Startpagina rubrieken.com

Politiek, stemwijzer, politieke partijen, verkiezingen, kieswijzer, verkiezingsuitslag

AWP – Algemene Waterschapspartij - De Algemene Waterschapspartij is een landelijke onafhankelijke partij, die in 18 waterschappen zitting heeft in het bestuur. De Algemene Waterschapspartij komt op voor het belang van alle burgers – deskundig en zonder partijpolitieke kleur – zuiver water dus! www.algemenewaterschapspartij.nl
CD&V – Christen Democratisch en Vlaams - CD&V, Christen-Democratisch en Vlaams partij: onze organisatie, onze uitgangspunten, onze concrete standpunten, verkiezingsprogramma
ChristenUnie - ChristenUnie! Eenvoudig. Recht-toe-recht-aan. En degelijk. De ChristenUnie is een politieke fusie van de partijen RPF (Reformatorische Politieke Federatie) en GPV (Gereformeerd Politiek Verbond). De oude partijen bestaan nog wel maar alle politiek inhoudelijke zaken zijn overgedragen aan de ChristenUnie. GPV en RPF nemen dan ook onder de vlag van de ChristenUnie deel aan verkiezingen. www.christenunie.nl
ChristenUnie Arnhem lokale politieke partij - De ChristenUnie staat in een rijke traditie. Een traditie van Calvijn, Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper. Een traditie van ARP, CHU, GPV en RPF. Talloze christenen hebben zich in het verleden uitgesproken over de inhoud van de christelijke politiek. Over de relatie tussen geloof en politiek, over de vrijheid van godsdienst en over de betekenis van Gods wet voor het publieke leven.
ChristenUnie Slochteren - De ChristenUnie fractie is actief met het uitdragen en verantwoorden van standpunten die worden ingenomen in de raad. Communicatie staat bij ons hoog op de agenda, want alleen zo kunnen we waar maken dat we echt van IK naar SAMEN willen. slochteren.christenunie.nl
De Digitale Handtekeningenactie – Online Petitie - Op deze site kunt u een eigen handtekeningactie beginnen. Aan het einde van de campagne krijgt u per post een gecertificeerde lijst met alle handtekeningen toegestuurd. www.axci.nl
De Groenen! - De partij voor mensen die inzien dat de natuur geen speeltje is van de mens, maar de mens onderdeel is van de natuur. Voor mensen die niet enkel in het nu leven, maar ook oog hebben voor de toekomst. Voor mensen die snappen dat economische groei geen doel op zich is, maar slechts bijdraagt aan welvaart als we duurzaam omgaan met onze leefomgeving. www.degroenen.nl
De Vredessite - Een platform voor nieuws, achtergrond en opinie, voor en door de vredesbeweging.
Democraten 66 (D66) - Op de site van deze Nederlandse politieke partij vindt u standpunten, actueel nieuws, interactieve discussie, mensen, multimedia en meer. Uitgangspunt voor het politiek handelen van D66 is het op verantwoorde wijze beheren van de aarde met al zijn levensvormen, zodanig, dat ieder mens tenminste kan voorzien in een bestaansminimum en de kwaliteit van het bestaan op langere termijn is gewaarborgd. www.d66.nl
Democratisch Europa – Uw Stem voor een Democratisch Europa - Democratisch Europa is de enige politieke partij die opkomt voor de belangen van de Nederlandse kiezers, namelijk een Europese Unie waarin zijn stem nog telt. Waarin de burgers ook van de kleine lidstaten, nog iets te zeggen hebben. www.democratischeuropa.nl
DorpsBelangen, Loosdrecht | Het kan beter! Het moet beter! - Dorpsbelangen de politieke partij voor Wijdemeren, Ankeveen, Nederhorst den Berg, Kortenhoef, 's-Graveland en Loosdrecht. www.dorpsbelangen.nu
Drimble Politiek - Drimble verzamelt het politieke nieuws van de belangrijkste kranten en andere media snel, helder en overzichtelijk. drimble.nl/politiek/
Ergernissen.com – meld hier uw ergernis – verwondering of verbazing - Meld hier uw ergernissen of ergernis – hier mag u klagen net als bij de klaagmuur en u lekker ergeren of uw verwonderen en verbazen over iets of iemand. Houd het wel netjes. www.ergernissen.com
Europese Commissie - De Europese Commissie behartigt de algemene belangen van de EU, stelt nieuwe wetgeving voor (aan het Parlement en de Raad), zorgt voor het beheer en de uitvoering van het EU-beleid, handhaaft de EU-wetgeving (samen met het Hof van Justitie) en voert internationale onderhandelingen. ec.europa.eu
Europese Unie - EUROPA is de officiële website van de Europese Unie en geeft toegang tot informatie van alle instellingen, bureaus en andere organen van de EU. europa.eu
FNP Fryske Nasjonale Partij – Nijs - De FNP fynt dat de macht oer de oerheid fan it folk is. Minsken moatte safolle mooglik behelle wurde by it iepenbier bestjoer. www.fnp.nl
Forum voor Democratische Ontwikkeling - Het Forum wil de discussie over de democratie stimuleren en de betrokkenheid van burgers bij de samenleving versterken
GroenLinks - GroenLinks kiest voor duurzaamheid, voor sociale samenhang, voor herverdeling van arbeid en zorg, voor betaalbaar en goed openbaar vervoer en voor een grotere invloed van burgers op besluiten die hen aangaan. Wij werken daarvoor aan haalbare alternatieven en voeren -indien nodig- stevige oppositie
GroenLinks Arnhem - Hoe ziet onze organisatie eruit, wat doen we en wie zijn er actief. Nieuws over gebeurtenissen uit Arnhemse politiek. Belicht vanuit GroenLinkse visie. Zoek in het oudere nieuws. Forum waar je kunt discussiëren. www.groenlinksarnhem.nl
Groep Wilders / Partij voor de Vrijheid - Om de Nederlandse economie weer sterker en vitaler te maken en te zorgen voor economische groei en meer welvaart, moet de Nederlandse overheid krimpen, nutteloze uitgaven schrappen, en de belastingen verlagen. Er moet in Nederland weer meer ruimte komen voor vrijheid, zelfredzaamheid, creativiteit, eigen initiatief en ondernemingszin.
Het Centraal Planbureau (CPB) - Het Centraal Planbureau (CPB) is ruim vijftig jaar geleden opgericht, met de Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen als eerste directeur. Hoewel de naam van het Bureau dit wel suggereert, heeft het CPB zich nooit met economische planning bezig gehouden. www.cpb.nl
het Geheugen van Nederland - Het Geheugen van Nederland is het nationale programma voor de digitalisering van het Nederlands cultureel erfgoed. Het programma wil de (verborgen) collecties van archieven, musea en bibliotheken digitaliseren en beschikbaar stellen op Internet. Al het digitale materiaal -afbeeldingen, maar ook geluid, bewegend beeld en tekst- is te bekijken en te beluisteren via www.geheugenvannederland.nl.
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – BZK - Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een omvangrijk en veelzijdig takenpakket. Het beslaat terreinen uiteenlopend van de bestuurlijke inrichting van Nederland tot een loopbaanbeleid voor de politie, van de Grondwet tot rampenbestrijding, en van de kwaliteit van de rijksdienst tot de binnenlandse veiligheid. www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk
Humanistische Democratische Partij - De Humanistische Democratische Partij is een nieuwe politieke partij (opgericht in januari 2004) die zich op de centrum linkse kiezer richt. Wij maken ons vooral sterk voor enkele belangrijke structurele vraagstukken die nu in de Nederlandse samenleving spelen. www.humanistischepartij.nl
Jonge Socialisten in de PvdA - De Jonge Socialisten zijn een politieke jongerenorganisatie, die duidelijk wil maken dat jong zijn en je met politiek bezig houden heel goed samen kan gaan. Politiek gaat over de dingen die jou aangaan en bezig houden, en wat belangrijker is: jij kunt er zelf invloed op hebben. www.js.nl
Kies Verstandig! Kies Niet! Maak je Stem Ongeldig! - Kiezen politici wel met hun verstand? Kiezen wij politici wel verstandig? Hier kunt u bijna alles kwijt over de politiek! Wat moet beter? Waar ergert U zich aan? Laat Uw stem horen! Kies Verstandig! Kies Niet! Maak je Stem ongeldig! Protesteer op een effectieve manier.
Kiesraad.nl - De Kiesraad is het centraal stembureau voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, Eerste Kamer en het Europees Parlement. De Raad stelt de officiële verkiezingsuitslagen vast en maakt deze bekend. Daarnaast is de Kiesraad adviescollege van de regering en het parlement op het gebied van uitvoeringstechnische aangelegenheden die het kiesrecht of de verkiezingen betreffen. www.kiesraad.nl
Kieswijzer - Welkepartijpastbijmij.nl - Geef uw mening over de 25 stellingen en ontdek welke partij bij u past! Na het invullen van de Kieswijzer kunt u precies zien op welke onderwerpen u het met de verschillende partijen eens bent. welkepartijpastbijmij.nl
Konfrontatie Digitaal - Konfrontatie wil werken aan een nieuw politiek perspectief en het werken aan meer samenhang binnen links. www.konfrontatie.nl
Libertarische Partij - Het libertarisme stelt de vrijheid van het individu centraal. Het gaat uit van het zelfbeschikkings-recht: individuen zijn vrij om over hun lichaam, eigendom, en de vruchten van hun arbeid te beschikken zolang zij geen inbreuk maken op andermans lichaam of eigendom. Libertariërs zijn principieel tegen belasting en afgedwongen regulering, en pleiten voor zowel persoonlijke als economische vrijheid. www.libertarischepartij.nl
Likoed Nederland - De Likoed staat voor vrede door veiligheid, veiligheid door kracht. De Likoed vindt dat Israël de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar burgers niet uit handen mag geven.
Management Scope – Managers forum - Management, business en opinie forum voor managers, directeuren en commissarissen. Opinie en het laatste nieuws voor managers. managementscope.nl
Nederland kiest - NOS Nederland kiest | Nieuws, achtergronden en tv- en radiobijdragen. Het CDA is de grootste partij. De SP is dé winnaar van de verkiezingen. De PvdA levert 10 zetels in. De SP wint links van de PvdA en Wilders pakt zetels rechts van de VVD en van de LPF; de kiezers verlaten het centrum.
Nederland Politiek - Al het Nederlandse politieke nieuws en politieke tweets verzameld op een website. nederlandpolitiek.nl
Nederland Transparant - Transparantie, integriteit, openheid en verantwoording zijn de hoofdpeilers waarop de politieke visie van Nederland Transparant is gebaseerd. De politieke vereniging Nederland Transparant laat zich met haar uitgangspunten niet indelen in links of rechts
Nederlandse verkiezingsuitslagen - Nederlandse verkiezingsuitslagen. Tweede Kamer vanaf 1886. Provincies en veel gemeenten vanaf 1962. www.stembusuitslag.com
Newropeans : trans-Europese politieke partij - Newropeans is een nieuwe Europese politieke partij. Newropeans is voor een sterke Europese democratie. Newropeans wil een Europa dat met een duidelijke stem in de wereld spreekt en duurzaam en sociaal is ingericht. www.newropeans.eu
Nieuwe Communistische Partij - De NCPN is opgericht in 1992 en verschilt van de andere partijen. De politiekepartijen die in Nederland de dienst uitmaken, doen wat de grote multinationaleondernemingen willen. En precies daarin ligt het onderscheid met de NCPN.De NCPN is antikapitalistisch van karakter. Ze baseert zich op het marxisme-leninisme, de wetenschappelijke wereldbeschouwing waarvan Marx en Engels de grondleggers zijn en door Lenin en anderen verder ontwikkeld is
Onafhankelijke Senaatsfractie - De OSF is de vereniging voor onafhankelijke provinciale politiek. Provinciale onafhankelijke partijen werken er in samen. Een moderne, professionele organisatie die onafhankelijke politiek in NL weet te binden. www.osfractie.nl
Pagina 2