Startpagina rubrieken.com

Ziekenfonds, goedkoopste basisverzekering, nieuwe zorgverzekering, zorgverzekeraar

Agis Zorgverzekeringen | Altijd een zorgverzekering die past bij uw situatie - U bent op zoek naar een verzekering die tegemoet komt aan uw persoonlijke wensen. Die past bij uw levensstijl en financiële situatie, zonder dat u hiervoor ingewikkelde vergelijkingen hoeft te maken. www.agisweb.nl
AnderZorg de Zorgverzekeraar | Goedkope zorgverzekering - Goede zorg is vooral een kwestie van doen. Daarom staat bij AnderZorg niet uw verzekering, maar u centraal. AnderZorg laat u ervaren dat verzekeren nog mensenwerk is. AnderZorg werkt zonder winstoogmerk. www.anderzorg.nl
Avero Achmea - Avéro Achmea biedt u krachtige oplossingen om risico's adequaat af te dekken en financiële kansen optimaal te benutten. Uw adviseur vertaalt al uw (toekomst)wensen in een persoonlijke financiële planning. www.averoachmea.nl
Azivo Zonder zorgen goed verzekerd - Bij Azivo draait het om mensen. Om mensen en hun gezondheid. Voor Azivo is dus een belangrijke taak weggelegd. Een taak die we uiterst serieus nemen. Daarom besteden we veel tijd en persoonlijke aandacht aan onze verzekerden. www.azivo.nl
Bewuzt Zorgverzekerd | De makkelijke no-nonsense goedkope zorgverzekering - Bewuzt begrijpt dat je niet teveel wilt betalen voor je zorgverzekering. Daarom geven we je een goede start met een lage premie voor de basisverzekering. En daarna? Daarna kies je bewust voor de zorg en de premie die bij je past. www.bewuzt.nl
Christelijke Mutualiteit CM - De Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM) overkoepelt twintig regionale ziekenfondsen. Haar werking is gebaseerd op waarden zoals solidariteit, respect voor de persoon en aandacht voor anderen, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren. www.cm.be
CVZ College voor zorgverzekeringen - Het College voor zorgverzekeringen is het zelfstandige bestuursorgaan in de gezondheidszorg dat verantwoordelijk is voor de sturing en financiering van de belangrijkste verzekeringswetten in de gezondheidszorg: de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. www.cvz.nl
CZ - Alles voor betere zorg - CZ is één van de grootste zorgverzekeraars in Nederland en staat borg voor een hoge kwaliteit en zekerheid, naast lage premies en ruime dekkingen. Een verzekeraar met een sterk sociaal karakter, die geen winst wil maken. www.cz.nl
De Friesland Zorgverzekeraar - Wij helpen mensen hun gezondheid te bevorderen. Wat zich bij De Friesland vertaalt in zorgverzekeringen met een scherpe premie en uitstekende service. www.defriesland.nl
Ditzo Zorgverzekering - De goedkoopste zorgverzekering van Nederland met vrije keuze voor ziekenhuizen en specialisten. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je maandpremie. www.ditzo.nl/zorgverzekering
DSW Zorgverzekeraar - Zorgverzekeraar DSW vindt dat iedereen toegang moet hebben tot betaalbare zorg. Daarom doen we er alles aan de zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw wensen, ook met de komst van de basisverzekering. www.dsw.nl
FBTO Zorgverzekering | basisverzekering met aanvullende modules - FBTO biedt als enige verzekeraar een zorgverzekering op maat. Je stelt je verzekering zelf samen uit de wettelijk verplichte basisverzekering en maar liefst negen aanvullende modules. FBTO biedt je als enige zorgverzekeraar een zorgverzekering die je zelf samenstelt en het hele jaar door kunt aanpassen. Per maand kun je de aanvullende modules aan- en uitzetten. www.fbto.nl
Geld.nl | Zorgverzekering vergelijken - Op Geld.nl kun je zorgverzekeringen met elkaar vergelijken. In de vergelijking kun je vergelijken op basis- en aanvullende zorgverzekeringen. Binnen een paar stappen vind je op Geld.nl de beste zorgverzekering voor jouw persoonlijke situatie. Je kunt deze zorgverzekering direct online afsluiten. www.geld.nl
Interpolis. Glashelder - Interpolis maakt verzekeringen, bedrijfszorg en pensioenen glashelder. U krijgt als rekeninghouder of lid van Rabobank 10% korting op de premie van de basisverzekering. www.interpolis.nl
IZA GezondSamenPolis - Met een basisverzekering van IZA GezondSamenPolis bent u verzekerd van uitstekende zorg. U kunt kiezen uit twee varianten: IZA GezondSamenPolis Restitutie of IZA GezondSamenPolis Natura. www.izagezondsamen.nl
IZA Zorgverzekering - IZA Zorgverzekeraar NV maakt deel uit van de Coöperatie UNIVÉ-VGZ-IZA. IZA heeft acht regiokantoren verspreid over het hele land. Op deze kantoren vindt de uitbetaling plaats van zorgkosten, we houden er de gegevens van verzekerden bij, zorgen voor de premie-incasso en doen de medische en zorginhoudelijke beoordeling. www.iza.nl
IZZ, de zorgverzekeraar voor de zorgsector - IZZ verzorgt ziektekostenverzekeringen voor mensen werkzaam in de gezondheidszorg. Deze ziektekostenregeling is in vier zorg-CAO's opgenomen. De CAO Ziekenhuizen, de CAO Verpleeg-en Verzorgingshuizen, de CAO Gehandicaptenzorg en de CAO Geestelijke Gezondheidszorg. www.izz.nl
kiesBeter.nl : Betrouwbare informatie van de overheid. Alles over zorg en gezondheid - KiesBeter.nl is een website, opgezet door het RIVM. Op de site staat zeer complete informatie over alle zorggerelateerde onderwerpen, zoals aandoeningen/klachten, medicijnen, zorginstellingen, patiëntenrechten, gezond leven en zorgverzekeringen. www.kiesbeter.nl/algemeen/
Medicijnkosten - Op deze website kunt u informatie vinden over de actuele kosten van geneesmiddelen. U kunt zien of een middel in het geneesmiddelenvergoedingssysteem is opgenomen, welke kosten meetellen voor uw eigen risico, hoeveel u eventueel zelf moet betalen en of er een vervangend geneesmiddel is dat wel helemaal wordt vergoed. www.medicijnkosten.nl
Menzis | Zorgverzekeraar voor uw zorgverzekering en reisverzekering - Uw gezondheid goed verzekeren en uw welzijn waarborgen. Dat doet Menzis voor u. Gezond zijn en gezond blijven. Dat is voor iedereen het allerbelangrijkste. www.menzis.nl
Mijnzorgcollectief online collectieve zorgverzekering afsluiten - Mijnzorgcollectief.nl heeft voor ZZP 'ers en particulieren speciale afspraken gemaakt met de verzekeraars, Menzis, Agis, ONVZ, AVERO, VGZ, Amersfoortse, enz. www.mijnzorgcollectief.nl
Mutualités Libres/Onafhankelijke Ziekenfondsen - De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (LOZ) groepeert 7 dynamische niet-verzuilde ziekenfondsen uit het hele land en is daarmee de derde grootste verzekeringsinstelling van België. Momenteel verzekert de LOZ ± 18% van de Belgische bevolking, of 1,9 miljoen mensen. www.mloz.be
ONVZ Zorgverzekeraar voor uw zorgverzekering, Houten - ONVZ Zorgverzekeraar is de verzekeraar van zorg, al ruim 75 jaar verzekeren wij ziektekosten. Dat is een bewuste keuze. Wat is uw kostbaarste bezit? Kijk om u heen en u ziet het niet staan. Niet in uw huis, laat staan in uw garage. Want gezondheid is het kostbaarste bezit van de mens. Uw gezondheid en die van uw eventuele partner en kinderen. www.onvz.nl
Partena Onafhankelijk ziekenfonds Vlaanderen - Iedereen wordt wel eens ziek. Op deze site vind je informatie rond gezondheid, ziektepreventie en wat te doen op praktisch vlak in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. www.partena-partners.be
PMA ZorgCollectief | Vergelijk uw premie - De PMA zorgverzekering is ondergebracht bij Menzis, maar de premie is via PMA een stuk lager. www.pmazorgverzekering.nl
Portavita - Networked Health - Portavita richt zich volledig op de zorg voor mensen met een chronische aandoening. Ons webgebaseerd Keten Informatie Systeem (KIS) levert een bijdrage aan verbetering van deze zorg door het ondersteunen van de multidisciplinaire en integrale behandeling. www.portavita.nl
Pro Life de christelijke zorgverzekering - Zorgdragen voor elkaar, voor het leven dat we gekregen hebben van de Schepper: dat vraagt een intense betrokkenheid bij wat de ander nodig heeft. Het is een geruststellende gedachte dat de basis onder de Pro Life Zorgverzekeringen perfect aansluit bij uw manier van denken en leven. www.prolife.nl
Salland zorgverzekeraar, Deventer : zorgverzekering, basisverzekering, aanvullende verzekering - Salland verzekeringen is al ruim 140 jaar de zorgverzekeraar voor Deventer en omgeving. We behartigen de belangen van onze ruim 81.000 verzekerden. Onze visie op de gezondheidszorg is dat de zorg toegankelijk moet zijn voor iedereen. En we vinden dat een zorgverzekeraar niet de intentie mag hebben financieel gewin na te streven. www.salland.nl
Socialistische Mutualiteit van Brabant, Brussel - Hier vindt u alles wat ons ziekenfonds u te bieden heeft aan diensten en voordelen. Bestel documenten en doe uw verrichtingen on line met onze dienst 'Ziekenfonds on line'. Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant. www.fsmb.be
Stad Holland Zorgverzekeraar - Stad Holland Zorgverzekeraar is de nieuwe naam van SR-Zorgverzekeraar. Samen met uw tussenpersoon biedt Stad Holland u een prima pakket zorgverzekeringen aan met de daarbij horende service. Via de website kunt u zich aanmelden als verzekerde. Belangrijke informatie kunt u vinden op de website of aanvragen via uw tussenpersoon. www.stadholland.nl
United Insurance goedkope zorgverzekeringen - Goedkope Zorgverzekeringen sluit u af bij United Insurance. Al 8 jaar lang de goedkoopste zorgverzekering van Delta Lloyd. www.unitedinsurance.nl/zorg.php
Univé Verzekeringen : Zorgverzekeringen, reisverzekeringen en meer - Als landelijke coöperatieve verzekeraar is Univé geworteld midden in de maatschappij. Hierdoor staan wij sinds jaar en dag dicht bij de klant, weten wij wat zijn behoeftes zijn en zijn wij in staat hier snel op te reageren. Met een uitgebreid productenpakket tegen een concurrerende prijs. www.unive.nl
Vecozo - VECOZO is een organisatie die als doel heeft om, in opdracht van de zorgverzekeraars, digitale certificaten uit te geven aan partijen met wie de zorgverzekeraars een overeenkomst tot uitwisseling van (persoons)gegevens hebben gesloten, en wel ten behoeve van een logische toegangscontrole op geautomatiseerde informatiesystemen. www.vecozo.nl
Vektis b.v. - Vektis is het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche en richt zich zowel op de branche als op individuele verzekeraars. Het levert producten en diensten op het terrein van ICT, standaarden en statistiek & actuariaat
Vergelijk Studenten Zorgverzekeringen - Als je 18 wordt ben je niet langer gratis meeverzekerd met je ouders en moet er ook voor jou premie betaald worden. Gelukkig bieden verzekeraars speciale verzekeringen voor studenten aan! www.studentenzorgverzekering.nl
Vergelijk zorgverzekering en korting collectief - Bespaar tot 250 euro per persoon! Op zorgpremiekorting.nl vindt u een overzicht van alle kortingen op de zorgverzekering. Korting voor iedereen bij alle zorgverzekeraars. www.zorgpremiekorting.nl
VVAA groep bv - VVAA groep bv is de financiële dienstverlener voor professionals en organisaties in de gezondheidszorg. De enige aandeelhouder van VVAA groep bv is de Vereniging VVAA. De circa 86000 leden van de vereniging zijn werkzaam als arts, huisarts, medisch specialist, tandarts, mondhygiënist, dierenarts, verloskundige, apotheker, fysiotherapeut of in een ander paramedisch beroep, als verpleegkundige of studerend voor een van deze beroepen. www.vvaa.nl
Welke Zorgverzekering | Zorgpremie Zorgverzekering - Onze website informeert bezoekers over zorgverzekeringen en helpt bezoekers bij hun keuze als ze willen veranderen van zorgverzekeraar. Kies de goedkoopste zorgpremie die bij u past. www.welkezorgverzekering.nl
ZEKUR van VGZ/Univé - Zorgverzekeringen voor Jongeren - Op Zekur.nl kun je voor een zeer voordelig tarief online een zorgverzekering afsluiten. www.zekur.nl
Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen - Bij Zilveren Kruis Achmea kunt u online premies berekenen en alle zorgverzekeringen zoals ziekenfonds- en ziektekostenverzekeringen aanvragen. Onze zorg: Eerst mensen, dan regels. www.zilverenkruis.nl
Zorg en Zekerheid - Zorg en Zekerheid biedt diverse verzekeringen op het gebied van zorg. Zoals de ziekenfondsverzekering, aanvullende verzekeringen en de AWBZ. Zorg en Zekerheid onderscheidt zich van de concurrentie door goede service, lage prijzen en uitstekende dekking. Wij bieden onze verzekerden jaarlijks een vernieuwde aanvullende verzekering, waarin de meest actuele zorg is opgenomen. www.zorgenzekerheid.nl
ZorgKiezer.nl – Vergelijk premies en polissen van zorgverzekeraars - ZorgKiezer.nl | Vergelijk zorgverzekering, ziektekosten, verzekeringen en ziekenhuizen met wachtlijsten en vraag een gratis offerte aan.
Zorgplanet : premies en voorwaarden van zorgverzekeringen vergelijken - Vergelijk premies en voorwaarden van alle zorgverzekeringen. Direct online afsluiten van basisverzekering en aanvullende zorgverzekering van alle zorgverzekeraars voor consument, student, 50+, pensionado en werkgever. Overzicht van zorgpremies en het laatste zorg nieuws. www.zorgplanet.nl
ZorgPremie - Vergelijk gratis alle ZorgPremies - Zoekt u de goedkoopste zorgpremie of betere dekking? Vergelijk alle Zorgpremies en kies de voordeligste! Aan het einde van ieder jaar barst de strijd om de gunst van de zorgconsument weer los: verzekerden maken dan de keuze tussen blijven bij de huidige zorgverzekeraar of overstappen. www.zorgpremie.net
Zorgpremie berekenen en vergelijken - Bereken hier uw persoonlijke zorgpremie. Gebruik de filteropties om de zorgpremies aan te passen naar uw persoonlijke situatie en voorkeuren. Zorgpremie.com laat u een betrouwbare vergelijking van alle zorgpremies zien. U ziet direct welke zorgverzekering voor u het meest voordelig is. www.zorgpremie.com
Zorgtoeslag - De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van zorg, huur en kinderopvang. Zo'n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/ Toeslagen zorgt ervoor dat zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag terechtkomen bij de mensen die daar recht op hebben
Zorgverzekeraar OZF Achmea - zorgverzekeraar OZF in Hengelo, opereert binnen de Achmea-groep. Wij bieden een basisverzekering voor iedereen met de mogelijkheid van aanvullende verzekeringspakketten. Trefwoorden zijn flexibiliteit, toegankelijkheid, snelheid bij het uitbetalen van declaraties en doelgerichte service. www.ozf.nl
Zorgverzekeraar VGZ, alle aandacht voor uw zorgverzekering - De gezondheidszorg is in Nederland goed georganiseerd. Duizenden zorgverleners staan voor ons klaar. Elke dag opnieuw. Achter die zorgverleners staan allerlei instanties die proberen de zorg zo goed mogelijk te regelen. VGZ speelt daarin een belangrijke rol. Met ruim 2 miljoen verzekerden behoren wij tot de grootste zorgverzekeraars van Nederland. www.vgz.nl
Zorgverzekeraars Nederland - Zorgverzekeraars Nederland is de brancheorganisatie van de zorgverzekeraars. Bij ZN zijn alle ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars in Nederland aangesloten. www.zn.nl
Zorgverzekering.net | Zorgverzekering vergelijken - Zorgverzekering.net is één van de grootste onafhankelijke vergelijkingssites met honderden bezoekers per dag, waar consumenten de verschillende zorgverzekeringen met elkaar kunnen vergelijken. Consumenten informeren zich op Zorgverzekering.net over alles omtrent zorg en zorgverzekeringen. www.zorgverzekering.net
Zorgverzekeringen vergelijken | stap over en bespaar - Overstappen.nl is de objectieve vergelijk- en overstapservice. Wij vergelijken alle producten van energieleveranciers, internetproviders en zorg- en autoverzekeraars en helpen consumenten met het maken van de beste keuze die bij hen past. www.overstappen.nl/zorgverzekering/vergelijken/
ZorgWijzer.nl | Zorgverzekering vergelijken - Bij ZorgWijzer.nl ligt de focus op het aanbieden van zorgwijzers voor bekende en minder bekende aandoeningen, het laatste nieuws omtrent het zorgverzekeringsstelsel, zorgverzekeringen met elkaar vergelijken en het verzamelen van klantbeoordelingen over de zorgverzekeraars in Nederland. www.zorgwijzer.nl