Startpagina rubrieken.com

School voortgezet onderwijs, hogeschool, vmbo, school, college, beroepsonderwijs

Hellig Hart - Een multimediale basisschoolmethode voor het vak godsdienst / levensbeschouwing
Het gratis overhoorprogramma Teach2000 - Moeite met het in het geheugen stampen van woordenlijsten? Niemand om te overhoren? Gebruik het gratis overhoorprogramma Teach2000 voor het woordjes leren. Ideaal voor het leren van een andere taal. www.teach.nl
Het Groenhorst College - Het Groenhorst College, met locaties in Almere, Barneveld, Bilthoven, Dronten, Ede, Emmeloord, Lelystad, Maartensdijk, Nijkerk en Velp, is een veelzijdige opleider in de domeinen dier, stedelijke leefomgeving, groen, bloem, (agrarische) techniek, voedselproductie (zowel biologisch dynamisch als gangbaar) en voedselverwerking. groenhorst.nl
Het Koning Willem I College 's-Hertogenbosch - Het Koning Willem I College is een Regionaal Opleidingencentrum (ROC). Het is een groot college, al zijn er in Nederland veel grotere ROC's. Toch zorgt het College dat je als leerling niet het gevoel hebt op een enorme scholengemeenschap te zitten. Er zijn onderwijsafdelingen in (delen) van gebouwen, waardoor je je sneller thuis voelt. www.kw1c.nl
Het ROC van Twente - Het ROC van Twente is een onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. www.rocvantwente.nl
Het Stedelijk Lyceum Enschede - Het Stedelijk Lyceum is de openbare school voor het voortgezet onderwijsin Enschede met 7 locaties waar de volgende onderwijsvormen zijn: Gymnasium,Atheneum, HAVO, VMBO-theoretisch(mavo) en VMBO-beroepsgericht
Het Vakcollege Amersfoort - Het Vakcollege is de nieuwe en verbeterde VMBO beroepsopleiding voor technisch talent. Bedrijfsleven en onderwijs slaan de handen ineen om meer jongeren zo goed mogelijk toe te leiden naar een baan in de techniek. www.vmbovakcolleges.nl
Highfive | Basisscholen, Doe een wens, onderwijs, kinderen - High Five is een organisatie die zich bezighoudt met het vervullen van wensen van basisscholen. Nagenoeg iedere basisschool heeft wel één of meerdere wensen waar gewoonweg de financiële middelen voor ontbreken. www.highfive.info
HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - De HKU, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, is met bijna 3500 studenten en ruim 80 bachelor- en masteropleidingen één van de grootste op kunst en cultuur gerichte opleidingsinstituten in Europa. www.hku.nl
Hogeschool INHOLLAND - Hogeschool INHOLLAND is een ambitieuze instelling voor hoger onderwijs in de Randstad. Een bruisende leer- en werkgemeenschap met een schaal die voor studenten herkenbaar en prettig is. Want het is de omvang van INHOLLAND die het mogelijk maakt op een aantalkleine(re) locaties in de Randstad het beste te bieden aan studenten. Brede bacheloropleidingen en een aantal masters
Hogeschool Leiden - Hogeschool Leiden is gevestigd in het Bio Science Park, vlakbij station Leiden CS. Hier volgen ruim 4700 studenten een opleiding op het gebied van Zorg en Welzijn, Techniek, Educatie of Management en Bedrijf. De hogeschool heeft ook een vestiging in Rotterdam: Pabo Thomas More
Hogeschool Rotterdam & Omstreken - Volg je een opleiding bij de Hogeschool Rotterdam, dan studeer je op een Hogeschool met een Rotterdams accent. Het accent van 'geen woorden maar daden' of van 'laat maar zien wat je kan'. Groot en bedrijvig, vernieuwend en veelkleurig. Denken en doen, leren en werken is het motto. De Hogeschool Rotterdam biedt meer dan zestig opleidingen in 9 sectoren
Hogeschool Saxion Hogescholen - Met vestigingen in Deventer, Apeldoorn en Enschede en ruim 17.000 studenten is Saxion de grootste hogeschool van Oost-Nederland. Saxion staat voor kwaliteit, innovatie en ondernemingslust
Hogeschool van Amsterdam - HBO-opleidingen op het gebied van economie, informatie, welzijn, personeel, gezondheidszorg, techniek (ook maritiem) en onderwijs
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: voor een hbo opleiding die bij je past. Hoger onderwijs in dag- en avondopleiding. Bijvoorbeeld opleiding gezondheidszorg, management, communicatie of lerarenopleiding
Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden, Velp en Wageningen - Mondiale en internationale ontwikkelingen bepalen steeds sterker wat er in Nederland gebeurt. Liberalisering van de handel, de uitbreiding van de Europese Unie en klimaatveranderingen hebben grote invloed op onze economische en culturele ontwikkelingen. We kunnen en willen ons daar niet aan onttrekken, de wereld wordt ons speelveld. www.vanhall-larenstein.nl
Hogeschool van Utrecht - De Hogeschool van Utrecht (afgekort HvU) is een grote bruisende hogeschool die gevestigd is in de meest gunstig gelegen plaats van Nederland: Utrecht. Met onze zeventig opleidingen op het gebied van gezondheidszorg, journalistiek en communicatie, educatie, natuur en techniek, economie en management en sociale agogiek bestrijken wij vrijwel alle maatschappelijke velden
Hogeschool voor Natuurgeneeskunde Hippocrates, Bloemendaal - Opleidingen op HBO-niveau: Natuurgeneeskunde - Klassieke Homeopathie - Mind-Body. Voor persoons- en praktijkgericht onderwijs! www.hogeschoolnatuurgeneeskunde.nl
Hogeschool voor Natuurgeneeswijzen Arnhem – HvNA - 5 jarige deeltijd HBO opleiding voor Natuurgeneeskundig Therapeut of Klassiek Homeopaat
Hogeschool Zeeland | Studeren aan de Zeeuwse kust - De Hogeschool Zeeland is het kennisinstituut voor hoger onderwijs in de provincie Zeeland met 20 hbo-opleidingen waaraan ruim 4000 studenten studeren. hz.nl
Hogeschool Zuyd (Limburg) - Hogeschool Zuyd is een van de grotere Nederlandse Hogescholen met maar liefst 52 opleidingen voor hoger beroepsonderwijs in voltijd, deeltijd of duaal, op bachelor- en masterniveau
HOVO Nijmegen – Hoger Onderwijs voor Ouderen - HOVO verzorgt op verschillende plaatsen in Nederland, zo ook in Nijmegen, onderwijs op niveau voor 55-plussers.Op de site veel informatie over HOVO Nijmegen en het cursusaanbod. HOVO Nijmegen maakt deel uit van de Faculteit der Letteren van de Katholieke Universiteit Nijmegen
Huiswerkbegeleiding Haarlem en Leiden | Mentor Online - Instituut Mentor biedt steun bij studie in de vorm van bijles, training en huiswerkbegeleiding met als doel leerlingen zelfstandiger te laten studeren. Met sterk op het individu gerichte studie biedt instituut Mentor ondersteuning bij leer- en studieproblemen. www.mentoronline.nl
Huiswerkbegeleiding.nl Zoeken naar huiswerkbegeleiding - Informatie over studeren, studieproblemen door o.a. concentratiegebrek, ADHD, faalangst en dyslexie. Veel studietips en info over huiswerkbegeleiding en remedial teaching. Handige links voor uittreksels en werkstukken. Vind snel een huiswerkinstituut of andere organisaties die zich bezighouden met studiebegeleiding
Inspectie van het Onderwijs - De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, rechtmatigheid en doelmatigheid en de naleving van wet- en regelgeving. Over de resultaten van het toezicht informeert de inspectie actief en openbaar, op instellingsniveau en stelselniveau. www.onderwijsinspectie.nl
Internetwijzer Basisonderwijs - Praktische gids voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs
ISBW, erkende Master en Bachelor opleidingen - ISBW biedt een ruim scala aan opleidingen op HBO of Universitair niveau met de focus op praktijkgerichte beroepsopleidingen. Zowel voor deeltijd-, avond- en dagopleidingen kunt u bij ISBW terecht. www.isbw.nl
IT voor vmbo-TL - Deze website geeft informatie over het vak IT op het VMBO-TL. Sinds een paar jaar kunnen leerlingen van een aantal VMBO-TL scholen er voor kiezen om examen te doen in het vak IT. Hieronder staat het examenprogramma voor dit nieuwe vak. Verder leest en ziet u hoe dit examenprogramma op de hier vermelde scholen in de praktijk wordt uitgewerkt. www.ittl.nl
Jongeren Informatie Punt - De JIP site is gemaakt en wordt actueel gehouden door een aantal JIP's.Zijhebben zelf ook een site die informatie over hun regio bevat
JopSoft Drachten - Nederlandstalige Educatieve Software voor het Basisonderwijs – DOS-utilities; – DOS-spelletjes;- Educatieve DOS-programma's;- Windows-utilities;- Windows-spelletjes;- Educatieve Windows-programma's
Kaart in Actie | De specialist in alle kaartenacties voor scholen - Kaart in Actie! is de specialist in alle kaartenacties voor scholen. Voor iedere gelegenheid, thema of doel biedt Kaart in Actie! een passende oplossing. middels: Een reguliere wenskaartenactie. Een door de kinderen zelf gemaakte kaartenactie. Een thematische fotokaartenactie. www.kaartinactie.nl
Kandinsky College VMBO Nijmegen - Een plek waar jij je veilig voelt, waar aandacht is voor jouw persoonlijke ontwikkeling, je eventuele problemen, maar waar ook ruimte is voor leuke dingen. Een plek waar je voelt: ze halen het beste uit mij. Zo'n school wil het Kandinsky College Hatertseweg zijn. www.kandinsky-vmbo.nl
Kennisnet - kennisnet is eenbeveiligd en beheerd netwerk dat scholen en instellingen, museaen bibliothekenvia de kabel met elkaar verbindt. Via een snelle internetverbindingen in eenveilige besloten omgeving worden grote hoeveelheden educatieveinformatietoegankelijk gemaakt. kennisnet biedt nu al toegang tot veletienduizendenpagina's op internet
Kennisnet | DAVINDI zoek in onderwijscollectie - De onderwijscollectie is een unieke verzameling van websites, documenten, afbeeldingen en videoclips die bruikbaar zijn binnen het onderwijs. Voor bijvoorbeeld het maken van een werkstuk of het voorbereiden van een les
Kennisnet.nl | Voortgezet onderwijs - Stichting Kennisnet is de internetorganisatie van en voor het Nederlandse onderwijs en stelt zich ten doel om de mogelijkheden van ICT voor het onderwijs maximaal te benutten. Kennisnet heeft daarmee een nadrukkelijk publieke opdracht. www.kennisnet.nl
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten - Traditie, vernieuwing en experiment komen samen in de afstudeerrichtingen van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (KABK). De KABK is de Faculteit Beeldende Kunsten van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans. De Bacheloropleidingen Beeldende kunst, Grafische en Typografische Vormgeving, Textiel en Mode Vormgeving, Interieurarchitectuur, Fotografie en de Interfaculteit Beeld en Geluid / ArtScience bieden de mogelijkheid je te ontwikkelen tot vrij beeldend kunstenaar, vormgever of ontwerper. In deze studiegids vind je informatie over de organisatie van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans, de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en zaken die voor iedereen die gaat studeren van belang zijn.
Leren is een makkie - Dit is een website waar leerlingen leerstrategieën kunnen vinden die direct toepasbaar zijn op school. Leerlingen die een leervraag hebben kunnen deze altijd via de mail stellen, maar ook via de MSN! www.lereniseenmakkie.nl
Lyceum de Grundel, Hengelo - Lyceum de Grundel biedt havo, atheneum en gymnasium onderwijs en is al sinds de jaren '50 van de vorige eeuw een begrip in Hengelo. lyceumdegrundel.nl
Lyceum Sancta Maria, Haarlem - Een lyceum voor Havo, Atheneum en Gymnasium. De school ligt in Haarlem-Zuid. sanctamaria.mwp.nl
Master & executive programs | Nyenrode Business Universiteit Breukelen - "Founded in 1946, Nyenrode was the first business school to be financed by the business community. In setting up the school, the founding fathers meant to realize an entirely new concept, to enrich the Dutch educational scene with an institution capable of producing talented and internationally-oriented people to help rebuild the national post-war economy.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen - OCenW biedt mensen kansen hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Het ministerie werkt voor mensen. Leerlingen, studenten en hun ouders. Kunstenaars, museumdirecteuren en leraren. Onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs. Wetenschappelijk onderzoekers. Medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen. Deze opsomming is nog verre van compleet. www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw
Mondial College Nijmegen - Het Mondial College is een scholengemeenschap in Nijmegen-West waar je als leerling letterlijk en figuurlijk kunt groeien. We bieden je in een geborgen omgeving de mogelijkheden en de middelen om je eigen talenten te ontplooien. Op onze school kun je grenzen verleggen! www.mondialcollege.nl
Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist - Het Jordan is een Universumschool, Dat betekent dat er bijzondere aandacht is voor het bèta-onderwijs. www.hermanjordan.nl
Munnikenheide College - Het Munnikenheide College is een VMBO-school met vestigingen in Etten-Leur en Rucphen met de opleidingen Techniek en Zorg en Welzijn. www.munnikenheidecollege.nl
Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer - NHTV internationale hogeschool Breda leidt jonge mensen op tot professionals in de vakgebieden toerisme, hospitality, entertainment en mobiliteit. Op deze terreinen wil NHTV een inspirerend kennis- en expertisecentrum zijn. Inmiddels studeren circa 6.000 studenten aan NHTV.
Nederlandse Montessori Vereniging - Deze site geeft een beeld van de geschiedenis, de betekenis en de actuele stand van zaken van het Montessori-onderwijs in Nederland, zowel basisonderwijs als voortgezet montessori-onderwijs. www.montessori.nl
Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden - De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, kortweg de NHL, is een hogeschool met een breed aanbod aan hogere beroepsopleidingen. 10.000 studenten en 1.000 medewerkers bevinden zich elke dag in een dynamische omgeving met up-to-date onderwijs en kennisuitwisseling.
NVON Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen - Praktische informatie voor docent en TOA in de biologie, aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde, ANW, techniek en wiskunde. www.nvon.nl
Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO), Amsterdams ouderplatform - Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) informeert, adviseert en verbindt Amsterdamse ouders (en leerlingen) al sinds 2006. Daarmee bevordert OCO het partnerschap tussen ouders en school. www.onderwijsconsument.nl
OnderwijsAdvies - Passend Advies! - OnderwijsAdvies biedt professionele diensten aan onderwijsinstellingen in Zoetermeer, Leiden, Delft, het Westland en de daaromheen liggende regio's. www.onderwijsadvies.nl
Onderwijsbureau Meppel - Stichting Onderwijsbureau voor Katholiek Onderwijs
Online studeren.net; het voorbereiden van tentamens - Online studeren.net helpt studenten met het voorbereiden van hun tentamens. Dit doen wij in samenwerking met docenten en studenten. Hier kun je via een nieuwe leermethodiek jouw kennis op een tentamen trainen.
Open Universiteit Nederland - Open Universiteit Nederland. Begeleide zelfstudie: cursussen, post-hbo, verkort wo,opleidingen, scholing, ook via internet. Het expertisecentrum voor onderwijsvernieuwing
Openbare Bibliotheek Amsterdam - De OBA, een culturele instelling, met als doel het vrije verkeer van informatie in de Amsterdamse samenleving te bevorderen; culturele activiteiten ter educatie en overdracht van kennis en cultuur. Bezoek onze site en de bibliotheek als je geïnteresseerd bent in games, videos, films, boeken etc. www.oba.nl
Overblijfkracht.nl – overblijfkrachten, overblijfouder, overblijfouders, overblijfvaders, overblijfmoeders gezocht! - Ben jij op zoek naar een baan met kinderen? Tussenschoolse opvangorganisatie Nokik zoekt overblijfkrachten! We zoeken enthousiaste mensen om kinderen op de basisschool te laten opvangen. Natuurlijk staat hier een vergoeding tegenover. We zijn op zoek naar overblijfkrachten door heel Nederland
Personeelscluster Oost Nederland - Personeelscluster Oost-Nederland (PON) is een vereniging van 117 basisscholen in de Liemers, Achterhoek en een deel van Twente.
Platform VMBO Economie - De Stichting Platform Sector Economie VMBO is een samenwerkingsverband van vmbo-scholen met een afdeling in de sector economie. www.platformvmbo.nl
Platform VMBO ICT-route - Iedere vmbo-school in Nederland kan zich aansluiten bij het Platform VMBO ICT-route en kan daarmee ook de ICT-route aanbieden(mist geregeld binnen een regionaal arangement). Op deze pagina's vind u de informatie die u nodig heeft bij uw besluit om aan te sluiten bij het Platform VMBO ICT-route. www.vmbo-ict-route.nl
Platform VMBO Intersectoraal - Een groep van achttien scholen heeft het initiatief genomen om de positie van het VMBO in het onderwijsbestel te versterken. Zij hebben elkaar gevonden in een gezamenlijke ambitie om binnen het VMBO maximaal in te zetten op onderwijsinnovatie met de ontwikkeling van en het leren door de leerling als 'vertrekpunt'. www.platformvmbointersectoraal.nl
Prinsentuin College - Het Prinsentuin College, marktgericht en ondernemend in voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in alle leerwegen en middelbare beroepskwalificerende opleidingen, verzorgt innoverend en leerlinggericht onderwijs, met respect voor mens en natuur, in de regio Zuidwest Nederland, leidend tot een krachtige startpositie in de maatschappij, op de arbeidsmarkt, dan wel tot een goede uitgangspositie voor vervolgonderwijs. www.prinsentuin.nl
Puntenlijst – Schoolcijfers, statistieken en histogrammen - In overleg met student / scholier, docent en de beheerder van de site kunnen schoolcijfers veilig en snel ingezien worden. Student/leerling en docent hebben toegang tot statistische gegevens en histogrammen.
Pagina 1 | Pagina 3