Wadden en Noordzee - In Ecomare kunt u van alles te weten komen over de natuur op Texel, het waddengebied en de Noordzee. Ook over de invloed van de mens in dit gebied. Stel vragen aan de conservator of aan de dierverzorger. Bewonder de zeehonden in Ecomare live via de webcam. www.ecomare.nl
Ecosect.nl : Het zelf bestrijden van ongedierte - Milieuvriendelijke producten, voor het zelf bestrijden van ongedierte op milieuvriendelijke wijze, voor particulier en bedrijven. www.ecosect.nl
Ecosustainable Hub – Ecology Environment Sustainability - One-stop connection to resources and tools on ecology, environment and sustainability. All are made available to researchers and visitors free of charge
Eijkelkamp Agrisearch Equipment - Onderzoeksapparatuur op het gebied van milieu- en landbouwkundige apparatuur. All it takes for environmental research
European Environmental Bureau - The aim of the EEB is to protect and improve the environment of Europe and to enable the citizens of Europe to play their part in achieving that goal. The EEB is a federation of more than 140 environmental citizens organisations based in all EU Member States and most Accession Countries, as well as in a few neighbouring countries. www.eeb.org
Find Inspecties & Analyses B.V. : Milieukundig adviesbureau, environmental consultancy - Find Inspecties & Analyses onderzoekt, rapporteert en adviseert. Specialist in asbestinventarisaties, analyses, monstername en eindcontroles. Find bestaat uit 2 zelfstandig werkende onderdelen; Het Milieukundig Advies- & Inventarisatiebureau en Milieulaboratorium. www.findinspectie.nl
Forta milieu & multimedia, Nijmegen : Advies milieuvergunningen en milieuzorg (ISO 14001) - Carolien Hendrix werkt als zelfstandig milieuadviseur onder de naam Forta Milieu voor bedrijven en overheden. Haar specialiteit is het adviseren over milieu- en omgevingsvergunningen en milieumanagementsystemen (ISO 14001). www.fortamilieu.nl
Friese Milieu Federatie - De Friese Milieu Federatie (FMF) is een koepelorganisatie van natuur- en milieuorganisaties in Fryslân. Gezamenlijk zetten zij zich in voor vitale en rijke natuur, een gezond (leef-) milieu en een gevarieerd landschap. www.friesemilieufederatie.nl
GD, partner voor gezonde dieren - Gezonde dieren staan aan de basis van een duurzame veehouderij. Want alleen dieren die gezond zijn produceren optimaal. Melk van gezonde koeien, vlees van gezonde varkens, eieren van gezonde kippen. Dat is in het belang van alle schakels in de voedselketen. Voor al die partijen is er een onafhankelijke, deskundige leverancier van veterinaire kennis en kunde: GD, uw partner voor gezonde dieren. www.gddeventer.com
Goede Waar & Co, vereniging van consumenten - Goede Waar & Co staat voor de keuzevrijheid van de consument, gebaseerd op eerlijke productinformatie over mens-, dier- en milieuvriendelijkheid
Gras Keurmerk - Stichting Gras Keurmerk is in 1991 opgericht om de Grasdier Landbouw in Nederland te stimuleren. Ze verstrekt het Gras Keurmerk aan bedrijven die dierlijke en plantaardige producten maken, geproduceerd volgens de Normering Grasdier Landbouw. In de Grasdier landbouw worden kippen, varkens, kalveren, koeien, biggen en kuikens etc. in ruime stallen gehouden en kunnen dagelijks gezond naar buiten. www.graskeurmerk.nl
Grasburger, voor diervriendelijke landbouw - Word Gras-BURGER! De meeste klanten in de supermarkt hebben er geen erg in dat het vlees en de eieren, (batterij en scharrel) die zij kopen, afkomstig zijn van dieren die tijdens hun leven nog nooit buiten zijn geweest. www.grasburger.nl
Greenpeace Nederland - Greenpeace is een internationale, onafhankelijke milieu organisatie die mondiale milieuproblemen aan de kaak stelt. Het doel van Greenpeace is een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu. www.greenpeace.nl
GroenPortaal – Nieuwsoverzicht - GroenPortaal is de startpagina voor professionals in natuur, milieu en landschap, en voor iedereen met een groene belangstelling. U vindt er het laatste nieuws, een agenda met relevante evenementen, en GroenGids, een overzicht met hyperlinks naar honderden groene websites. www.groenportaal.nl
HATUS Erdwärme, Korschenbroich (de) : Wärmepumpen und Erdwärmeheizungen vom Qualitätsbetrieb - HATUS erklärt, was für Erdwärme nötig ist. Von der Auswahl der Wärmepumpe bis zu den möglichen staatlichen Förderungen in Deutschland ist alles lesbar und verständlich aufbereitet. Gerne helfen Ihnen die HATUS Erdwärme-Experten auch bei Spezialfragen zu Ihrem Alt- oder Neubau. www.hatus.de
Het Drentse Landschap - Stichting Het Drentse Landschap een actieve natuurbeschermingsorganisatie in Drenthe, die zich inzet voor de aankoop en bescherming van natuurgebieden en cultureel erfgoed. De stichting tracht tevens publiek en beleidsmakers bewust te laten worden van de betekenis die natuur en cultuur voor onze samenleving heeft. www.drentslandschap.nl
Het Flevo-Landschap - Stichting Flevo-landschap is sinds 1986 de particuliere natuurbeschermingsorganisatie voor de provincie Flevoland. www.flevo-landschap.nl
Het Groninger Landschap - De provincie Groningen bevat een schat aan natuur en er staan veel prachtige monumenten. De Stichting Het Groninger Landschap maakt zich sterk om al dat moois te beschermen. We beheren ruim 7.500 hectare aan natuurgebieden. Daarnaast bezitten we enkele historische gebouwen waaronder de Ennemaborg.Ook landschapselementen met grote cultuurhistorische waarde behoren toe aan de Stichting. Een voorbeeld daarvan is het Oude Dijkje bij Den Andel. www.groningerlandschap.nl
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) - Het IPO is actief op dezelfde terreinen als de provincies: milieu, landelijk gebied, sociaal beleid, ruimtelijke ontwikkeling, wonen, cultuur, water, veiligheid en handhaving, economie en mobiliteit. www.ipo.nl
Het Vinkje | Ik Kies Bewust - Weet u hoe een product is samengesteld? Waar u eigenlijk op moet letten bij het boodschappen doen? U bent de enige niet die zich wel eens afvraagt of een voedingsmiddel nu wel of niet goed voor je is. En u bent ook de enige niet die op die vraag geen pasklaar antwoord heeft. Toch is het belangrijk om u wel bewust te zijn van wat u eet. Het Vinkje maakt in één oogopslag duidelijk welke producten binnen een productgroep minder suiker, zout of verzadigd vet bevatten. www.hetvinkje.nl
Het Zeeuwse Landschap - Stichting Het Zeeuwse Landschap zet zich sinds 1936 actief in voor het beschermen van natuur en landschap in de provincie. Het Zeeuwse Landschap zorgt ervoor dat door een actief terreinbeheer de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden in stand blijven of worden hersteld. www.hetzeeuwselandschap.nl
Het Zuid-Hollands Landschap - De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is opgericht op 12 juli 1934. Directe aanleiding was de dreigende verdwijning van de fraaie buitenplaats De Tempel. Bestuurders van het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland richtte de nieuwe stichting op voor aankoop en beheer van natuurterreinen. www.zuidhollandslandschap.nl
InfoMil - InfoMil informeert overheden over milieuwetgeving, beleid, vergunningen en handhaving. We delen kennis via internet, publicaties, bijeenkomsten en een telefonische helpdesk. InfoMil is een schakel tussen het beleid van VROM en de uitvoering door gemeenten, provincies en waterschappen. www.infomil.nl
It Fryske Gea - It Fryske Gea is dé vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. It Fryske Gea beheert meer dan vijftig verschillende natuurgebieden – met een totale oppervlakte van bijna 20.000 hectare – verspreid over de hele provincie. www.fryskegea.nl
ITC – International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation - One of mankind's greatest challenges is to achieve an appropriate balance between developing natural resources and maintaining an optimal natural environment. To meet this challenge, we need detailed and reliable geo-information and geo-information management tools.
IVN actief voor natuur, milieu, landschap en leefomgeving - IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving. In elke provincie zijn IVN-beroepskrachten werkzaam in een IVN Consulentschap en vrijwilligers in lokale afdelingen. www.ivn.nl
Jongeren Milieu Actief - De bossen sterven, het klimaat verandert en diersoorten verdwijnen. Jongeren Milieu Actief (JMA) laat met creatieve acties en ludieke materialen zien hoe makkelijk het is om hier zelf iets tegen te doen. www.jma.org
Keurmerken informatie - Informatie over keurmerken in Nederland. www.keurmerken.info
KNNV – vereniging voor veldbiologie - De natuur is alles wat leeft, groeit en bloeit. Van de natuur kun je genieten. Natuur kun je bestuderen. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is een vereniging die actief in en met de natuur bezig wil zijn: met natuurbeleving, met natuurstudie en met natuurbescherming. www.knnv.nl
Kok Milieuopslagsystemen - Kok Milieuopslagsystemen te Wageningen produceert opslagsystemen voor milieugevaarlijke stoffen. Onze afdeling advies geeft bedrijven gratis voorlichting hoe om te gaan met stoffen en welke regels gelden. Wij verzorgen kosteloos en vrijblijvend uw inventarisatie. Door middel van een ruim aanbod aan standaard modellen en mogelijkheid tot maatwerk, kunnen wij u altijd de beste oplossing bieden voor de opslag van uw milieugevaarlijke stoffen. www.kokmilieu.nl
Kringloopnet: de site voor hergebruik, een site van stichting Milieunet - Kringloopnet, de site voor hergebruik. Gratis alle adressen van alle leveranciers van tweedehands, oude, gebruikte, antieke, ambachtelijke en historische artikelen en (recuperatie) materialen in Nederland en Vlaanderen (Noord-België). www.kringloopnet.nl
Laat het donker donker, schoonheid van de nacht en lichthinder - Campagne "Laat het donker" over de schoonheid van de nacht en lichthinder
Landschap Noord-Holland - Landschap Noord-Holland stelt natuurgebieden veilig door aankoop of door ze te pachten van de eigenaar. In de loop der jaren is verspreid over de provincie een oppervlakte van 2.750 ha aangekocht of gepacht, verdeeld over 74 natuurgebieden. www.landschapnoordholland.nl
Landschap Overijssel - Landschap Overijssel zet zich in voor het herstel, behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap in Overijssel. Dit doen wij natuurlijk niet alleen. Wij werken actief samen met overheden en particulieren. Waar het kan proberen wij adviezen te geven en een stimulerende rol te spelen. www.landschapoverijssel.nl
Landschapsbeheer Nederland - Landschapsbeheer streeft naar integrale landschapszorg met speciale aandacht voor het verbeteren van leefgebieden voor bedreigde en/of streekeigen plant- en diersoorten. www.landschapsbeheer.com
Landschapspark De Danenberg - Landschapspark De Danenberg is een robuuste afscherming naast het toekomstige Betuws Bedrijvenpark. Het landschapspark vervult een rol als 'groen prikkeldraad' omdat het verdere verstedelijking tegenhoudt. Het gebied tussen Slijk-Ewijk en Oosterhout. landschapsparkdedanenberg.nl
Lenntech Water treatment & Air Purification systems - Lenntech Water- en luchtbehandeling is gespecialiseerd in milieuvriendelijke oplossingen op het gebied van waterzuivering, luchtbehandeling en geurcontrole. Dit wordt oa gedaan met Ecosorb, UV en ozon. De site biedt veel informatie over water(zuivering)
Limburgs Landschap - De Stichting het Limburgs Landschap is al sinds 1931 actief met het beschermen van natuurgebieden in Limburg. De Stichting beschermt meer dan 7300 ha natuurgebied verdeeld over bijna 60 gevarieerde natuurgebieden. Deze zijn allemaal gastvrij opengesteld. www.limburgs-landschap.nl
Pagina 2