Startpagina rubrieken.com

Basisschool, school, openbare, onderwijs, obs, christelijke, kinderen, katholieke, kbs

Eerste Leidse School | Basisschool in Leiden voor bijzonder neutraal onderwijs - De Eerste Leidse Schoolvereniging. De E.L.S. is een basisschool voor bijzonder neutraal onderwijs in Leiden. Al meer dan 85 jaar staan wij voor gedegen onderwijs. We hebben veel aandacht voor de ontwikkelingen van ieder individueel kind. Wij geven kinderen een solide basis voor de toekomst. eersteleidseschool.nl
Evangelische Basisschool Online Eindhoven – EBS - De naam "Online" geeft kernachtig weer waar onze school voor staat, namelijk in verbinding staan, on-line zijn, met God onze Vader, Jezus de Zoon en Zijn Heilige Geest. www.ebsonline.nl
Gemini College Lekkerkerk : Kleine school, grote aandacht - Op het Geminicollege Lekkerkerk kun je terecht voor onderwijs op basis-, kader,- en gemengd- theoretisch niveau in de vmbo afdeling, voor havo en vwo (alleen onderbouw). Ook bieden wij leerwegondersteunend onderwijs op verschillende niveaus. www.geminicollegelekkerkerk.nl
Groen van Prinstererschool prot. chr. basisonderwijs De Bilt - Elke dag maakt u keuzen voor de toekomst van uw kind. Soms is een beslissing eenvoudig, vaak ook erg belangrijk. Zoals de keuze van een basisschool. De afgelopen jaren moet deze keuze al erg vroeg gemaakt worden. Al vrij snel na de geboorte van uw kind, als het gaan naar een basisschool nog ver van u af ligt, moet u zich toch al gaan oriënteren hierop. www.groenvanprinstererschool.nl
Hoffenne Protestants Christelijke Basisschool / Noordwijk Binnen - Onze school is een protestants-christelijke school. Dit betekent dat de bijbel de inspiratiebron is voor ons handelen. We willen de kinderen graag vertrouwd maken met deze inspiratiebron. Daarom worden op onze scholen verhalen uit de bijbel verteld. www.hoffenne.nl
Interconfessionele Basisschool de Korenaar – Eindhoven - Basisschool de Korenaar is één van de scholen van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven, kortweg de SKPO. De SKPO is verantwoordelijk voor het onderwijs op 38 basisscholen in Eindhoven en Son en Breugel, met in totaal ruim tienduizend leerlingen. www.skpo-korenaar.nl
Jenaplan Basisschool Wittevrouwen Utrecht - Onze school telt twee locaties. Wij werken met een zgn. verticale opbouw, d.w.z. dat alle leeftijdsgroepen in beide gebouwen evenredig vertegenwoordigd zijn. www.jenaplanwittevrouwen.nl
kath. b.s. Armhoefse-Akker Tilburg - Basisschool Armhoefse Akker is een echte buurtschool met een duidelijke functie in de wijk. Wij willen een school zijn waar kinderen zich thuis voelen. Waar school- en thuissituatie in elkaar kunnen overlopen. Waar kinderen bevriend raken met kinderen, die ze ook buiten de school kunnen ontmoeten. Waar hun verhalen over gebeurtenissen rond school en thuis worden herkend en meebeleefd. www.armhoefseakker.nl
Katholiek Basisonderwijs De Oosthoek Bleiswijk - De Oosthoek is een katholieke basisschool die sinds 1972 onderwijs verzorgt. Aan de ligging van onze school ten opzichte van het dorp in de wijk Oosthoekeind danken wij onze naam: De Oosthoek. Onze school telt ongeveer 235 leerlingen. www.oosthoek-basisschool.nl
Katholieke Basisschool De Bosbouwers te Hoofddorp - Onze school staat in Hoofddorp, op het scholeneiland in de wijk Overbos. Overbos is een wijk, gelegen aan de westkant van Hoofddorp, tussen de wijken Bornholm en Floriande. www.debosbouwers.nl
katholieke basisschool de Brakken Rijen (nb) - Op de Brakken maken we gebruik van het leerstof-jaarklassensysteem. In de praktijk betekent dit dat de kinderen die in dezelfde groep zitten ook ongeveer even oud zijn. Als bijv. het vak rekenen op het lesrooster staat, zijn alle kinderen uit de groep bezig met rekenen, maar niet allemaal met hetzelfde werk. www.debrakken.nl
Katholieke basisschool De Kabas Franeker - De Kabas, school voor ErvaringsGericht Onderwijs, is een veelzijdige Katholieke bassisschool waar iedereen (leerling, ouder en leerkracht) zich thuis voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Het onderwijs is gebasseerd op het Ervaringsgericht Onderwijs (E.G.O). De Kabas is goed onderwijs maar ook een belevenis! www.kabas.nl
Katholieke Basisschool De Sprong Oirsbeek - Basisschool De Sprong ligt aan de rand van het kerkdorp Oirsbeek. De school maakt deel uit van het multifunctionele centrum "De Oirsprong", met voorzieningen als peuterspeelzaal en kinderdagverblijf, gemeenschapshuis, ruimte voor creatieve verenigingsactiviteiten en sporthal. www.basisschool-oirsbeek.nl
katholieke basisschool Maria in Zandvoort - Een school die een bijdrage levert aan het geluk van kinderen, zowel nu als voor in de toekomst. Een school in het centrum van Zandvoort, vlakbij strand en duinen. www.mariaschoolzandvoort.nl
KBS Laurentius Breda, de leukste school van Nederland - De Laurentius is een katholieke school. Dit betekent dat de school vanuit een katholieke achtergrond werkt met kinderen maar ook open staat voor iedereen met een andere levensbeschouwelijke achtergrond. www.deleuksteschoolvannederland.nl
KBS Noorderpoort Dongen - Een katholieke school met traditie, een school met een eigentijds karakter. Een lerende school; leren van kinderen, leren van ouders en leren van elkaar. Vanuit het goede in die traditie proberen we de school aan te passen aan hedendaagse eisen en wensen. www.kbsnoorderpoort.nl
Koningin Beatrixschool – Protestants Christelijke basisschool Meppel - Op de website staat informatie over de zorg voor leerlingen, informatie uit de schoolgids en foto's. We willen dat de kinderen het fijn vinden om naar school te gaan. www.beatrixschoolmeppel.nl
Liduina basisschool Den Haag - Op 14 september 1920 werd te Den Haag aan de Amalia v. Solmsstraat de Liduinaschool plechtig ingewijd. Het was de eerste school, die de zusters Dominicanessen in de hofstad openden. www.liduinabasisschool.nl
Maharishi Basisschool De Fonteint & Peuterspeelzaal De Sterretjes – Lelystad - MBS "De Fontein" is een basisschool in Lelystad waar een unieke vorm van onderwijs gegeven wordt. Het is van belang dat kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen. Naast kennis en leerprocessen besteedt de school daarom ook aandacht aan de ontwikkeling van het bewustzijn van het kind. www.mbsdefontein.nl
Mariabasisschool – Lieshout - De Mariabasisschool staat bij ouders in Lieshout al jaren bekend als een school waar degelijk onderwijs wordt gegeven. Ik kan me hierin zeker vinden. De Mariabasisschool werd in 2003 en 2004 door de inspectie voldoende tot goed beoordeeld. www.mariabasisschool.nl
Montessoribasisschool Roermond - De basisschool is een stuk van je leven: voor de kinderen, maar ook voor u! Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Al die jaren vertrouwt u uw kind toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. De schooltijd is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg. www.montessoriroermond.nl
o.b.s. De Oversteek Oosterhout - O.b.s. De Oversteek is een openbare basisschool te Oosterhout en biedt onderwijs aan leerlingen van vier tot twaalf jaar. De school valt onder het bestuur van de Stichting Openbaar Prim. www.oversteek.nl
o.b.s. De Tandem – Oud-Beijerland - De Stichting Acis voor openbaar primair onderwijs in de Hoeksche Waard bestaat sinds 1 januari 2004. Op die datum droegen de zes gemeenten in de Hoeksche Waard hun bestuurlijke taken voor het openbaar onderwijs over. Hierdoor is het openbaar onderwijs in de Hoeksche Waard niet alleen verzelfstandigd, tegelijkertijd vond een bestuurlijke schaalvergroting plaats. www.tandem-oudbeijerland.nl
OBS Binnenstad Maastricht - 1 Augustus 1989 startte de 7e Openbare Basisschool in de binnenstad van Maastricht. OBS Binnenstad is ontstaan na het besluit om de basisschool St. Jozef, die in 1856 is opgericht, te sluiten. OBS Binnenstad behoort tot Stichting "jong Leren". www.obsbinnenstad.nl
OBS De Marke Neede - De Marke is gelegen in een woonwijk ten noord oosten van het centrum van Neede. We hebben op de Marke 11 groepen; het gemiddelde aantal leerlingen bedraagt 240. www.obsdemarke.nl
OBS de Octopus – Zwolle-Zuid - De website van obs de Octopus in Zwolle, op deze site vind je algemene informatie over de school, de pagina's van de groepen 1 t/m 8, en actuele informatie over evenementen die op school plaatsvinden. www.obsdeoctopus.nl
OBS Olympus Openbare Basisschool IJburg Amsterdam - Op IJburg zijn al heel wat instellingen die een plekje hebben gekregen. Basisscholen zijn er vanaf het allereerste begin. Olympus ook, kom gerust langs op onze open informatie ochtenden. www.obsolympus.nl
OBS Rosa Boekdrukker Amsterdam - Openbare basisschool Rosa Boekdrukker is de kleurrijkste en gezelligste buurtschool van Amsterdam West. Met vrolijke en slimme leerlingen, een zorgvuldig samengesteld team, een hardwerkende directie en veel actieve ouders. www.rosaboekdrukker.net
obs. De Octopus Capelle aan den IJssel - De Octopus is een openbare school die staat in de Capelse wijk Oostgaarde. Ongeveer 275 leerlingen krijgen les in doorgaans kleine groepen. Ze kunnen spelen op twee ruime schoolpleinen waarop ruim voldoende speelmogelijkheden zijn. www.de-octopus.nl
Openbare Basisschool 't Hout Helmond - Openbare Basisschool 't Hout werd in 1974 opgericht door de Gemeente Helmond. Dit gebeurde nadat ouders uit de wijk daarvoor diverse acties hadden ondernomen. 't Hout is dus een school die door ouders bevochten is. Het was de tweede openbare school in Helmond. www.obshout.nl
Openbare basisschool De Brink Roermond - De Brink is een school met ruimte en aandacht voor ieder kind. Wij zijn er ons van bewust dat we een stuk van uw taak in de opvoeding van uw kind overnemen. Voorwaarde hiervoor is dat de kinderen zich, net als thuis, veilig voelen op school. Ze moeten graag naar school komen. www.obs-debrink.nl
Openbare Basisschool De Hasselbraam Haaren (NB) - De Hasselbraam is de enige openbare school in het dorp Haaren. De school is op initiatief van een groep ouders opgericht op 1 augustus 1998. De school onderscheidt zich door individueel gericht onderwijs met aandacht voor hoofd, hart en handen, de school hanteert een continurooster. Het schoolgebouw dateert uit 1972. www.dehasselbraam.nl
Openbare Basisschool De Octopus – Hoofddorp - Onze school is een openbare basisschool en dat betekent dat iedereen welkom is, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Wij streven er actief naar om kinderen respect bij te brengen voor elkaars leefwijze en levensbeschouwing en voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit. www.obsoctopus.nl
Openbare basisschool De Pionier te Amstelveen - De Pionier is de openbare school, gelegen tussen de wijken Waardhuizen en Middenhoven in Amstelveen. Openbaar betekent: toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht geloof, cultuur, levensbeschouwing e.d. De Pionier staat open voor iedereen! www.pionier1.nl
Openbare Basisschool de Timp, Hengelo Ov. - Waar het vroeger heel normaal was, dat ouders voor hun kind als vanzelfsprekend een buurtschool kozen, ligt dat nu heel anders. Ouders zoals u kiezen nu heel bewust. En dat houdt in dat er meestal een degelijke oriëntatie plaats vindt voordat de school gekozen wordt. www.obsdetimp.nl
openbare basisschool De Tovercirkel Hoofddorp - Scholen verschillen van elkaar. Zij verschillen in de manier van werken, sfeer en resultaten van het onderwijs. Dat maakt het kiezen van een school niet altijd even gemakkelijk. www.obstovercirkel.nl
Openbare basisschool De Tweewegen, Wieringerwaard - De kinderen, die op de eerste dag van het nieuwe schooljaar vier jaar zijn, mogen op school komen. Tevens worden die kinderen toegelaten, die vier jaar worden in de maand waarin het schooljaar begint (voor dit schooljaar de maand september). www.detweewegen.nl
Openbare Basisschool West te Capelle aan den IJssel - Openbare basisschool 'West' staat voor degelijk en kindvriendelijk onderwijs. Wij staan er borg voor, dat het optimale leerresultaat wordt bereikt. www.obswest.nl
Openbare basisschool Westwijzer – Amstelveen - We groeien toe naar een Brede School waarbij we met verschillende partijen samenwerken en voorzieningen treffen voor onze leerlingen uit de Westwijk te Amstelveen. www.westwijzer.nl
Openbare Dalton Basisschool De Tandem Leidschendam - De Daltonbasisschool de Tandem is een basisschool voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Een basisschool voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, ras of maatschappelijke achtergrond De basis voor goed Daltononderwijs wordt gevormd door de drie grondprincipes – zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking – in te bouwen in ons onderwijs. www.detandem.nl
Openbare School voor Basisonderwijs Breskens - Openbare school voor Basisonderwijs Breskens, een moderne basisschool gelegen in het dorp Breskens met een enthousiast team van leerkrachten. www.obsbreskens.com
P.C. basisschool De Marke Tubbergen - Het begin van onze school gaat terug naar het jaar 1930. Met ingang van 1 januari 2000 maakt onze school deel uit van de Federatieve Stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs te Tubbergen. Dat betekent dat er op financieel en materieel terrein wordt samengewerkt met de 9 overige basisscholen binnen de Gemeente Tubbergen. www.demarketubbergen.nl
PC basisschool De Huve Almelo - In onze school proberen we vanuit een Protestants Christelijke levensvisie, waarden, normen en vaardigheden over te dragen aan een nieuwe generatie. www.dehuve.nl
PC Basisschool Waardhuizen - Onze school is een kleine Protestants Christelijke dorpsschool van rond de 40 leerlingen. De meeste kinderen komen uit Uitwijk en Waardhuizen. Daarnaast zijn er ook kinderen uit de nabije omgeving bij ons op school. www.basisschoolwaardhuizen.nl
Pieter Brueghelschool openbare basisschool Arnhem - De Pieter Brueghelschool is een openbare school. www.pieterbrueghelschool.nl
Pr.Chr. Basisschool Holk te Nijkerk (Gld) - De Stichting PCO Gelderse Vallei is een nieuwe organisatie voor primair onderwijs. De stichting bestaat sinds 1 augustus 2002. Het voedingsgebied is gelegen in de gemeenten Barneveld en Nijkerk. Wij willen leven en werken vanuit ons geloof in God en Jezus Christus, die dienstbaar was voor de mensen. Ons christen zijn proberen wij uit te dragen door ons, zowel leerkracht als leerling, dienstbaar op te stellen. De persoonlijke identiteit blijft herkenbaar en een ieder is verantwoordelijk voor zijn/haar daden. www.holk.nl
Prins Willem Alexanderschool, Christelijke basisschool 's-Gravenzande - Op deze site houden wij u op de hoogte van alle zaken die er in en rondom onze school gebeuren. www.cbspwa.nl
Prins Willem Alexanderschool, Christelijke basisschool Katwijk - Wij willen dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat en dat uw kind heel veel leert. Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen en de leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. www.pwa-school.nl
Prins Willem Alexanderschool, christelijke basisschool Oostendorp - De Prins Willem Alexanderschool is een christelijke school. www.pwa-oostendorp.nl
Prins Willem Alexanderschool, christelijke school voor basisonderwijs Zoetermeer - De Prins Willem-Alexanderschool is een christelijke school voor basisonderwijs en is onderdeel van de UNA Scholengroep, voorheen 'Vereniging voor Christelijk Onderwijs Zoetermeer'. www.pwaschool.nl
Prins Willem Alexanderschool, Hervormde school Barneveld - Uw zoon of dochter zal 8 jaar op de basisschool begeleid worden, waardoor er een grote invloed van de school zal zijn op uw kind. Daarom is het voor u van het allergrootste belang om de juiste schoolkeuze te maken. www.pwabarneveld.nl
Prins Willem Alexanderschool, obs Nieuwerkerk aan den IJssel - Ouders die overwegen hun kind op de Prins Willem Alexanderschool aan te melden, nodigen wij graag uit voor een bezoek. Wij kunnen hen de school "in bedrijf" laten zien en gedetailleerde informatie geven. www.prinswillemalexanderschool.nl
Prins Willem Alexanderschool, Openbare basisschool Beusichem - Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat onze school wordt bestuurd door het gemeentebestuur van de gemeente Buren. Openbare scholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing. www.pwabeusichem.nl
Prins Willem Alexanderschool, Prot. Chr. Basisschool de Lier - De protestants-christelijke basisschool Prins Willem-Alexanderschool is op 1 augustus 1971 opgericht als één van de scholen van de Vereniging voor Protestants Christelijk Schoolonderwijs te De Lier. www.pwadelier.nl
Prins Willem Alexanderschool, protestants-christelijke basisschool Culemborg - Scholen verschillen steeds meer. De identiteit van de school speelt hierbij een belangrijke rol. De manier van werken en de sfeer worden door deze identiteit mede bepaald, maar er zijn ook verschillen in wat en hoe de kinderen er leren. www.alexanderschool-culemborg.nl
Prins Willem Alexanderschool, Protestants-christelijke basisschool Nijkerk (Gld) - In onze school gaan wij uit van waarden ontleend aan de Bijbel en de christelijke traditie. Centraal staan hierbij: Genegenheid en liefde voor God en de mensen om ons heen. Trouw en vertrouwen. www.pwa-nijkerk.com
Prins Willem-Alexanderschool, Protestant Christelijk Onderwijs Berkel en Rodenrijs - Voor de vier scholen van Spectrum, Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs in Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs, is het dorp Berkel en Rodenrijs in regio's verdeeld. De andere drie scholen van Spectrum liggen in de gemeente Bergschenhoek. De Prins Willem-Alexanderschool is bestemd voor kinderen die wonen in Rodenrijs. www.pwabasisschool.nl
Prins Willem-Alexanderschool, Protestants Christelijk Onderwijs Hasselt - De site van de Prins Willem-Alexanderschool onder de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Hasselt. U kunt hier alle informatie vinden over onze basisschool. www.pwas.nl
Prinses Margrietschool christelijke basisschool Zoetermeer - De Prinses Margrietschool is een moderne, christelijke basisschool in Zoetermeer die ook open staat voor ouders en kinderen met een andere levensbeschouwing. www.prinsesmargrietschool.nl
Project FLiPP – het onderzoek naar Engels op de basisschool! - Foreign Languages in Primary school Project (FLiPP), het onderzoek naar vroeg Engels op de basisschool van de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht. Hier kunt u nieuws over de laatste ontwikkelingen binnen ons project vinden, en uiteindelijk ook de resultaten. sites.google.com/a/project-flipp.com/flipp-nl
Protestants-Christelijk basisonderwijs in Sittard en Geleen :B.S. Gustav Hoefer Sittard / B.S. De Regenboog Geleen - De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Een groot deel van de dag vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten van de basisschool. Een school kiest u dus met zorg. www.hoefer.nl
Protestants-christelijke Basisschool Het Veer Duiven - Als basisschool "Het Veer" hebben we dagelijks de zorg toevertrouwd gekregen van bijna driehonderd kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. Aangezien deze kinderen dagelijks vele uren in school doorbrengen, stellen de leerkrachten zich ten doel om voor elk kind een zo goed mogelijk pedagogisch klimaat te creëren. www.hetveer.nl
R.K Basisschool St. Joseph te Leiden - De St. Josephschool in de Professorenwijk van Leiden is een katholieke basisschool, waar ook plaats is voor leerlingen uit andere culturen en met andere religieuze achtergronden. De katholiciteit komt bijv. tot uiting in de katecheselessen, bij het bidden, bij kerkbezoek, vieringen en in de overdracht van waarden en normen. www.josephschool.nl
R.K. Basisschool Andreas Voorhout - Wij zijn één van de drie katholieke basisscholen in Voorhout. Deze scholen vallen onder een zelfstandig bestuur. De Andreas is een zelfstandige school. Er is een zeer ruime speelplaats met veilige speeltoestellen en er is zelfs een extra speelveldje. De verkeerssituatie rond de school is veilig en overzichtelijk. www.andreasschool.com
R.K. Basisschool de Stappen Hoogerheide - Tussenschoolse opvang wordt verzorgd door (K)eet en Zo. Stichting Kinderopvang Zuidwesthoek. www.destappen.nl
R.K. Basisschool de Wieken te Vught - Deze website is bedoeld voor: ouders die op dit moment overwegen hun kind op onze school te plaatsen, ouders die op dit moment kinderen op onze school hebben en niet te vergeten de kinderen zelf. U vindt hier o.a. de schoolgids, het Wiekendje, en een zeer uitgebreide linkverzameling. Extra service biedt de goede zoekfunctie, alsmede de nieuwsbrief die regelmatig verzonden wordt. De kinderen kunnen verschillende spelletjes spelen en de topografie van Nederland oefenen. www.dewieken.com
R.K. Basisschool Drie Koningen, De Meern - Iedereen is welkom, ongeacht kleur, kleding, cultuur, uiterlijk of intelligentie. De Drie Koningen waren op zoek naar het kind, dat zijn wij als school ook. www.driekoningenschool.nl
R.K. Basisschool Fatima Brunssum - Wij streven naar kwalitatief goed en boeiend onderwijs. Onderwijs dat past in deze tijd, dat kinderen en leerkrachten boeit, dat de moeite waard is voor kinderen en voor leerkrachten. Als er passie is voor leren komen de resultaten vanzelf. www.basisschoolfatima.nl
R.K. Basisschool Sancta Maria te Bergen op Zoom - Onze school ligt in de Bergse binnenstad en heeft alle kenmerken van een centrumschool. We leven mee met het leven in de stad. Het stadscarillon houdt ons bij de tijd en draaiorgelklanken dringen door tot in onze lessen. www.smaria.nl
R.K. Basisschool Willibrordus Bovenkarspel - Onze Willibrordusschool, een katholieke basisschool, is gehuisvest in een nieuw gebouw, met 9 lokalen, een open aula en een handvaardigheidsruimte. www.willibrordusbk.nl
R.K. Bavo basisschool Haarlem - De school is ontstaan uit een samengaan van de Sint Bavoschool voor meisjes uit de Klarenbeek/Voorzorgstraat (stichtingsjaar 1904) en de Sint Bavoschool voor jongens (stichtingsjaar 1911) aan de Westergracht. In juni 2006 hebben wij een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor een Brede schoolontwikkeling Zuid West met de volgende partners: OBS de Peppelaer, Stichting Stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West en Stichting Kinderopvang Haarlem. www.bavobasisschool.nl
R.K.Basisschool De Binckhorst-St. Jan, Laren (nh) - Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo'n 7500 uren toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg. www.atscholen.nl
Rehoboth P.C. Basisschool Naaldwijk - De Rehobothschool is een negen klassige basisschool. We zijn een christelijke school, maar ook kinderen met een andere of geen geloofsopvatting zijn van harte welkom. De school is gelegen in de wijk Opstal. www.rehobothbasisschool.nl
RK Basisschool Agnetendal Dommelen (Valkenswaard) - Onze school is aangesloten bij de Stichting Katholiek Onderwijs Zuid-Oost Kempen ook wel "Samen Koersen Op Zichtbare Onderwijs-kwaliteit" genoemd (SKOzoK). Deze stichting heeft ten doel om het bijzonder onderwijs in het zuidoostelijk deel van de Kempen te bevorderen. www.agnetendal.nl
RK basisschool de Vredeburg Hoofddorp - De Vredeburg is een basisschool op katholieke grondslag. De identiteit van onze school uit zich in activiteiten rondom de christelijke feestdagen en in het dagelijkse moment in de groepen aan de hand van de catechesemethode Trefwoord. Elk jaar doet een aantal leerlingen van de school Eerste Communie. In de voorbereidingstijd krijgen alle leerlingen van groep 4 een rondleiding in de parochiekerk. www.bsvredeburg.nl
RK Basisschool Schaesberg Landgraaf - Basisschool Schaesberg is een katholieke school. Vanuit die identiteit zullen activiteiten worden georganiseerd o.a. vieringen, al dan niet in de kerk, waaraan de kinderen van onze school onder schooltijd deelnemen. www.bsschaesberg.nl
RK BS De Horizon Katwijk - RKBS de Horizon is een basisschool met een duidelijke identiteit en een vooruitstrevende visie. www.rkhorizon.nl
RKBS de Fontein Den Haag - Basisschool De Fontein is een moderne, katholieke school voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Onze school probeert vanuit een hedendaagse katholieke visie concreet invulling te geven aan normen en waarden als verdraagzaamheid, respect voor elkaar, sociaal-maatschappelijk bewustzijn en behulpzaamheid. www.fontein.nl
Rooms Katholieke Basisschool Klim-Op – Hoogerheide - Basisschool Klim-Op in Hoogerheide maakt deel uit van Stichting Vives, een koepelorganisatie waar zes katholieke basisscholen onder vallen, allen gevestigd in de gemeente Woensdrecht. www.bsklim-op.nl
SBO Toermalijn Almelo : Speciale school voor basisonderwijs - Wij verzorgen onderwijs voor kinderen van 5 tot 13 jaar in het gebied rond Almelo. Op onze website zie je heel veel foto's van activiteiten die we met onze kinderen doen. Een goede sfeer en een grote betrokkenheid is voor ons erg belangrijk. www.sbotoermalijn.nl
Sint Michaëlschool katholieke basisschool Harlingen - De Sint Michaëlschool is een katholieke basisschool waar ruim 200 kinderen, verdeeld over 10 groepen, dagelijks onderwijs volgen. De school is gehuisvest in de binnenstad. De leerlingen zijn afkomstig uit alle wijken van de stad. www.stmichaelschool.nl
Spreekbeurten en werkstukken gemaakt door en voor jongeren - Een leuke webpagina vol met spreekbeurten en werkstukken gemaakt door en voor jongeren. www.spreekbeurtenplein.nl
St. Nicolaasschool katholieke basisschool Odijk - Van oudsher is de Kromme Rijn-streek een 'katholiek gebied'. Het dorp Odijk was daarin een zelfstandige gemeente. De patroonheilige van deze gemeente was Sint Nicolaas. Het streven van de school is dan ook een uitstraling te zijn van St. Nicolaas als kindervriend. www.nicolaasschool-odijk.nl
Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas - Onder SKB De Veenplas vallen tien basisscholen. Een aantal van deze scholen heeft een eigen school-website ontwikkeld. Op 1 januari 1998 is de Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas ontstaan door het samenvoegen van een achttal besturen voor katholiek basisonderwijs in de gemeenten Jacobswoude, Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar. Een jaar later heeft Rijnwoude zich bij De Veenplas aangesloten. www.veenplas.nl
Stichting Katholiek Primair Onderwijs (KPO) - De Stichting Katholiek Primair Onderwijs (KPO) Roosendaal biedt onderwijs aan ongeveer 5800 leerlingen in de gemeente Roosendaal op 22 locaties. www.kporoosendaal.nl
Stichting St. Bavo, Haarlem e.o. - Wij verzorgen katholiek en interconfessioneel basisonderwijs aan kinderen op negen locaties en ook onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. www.stichtingsintbavo.nl
Stichting St. Josephscholen Nijmegen - De stichting St. Josephscholen is een stichting van 13 basisscholen in Nijmegen. www.josephscholen.nl
Voorwegschool basisschool Heemstede - De oudste basisschool van Nederland is volop in beweging om de vragen van de verschillende kinderen gedifferentieerd en zorgvuldig te beantwoorden. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan talentontdekking en -ontwikkeling. Dit kan plaatsvinden op het gebied van de basisvaardigheden, maar ook op sociaalemotioneel, sportief en creatief gebied. www.voorwegschool.nl
VPCO De Basis – Aalsmeer, Haarlemmerliede en Haarlemmermeer - VPCO De Basis is een jonge vereniging, die twaalf basisscholen beheert. Deze scholen liggen verspreid over de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmerliede en Haarlemmermeer. De grootte van de scholen varieert van circa 110 tot ruim 400 leerlingen. www.vpcodebasis.nl
Vrije School Christophorus, Roermond - De school bestaat uit een peutergroep (2 tot 4 jarigen), een kleuterklas (4 t/m 6 jarigen), en de onderbouwklassen (6 t/m 12 jarigen). Binnen onze kleine scholengemeenschap proberen wij de kinderen een omgeving te bieden die sfeer en gezelligheid uitstraalt. Het kind moet zich thuis voelen op school. Met dit als basis streven wij er naar dat de kinderen met plezier kunnen leren. Zo proberen wij de kinderen een vreugdevolle tijd te geven, waarin de kinderen met overgave en enthousiasme kunnen werken. www.vrijeschoolroermond.nl
Weer Samen Naar School Samenwerkingsverband Lichtenvoorde - In het Weer Samen Naar School (WSNS) Samenwerkingsverband (SWV) Lichtenvoorde werken 12 basisscholen en 1 speciale school voor basisonderwijs samen aan de doelstelling om voor alle ongeveer 2700 kinderen op deze scholen zorg op maat te bieden. www.swvlichtenvoorde.nl
Pagina 1